Cityroofs samen met Leven op Daken

Bedrijfsnieuws Leven op Daken Cityroofs

Leven op Daken neemt de activiteiten van Cityroofs volledig over. De samenvoeging van deze twee grote spelers op het gebied van meervoudig ruimtegebruik leidt tot een duidelijk geval van één plus één is drie.

Cityroofs is net als Leven op Daken één van de grote spelers die zich al langere tijd volledig richt op meervoudig gebruik van daken. Cityroofs is onderdeel van Zoontjens, dat internationaal bekend is door de realisatie van vooral omvangrijke parkeerdaken. Cityroofs timmert vooral aan de weg als adviseur voor en uitvoerder parkeer-, rij- en loopverhardingen op daken in combinatie  met beplanting, verlichting en meubilair. “Met een intensief groendak maken we de verloren vierkante meters op het dak aantrekkelijk en geschikt voor recreatie,” aldus Mark Blaakman indertijd bij de komst van Cityroofs op de Nederlandse markt.

Leven op Daken dateert uit 2004 en is uitgegroeid tot hét adviesorgaan op het gebied van meervoudig ruimtegebruik op daken. De organisatie biedt een ontwerp- en bestekservice voor architecten in aanvangsfase, maar verzorgt ook de bouwbegeleiding bij uitvoering én de bijbehorende inspecties middels het onafhankelijke bureau BDA Dakadvies; een volledig verzekerde garantie tot gevolg. Nadien kan ook het beheer en onderhoud van het gebruiksdak onder de paraplu van Leven op Daken worden gebracht.


Cityroofs' eigenaar Zoontjens heeft nu besloten zich vooral te concentreren op haar core business: specialistische, innovatieve en duurzame systemen, om zo te kunnen blijven inspelen op de complexe vraag naar dakbestratingssystemen in alle mogelijke toepassingen en materialen. “We zijn drukdoende met uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland én de  introductie van nieuwe productlijnen voor onze parkeerdak-, dakbestratings- en galerij- en balkonophoogsystemen”, aldus Paul Heerkens, algemeen directeur van Zoontjens. “De dakactiviteiten die onder de vlag van Cityroofs werden uitgevoerd, zijn inmiddels overgedragen aan Leven op Daken, waar zij nog beter tot hun recht komen.”

Versterking

“De hierboven geschetste ontwikkeling betekent een verdere versterking van de activiteiten van Leven op Daken,” stelt LOD-directeur Erik Steegman. “Zoontjens blijft doen waar Zoontjens goed in is, namelijk parkeerdaken en dakbestrating. Wij op onze beurt blijven doen waar wij ook al heel lang goed in zijn, namelijk het bieden van totaaloplossingen voor groene en groen-blauwe gebruiksdaken. En dat kunnen we nu nóg beter, omdat we nu tevens kunnen beschikken over de expertise van Zoontjens bij de realisatie van gebruiksdaken volgens het LOD-concept waarbij zich complexe bestratingsvraagstukken voordoen. 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam