Dak Helling 1998-05-06 Nederlandse organisatie kiest voor thematische benadering IFD Congres

De Vereniging Het Hellende dak en de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland, Vebidak organiseren namens de Internationale Federatie van Dakbedekkingsorganisaties (IFD) een congres dat van 14 tot en met 17 oktober 1998 in Amsterdam plaatsvindt. Dit congres is tevens de afsluiting van de 3-jarige ambtstermijn van de Nederlandse voorzitter Jan Weijers.

Circa 90 gedelegeerden/ondernemers zullen dit najaar in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam deelnemen aan het IFD Congres. De congressen van de internationale federatie van dakdekkers hebben in het verleden nooit een echt thema gehad. Nederland wil daar verandering in brengen. De Nederlandse dakbedekkingsbranche loopt naar de mening van het Hellende dak en Vebidak voorop in Europa ten aanzien van kwaliteit, duurzaamheid en milieu. Zaken als duurzaam bouwen zijn in Nederland in korte tijd ingeburgerd. Daken krijgen steeds meer additionele functies en toepassingen. Hierbij kan worden gedacht aan zonne-energie, isolatie, esthetica en groendaken. Van een noodzakelijk kwaad wordt het dak (plat en hellend) meer en meer de vijfde gevel. Het dak verdient het om goed te worden ontworpen, er goed mee om te gaan maar ook een oplossing te hebben als het einde van de levensduur bereikt is. Een thema als recycling of LCA studies hoort hierbij. Nederland heeft over deze onderwerpen veel te vertellen vinden Het Hellende Dak en Vebidak. Daarom is dit IFD congres uitgekozen om die visie en de positie van Nederland in Europa voor het voetlicht te brengen.

Sponsors

Zo'n internationaal congres kost een paar centen. Om de kosten van het congres te dekken zijn naast de inbreng van het Hellende Dak en Vebidak een aantal sponsors aangetrokken door beide verenigingen. Het betreft Eternit, KDN, Koramic, RBB, Teewenpan, Performance Roof Systems en Rockwool Lapinus. Als tegenprestatie krijgen de sponsors de gelegenheid om zowel in de plenaire zitting als in de commissies hellende en platte daken hun boodschap uit te spreken. Daarnaast krijgen de bedrijven de gelegenheid om zich in bescheiden stands te presenteren.
Op donderdag 15 oktober wordt het congres 's ochtends geopend met een plenaire zitting, In de namiddag heeft er een sociaal programma plaats.
Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober verspreiden de deelnemers zich en nemen zij deel aan een van de drie specialistische commissies. Een van de commissies betreft de algemene commissie met onderweren van sociaal, economische en maatschappelijke aard. Hellende daken en platte daken hebben beide ook een eigen specialistische commissie. In beide commissies komen voornamelijk zaken aan de orde als techniek, normering, regelgeving en arbeidsomstandigheden.
Zowel in de commissie hellende daken als de commissie platte daken kunnen vooral innovatieve onderwerpen aan de orde komen, zaken die in de diverse landen nogal kunnen verschillen. In de commissie platte daken is voornamelijk de inbreng van de Nederlandse techniek en zaken die daarmee in relatie staan, substantieel en toonaangevend.

Waardering

De waardering voor de inbreng van Nederland werd op het IFD Congres van 1997 in het Duitse Königswinter nog eens vervat in een onderscheiding voor Herm Brueren. Hij kreeg de IFD -erespeld vanwege zijn inzet in de technische commissies. Normering, scholing en certificering waren steevast terugkerende thema's van Brueren en binnen diverse commissies bracht hij de noodzaak om uitvoering aan de onderwerpen te geven onder de voortdurende aandacht van de internationale dakdekkerswereld. Brueren, in het dagelijkse leven manager toepassingstechniek bij RBB, zet zich al sinds 1979 op dit terrein in en heeft internationaal met zijn deskundigheid veel respect afgedwongen, aldus het IFD-bestuur vorig jaar.
De technisch specialist is in het commissiewerk actief om de regelgeving in de diverse landen die via de dakdekkersbranches bij de IFD zijn aangesloten op Europees niveau in overeenstemming te brengen. "De productnormen zijn nu min of meer klaar. Er dient nu te worden gewerkt aan prestatienormen zoals wij dat in Nederland al in het Bouwbesluit hebben vastgelegd. In dit verband is het leuk om op te merken dat onze NEN 6707 nu door Duitsland is overgenomen. In die zin is Nederland aan een enorme technische inhaalslag bezig."

Overdracht voorzittershamer

Het IFD-congres wordt in Amsterdam gehouden omdat traditioneel het land van de afscheidnemende voorzitter de organisatie toegewezen krijgt. Weijers zal in de hoofdstad de voorzittershamer overdragen aan de Oostenrijker Oswald Schopf. Vanaf dat moment zal Weijers nog uitsluitend als senior voorzitter bij de federatie actief zijn. Als IFD-voorzitter heeft Weijers zich bij zijn aantreden drie belangrijke doelen gesteld: uitbreiding van het ledental, het losweken van Europese subsidies en werken aan een organisatie die in één taal communiceert. Wat het laatste betreft is er een succesje geboekt. In de commissies is Engels inmiddels de voertaal. Het congres is nog steeds drietalig en dat is geldverspilling. Bijna de helft van het budget gaat op aan vertaalkosten.
Onder leiding van Weijers kunnen nu ook handelsbedrijven en producenten (gast)lid worden van de federatie. Daarmee wordt de IFD-basis niet alleen verbreed maar kunnen deze partijen ook meepraten over de richting waarin het vak zich moet ontwikkelen.
Vanuit Keulen werkt het IFD-secretariaat hard om Europese fondsen te openen. "Het Europees afstemmen van verordeningen en normeringen is in het licht van de huidige economische en politieke ontwikkelingen onontkoombaar maar het kost veel geld. Dat geldt ook voor de noodzaak om een onderzoekssysteem te ontwikkelen waarbij de verschillende Europese opleidingen vergeleken worden. Europa heeft er fondsen voor. Het gaat erom dat die bronnen ook daadwerkelijk worden aangeboord," aldus Weijers bij zijn aanstelling als voorzitter.

Sociale programma

Traditioneel kenmerken de IFD- congressen zich door de organisatie van een aantal werkvergaderingen en daarnaast sociale programma's. Deze laatste programma's worden mede opgezet omdat veel congresgangers hun partner meenemen. De Nederlandse organisatie van het IFD congres heeft niet verzuimd de nodige aandacht in te ruimen aan Holland promotie. De donderdagmiddag bijvoorbeeld zal worden doorgebracht in typisch Hollandse plaatsen als Enkhuizen, Volendam en Marken. Voor de partners staat er vrijdag een soortgelijk programma gepland.

Geen wedstrijd

Gebruikelijk is dat gelijktijdig met het IFD-congres een dakdekkerswedstrijd wordt gehouden waarbij elke deelnemend land een afvaardiging stuurt. Dit jaar valt de dakdekkerswedstrijd niet samen met het congres. Waarschijnlijk wordt de wedstrijd nu gehouden op de Bouwbeurs 1999. Doorgaans vormt de tocht van de congresgangers naar de dakdekkerswedstrijd een aantrekkelijk uitje. Tijdens de wedstrijd wordt het werk van de deelnemers op zo'n twintig criteria beoordeeld. Aan het eind van elke wedstrijddag geeft de mentor aan de hand van die criteria punten aan de concurrerende teams. Die punten vloeiden vorig jaar ook naar Nederland. Een fraaie derde plaats was het resultaat. De klassering in 1997 zal ongetwijfeld een stimulans zijn voor de volgende wedstrijd waarbij Nederland een thuiswedstrijd speelt.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam