Dak Helling 1998-09-03 Uitreiking Dakprijs medio 1999

Vorige uitgave vertelden wij u dat Mandate Publishers, uitgever van onder meer de vakbladen voor de dakenbranche Roofing Holland en Dakhelling, het initiatief heeft genomen tot de instelling van de Roofing Holland- Dakhelling Award. In oktober 1998 zou de onderscheiding voor het eerst worden uitgereikt. Die gebeurtenis is nu een half jaar uitgesteld. In overleg met de jury werd besloten meer tijd voor de voorbereiding te nemen. Bovendien zal de tweejaarlijkse award niet aan één leverancier/dakdekker worden uitgereikt maar aan de samenwerkende partijen die voor het bouwdeel dak verantwoordelijk zijn.

De dakenbranche is sterk in beweging. Onderzoekscentra, adviesbureaus, dakdekkersbedrijven en producenten van dakmaterialen zijn bij voortduring op zoek naar oplossingen van grote en kleine problemen. Het zijn niet alleen de grote ondernemingen die dankzij hun investeringen in research & development een bijdrage leveren aan de vernieuwing binnen de dakenbranche. Innovatieve ontwikkelingen zijn er binnen de branche te over, maar toch is het beeld van de dakenbranche naar buiten toe statisch. Dat moet anders, beter. Om die reden heeft Mandate Publishers het initiatief genomen tot de instelling Roofing Holland-Dakhelling Award. Er gebeurt veel binnen de branche en daar mag ook buiten de branche kennis van worden genomen.
Een ontwerp kan alleen vernieuwend zijn en tot een goede realisatie komen, wanneer er in een vroegtijdig stadium door alle partijen in het bouwproces wordt samengewerkt. Hechte samenwerking leidt tot een optimaal concept en ontwerp. Een dergelijke benadering vereist een zorgvuldige afweging van belangen in de ontwerpfase; een samenwerking waarbij de partijen het individuele belang een lagere prioriteit durven toe te kennen ten behoeve van het eindresultaat. Wanneer een dergelijke benaderingswijze vervolgens daadwerkelijk in de praktijk ten uitvoer kan worden gebracht, verdient dat een prijs. De Roofing Holland-Dakhelling Award wordt zo'n prijs.

Concept-prijs

De Roofing Holland-Dakhelling Award wordt toegekend aan dat ontwerp waarbij vernieuwend is nagedacht en waarbij die vernieuwing in de samenwerking tussen architect, leverancier van dakmaterialen en dakdekkerbedrijf het best tot uitdrukking komt. Daarmee is de award feitelijk een concept-prijs geworden. Het resultaat wordt beoordeeld op de criteria: veiligheid/arbo, milieu, duurzaamheid en innovatie. Ook renovatieprojecten, klein en groot, komen voor de award in aanmerking. De prijs zal eenmaal in de twee jaren worden uitgereikt. Bedrijven en instellingen kunnen zichzelf aanmelden maar kunnen ook anderen voordragen In de loop van het volgende jaar, een exacte datum is nog niet bekend, zal de onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst worden uitgereikt.

Jurering

Voor de jurering heeft de initiatiefnemer personen aangezocht die dagelijks midden in de dakenmarkt staan en een nauwkeurig beeld hebben van de ontwikkelingen binnen de branche. Anderzijds staan zij uit hoofde van hun functie ook 'boven' de partijen. Gezocht is naar een samenstelling van de jury waarin de branches plat en hellend evenredig zijn vertegenwoordigd.
De jury bestaat uit de volgende leden: dhr. D. Jonkers (directeur Vebidak), mw. C. de Ridder (directeur Dakmerk), R. van Bergen (directeur Vereniging Het Hellende Dak), dhr. H. Scheffer, (BV Kwaliteitsverklaring Bouw) en F. Zandvliet (Stichting Kwaliteit Dak). De jury wordt nog uitgebreid met een vertegenwoordiger uit de architectuur.
Momenteel legt de jury de laatste hand aan de opstelling van een reglement op grond waarvan de Dakhelling- Roofing Holland Award dient te worden toegekend

Aanmelding

De Dakhelling-Roofing Holland Award bestaat uit een trofee naar een ontwerp van de kunstenaar Sonja Besselink (46) uit De Rijp. Deze kunstenaar heeft zich toegelegd op wat zijzelf omschrijft als 'transparant' werk, wandschildering en objecten in glas of plexiglas met daarin grafische structuren aangebracht.
In het verleden werkte Sonja Besselink vooral met textiel als materiaal. De structuur van het textiel is de basis gebleken voor haar latere ontwikkeling. Haar werk is door diverse musea aangekocht waaronder het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Stedelijk Museum in Alkmaar en het Nederlands Textiel Museum in Tilburg.

Roofing Holland en Dakhelling zullen naar aanleiding van de award in de redactionele kolommen ruim aandacht schenken aan de inzendingen. Uiteraard blijft die aandacht niet alleen beperkt tot de uiteindelijke winnaar maar zullen ook de nominaties van de overige inzenders worden belicht. Aanmeldingen voor de Roofing Holland-Dakhelling Award kunnen worden gestuurd naar Mandate Publishers Postbus 9198 1800 GD Alkmaar.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam