Dak Helling 1998-09-11 De dakdekker misleid

Met verbazing lazen wij de reactie van de heer Wognum van Nedsale Dakaccessoires in de Dakhelling op het artikel "Stormschade kan een lelijk staartje hebben". Volgens de heer Wognum worden de feiten over de kophaken niet correct weergegeven. De heer Wognum geeft bij dambordsgewijze verankering met de tophaak een rekenwaarde op die onjuist is en het is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Hierop willen wij graag reageren.

De heer Wognum stelt in zijn reactie dat kophaken een rekenwaarde hebben van 700 N/m bij dambordsgewijze verankering, waarbij hij verwijst naar TNO rapport: 97-CHT-R01 35. Op bladzijde 9 van het door de heer Wognum aangehaalde TNO rapport staat onder de rekenwaarden voor de diverse panhaken: 'Opgemerkt dient te worden dat de gevonden waarden gelden bij toepassing van één panhaak per element die is aangebracht in de rechtergolf van de pan.' Met ander woorden een haak per pan.
Het TNO rapport geeft duidelijk aan dat de uitkomsten van dit onderzoek onbruikbaar zijn voor dambordsgewijze verankering. Door de waarden van volledige verankering (700N/m) te gebruiken voor dambordsgewijze verankering wordt de dakdekker en de opdrachtgever misleid. In feite heeft de dakdekker een rekenwaarde van 0N/m. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben bij stormschade. De heer Wognum heeft waarschijnlijk nog nooit gehoord van bouwaansprakelijkheid!
Conform het Bouwbesluit dienen dakpannen verankerd te worden volgens de NEN 6707.Hierin is een testmethode opgenomen om in situ de weerstand van de haken te testen. Bij stormschade zal de dakdekker aansprakelijk gesteld worden voor de schade indien hij niet gewerkt heeft conform de NEN6707.
Ook in het schrijven van 15 juli 1998 aan de dakdekkers van Nedsale zet de heer Wognum de dakdekkers alweer op het verkeerde been door te stellen dat de kophaak een BKB-erkenning heeft. Niets is minder waar. BKB conformeert zich aan het TNO rapport 97-CHT-R0135, en dat is iets anders dan de heer Wognum suggereert TNO rapporten moeten op een eerlijke en volledige wijze worden geciteerd. Over een punt is geen discussie: kies voor een panhaak die TNO getest is volgens de NEN 6707, BKB zal zich hieraan conformeren.
Met de komst van het Bouwbesluit hebben we een wettelijk kader in de regelgeving, de dakdekker zal aansprakelijk gesteld worden als hij niet werkt volgens deze regelgeving. Het is dan ook hoogt kwalijk als een toeleverancier hem misleid en niet voor de eerste keer. Het is de taak van van de toelevering-industrie om de dakdekkers correct voor te lichten. De vereniging Het Hellende Dak adviseer ik om te onderzoeken of wettelijke maatregelen genomen kunnen worden tegen dit soort misleidingen om zo hun leden te beschermen voor grote risico's.

 

door: Wouter Borsboom en Herm Brueren, RBBDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam