Beperken en voorkomen arbeidsrisico’s zzp’ers

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

In de toekomst zal hetzelfde beschermingsniveau gaan gelden voor zelfstandigen om veilig en gezond te kunnen werken als het niveau dat reeds geldt voor werknemers op die arbeidsplaatsen, waar beiden werken. Zo zullen bijvoorbeeld op de bouwplaats de te nemen maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen voor zzp’ers en werknemers gelijk worden. Dit leidt er ook toe dat, waar er concrete normen in arbocatalogi zijn vastgelegd, deze als referentiekader gebruikt worden in het toezicht op zzp’ers. Het gelijkstellen van de te nemen beheersmaatregelen zal de bereidheid om de Arbowetgeving na te leven vergroten en de handhaving vereenvoudigen.

 

Achtergrond van dit besluit van het kabinet vormt het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden. Dit blijkt uit de reactie van kabinet op het advies van de SER over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden die staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Download de reactie van het kabinet hier.

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam