Dak Helling 1998-05-23 Stybenex brengt brochure uit over brandveilig bouwen met EPS

Door de nieuwe regelgeving in het Bouwbesluit worden niet meer bouwmaterialen afzonderlijk beoordeeld, maar moeten constructies als geheel aan de gestelde prestatie-eisen voldoen. Ook als het gaat om brandveiligheidseisen is dus de constructie maatgevend, en niet meer de afzonderlijke delen. In de onlangs uitgebrachte brochure 'EPS en Brandveiligheid' laat EPS-branchevereniging Stybenex zien dat brandveilige bouwconstructies uitstekend zijn te maken met EPS.

 EPS (geëxpandeerd polystyreen) is niet onbrandbaar, net zoals zoveel andere bouwmaterialen. Maar dit is pas relevant als het isolatiemateriaal EPS 'kaal' wordt beoordeeld. Tegenwoordig wordt EPS echter nooit meer kaal toegepast, tenzij er geen brandgevaar voor een bepaalde ruimte geldt, zoals een kruipruimte. Het is altijd onderdeel van een samengesteld bouwproduct of van een omringende constructie.
De brochure 'EPS en Brandveiligheid' is onderdeel van het 'Witboek EPS in de Bouw; Informatie voor Bouwprofessionals' en gaat uitvoerig in op de gewijzigde situatie door het Bouwbesluit.

De brochure rekent tevens af met de hardnekkige vooroordelen over de rol van EPS bij brand, de rookproductie en de vermeend 'hogere' verzekeringspremies.
De brochure vat de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit overzichtelijk samen en geeft aan wat ze betekenen voor de toepassing van EPS. Tevens wordt het gedrag bij brand van het materiaal EPS sec besproken, ofwel de rol die EPS speelt bij brandvoortplanting. Een aantal hardnekkige vooroordelen over EPS wordt in de brochure weerlegt. Zo voldoet EPS altijd ruimschoots aan de eis ten aanzien van rookdichtheid uit het Bouwbesluit. Ook blijkt dat EPS bij brand of verbranding, als het gaat om giftigheid, net zo goed of zelfs beter scoort dan andere producten zoals vurenhout, triplex, spaanplaat, rubber, geëxpandeerde kurk, wol, zijde, katoen, vlas en jute. Daarnaast, omdat EPS in een ruimte met brandgevaar alleen 'beschermd' wordt toegepast, blijkt ook het 'smelten en druipen' van EPS dan veel minder vaak te gebeuren. Datzelfde aspect, het 'beschermd' toepassen, duidt ook aan dat in de praktijk het EPS pas vlam vat als zowat het gehele gebouw in lichterlaaie staat.

De conclusie

De conclusie van de op onderzoeken gebaseerde brochure is daarom dat constructies met EPS uitstekend kunnen voldoen aan de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit, mits uiteraard de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften worden gehanteerd. Ook aan niet extreem gestelde privaatrechtelijke eisen, gebaseerd op objectieve prestatie-eisen, kan met EPS meestal zonder probleem worden voldaan. En ook qua verzekering hoeft de toepassing van EPS niet tot hogere premies te leiden.
Om ervoor te zorgen dat ontwerpers en bouwers van bouwwerken in staat zijn om brandveilige constructies met EPS te maken, geeft de brochure per bouwdeel een overzicht van de eisen uit het Bouwbesluit, de toepassingsvoorwaarden en de verwerkingsvoorschriften.
'EPS en Brandveiligheid' is daarmee een uiterst nuttige handleiding voor iedereen die graag een brandveilige constructie mèt EPS maakt.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam