Bouwcampus officieel gelanceerd

Bedrijfsnieuws Bouwcampus

De Bouwcampus beleefde woensdag 13 januari 2016 de officiële lancering. Het thema van dit lanceringsevent was De Volgende Verdieping, net zoals de strategische route die De Bouwcampus voor de komende periode neemt. De Bouwcampus is een ontmoetingsplaats in Delft voor de bouwsector waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

Met de lancering heeft de bouwsector een plek waar partijen uit de gehele sector elkaar ontmoeten om vanuit verschillende perspectieven naar de cruciale vraagstukken te kijken. Hier kan de sector een antwoord vinden op en helpen richting te geven aan belangrijke veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming. Tevens kent De Bouwcampus twaalf vaste bewoners die allen ondersteunend zijn aan de sector, zoals het Center for People and Buildings, COB, SBRCURnet, Building Changes, Post Academisch Onderwijs (PAO) en het BIM Loket.


Betrokken partijen worden op De Bouwcampus gestimuleerd om hun expertise, creativiteit, netwerk en faciliteiten te delen. Daardoor inspireren zij elkaar om sneller, kwalitatiever en doelgerichter te innoveren. Alle partijen uit de bouwketen, inclusief de eindgebruiker, zitten aan de tekentafel. Samen kunnen zij over de grenzen van de sector heen kijken en een gedeeld perspectief ontwikkelen op de vernieuwingsagenda.

Een van de eerste concrete stappen naar De Volgende Verdieping is de Themakaart Bouw, die tijdens de lancering wordt overhandigd aan de ministers van Wonen & Rijksdienst en Infrastructuur & Milieu. Themakaart Bouw is het resultaat van intensieve denksessies over de belangrijkste technologische innovaties en de maatschappelijke veranderingen die de bouwsector kan verwachten. Wat betekent de komst van zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld voor onze behoefte aan kantoorruimte? Vanuit de gezamenlijke denkkracht van meer dan vijftig opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen, wijst Themakaart Bouw op de belangrijkste thema’s en de praktische innovaties die hiervoor vereist zijn.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam

Inschrijven nieuwsbrief