Gemeente Groningen tekent RGS raamovereenkomst voor dakonderhoud

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

 

10 juli 2017

Met ingang van 5 juli 2017 heeft de gemeente Groningen twee vaste partners voor het onderhoud aan daken: Dolfsma Dakbedekkingen en Van Venrooy Dakbedekking. Vandaag tekende Groningen, als eerste gemeente van Nederland, een zogenaamde RGS raamovereenkomst voor dakonderhoud. RGS staat voor Resultaatgericht Samenwerken. Deze nieuwe vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier wint snel terrein in de bouw en sluit goed aan bij de vastgoedvisie van de gemeente. De gemeente heeft eerder bij het installatieonderhoud en het gevelonderhoud de stap gezet naar RGS. En nu dus ook voor het dakonderhoud. 

De gemeente Groningen  is eigenaar van 625 vastgoedobjecten. Een deel daarvan, 110 objecten met een dakoppervlakte van 120.000 m², is ondergebracht in het contract. Dat komt neer op zo’n 20 voetbalvelden, meer dan genoeg voor een weloverwogen planmatige aanpak van het onderhoud. Het nieuwe raamcontract moet leiden tot lagere kosten voor integraal dakonderhoud zonder in te leveren op de afgesproken kwaliteit. De bedrijven nemen met hun eigen vakkennis de verantwoordelijkheid voor het resultaat over de hele exploitatieperiode. De gemeente en kan zich concentreren op de regierol, hoeft dus niet meer voor elk deelproject het bestek te schrijven en de werkzaamheden te controleren.  

Het Vastgoedbedrijf van de gemeente treedt op als opdrachtgever van de dakdekkers. Het Vastgoedbedrijf is per 1 januari 2017 ontstaan door samenvoeging van bestaande afdelingen binnen de gemeente, juist om als slagvaardige, eigentijdse opdrachtgever te kunnen optreden. Het Vastgoedbedrijf streeft naar een maximaal maatschappelijk rendement uit het gemeentelijke vastgoed. 

FOTO: v.l.n.r. Paul Oortwijn, directeur Vastgoedbedrijf Gemeente Groningen, Wim Venrooy (Van Venrooy Dakbedekking) en Henk Overhein (Dolfsma Dakbedekkingen) na ondertekening van het 6-jarige RGS raamcontract.
 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam

Inschrijven nieuwsbrief