Icopal zet recyclaat in voor dakrollen

Bedrijfsnieuws Icopal Bitumenrecycling

Gerecyclede grondstoffen, waaronder gerecycled bitumen verkregen uit het eigen recycling proces, worden nu door Icopal in vrijwel alle bitumineuze dakrollen verwerkt. Icopal zet zich in om natuurlijke bronnen te behouden door bewust om te gaan met energie en grondstoffen bij haar productieprocessen. Ondertussen kijkt Icopal verder vooruit en zoekt naar alternatieven voor bitumen als grondstof.

Gerecycled bitumen in alle APP rollen

Vanaf het begin van dit jaar bevatten alle APP gemodificeerde bitumineuze dakrollen, geproduceerd op de productielocatie Groningen, minimaal 15% gerecyclede grondstoffen. De kwaliteit van de dakrollen met gerecycled bitumen is gelijk aan die van dakbedekking van nieuw bitumen. De levensduur verwachting is ongewijzigd.

 

Het bitumen recyclaat wordt verkregen uit het eigen bitumenrecycling proces. Als eerste en enige in de wereld heeft Icopal een recycling installatie, waarbij oude bitumen dakbedekking kan worden gerecycled en hergebruikt als volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking. Frits Zandvoort, R & D manager bij Icopal: Hergebruik van bitumen levert een forse CO2-besparing op in de hele bouwketen. Eén ton ingezameld en goedgekeurd dakafval geeft een afvalbesparing van netto ruim 750 kg en een CO2 besparing van 615 kg CO2/ton.

 

Inzamelen oud bitumen

Per 1 april 2012 treedt het nieuwe bouwbesluit in werking. Nieuw is dat bij bouw- en sloopprojecten bitumineuze dakbedekking verplicht gescheiden moet worden van de rest van het bouw- en sloopafval. Om hergebruik te stimuleren, kunnen dakdekkers hun bitumineuze snijafval gratis inleveren en kan gesorteerde oude bedekking, met korting, ingeleverd worden bij één van Icopals partners in afvalinzameling. Icopal verwerkt dit dan tot nieuwe grondstof. Bovendien kan iedere organisatie, die oude daken volgens het bitumenrecycling principe ontmantelt, een CO2 certificaat met daarin de exacte CO2-besparing ontvangen.

 

Stap verder

Een stap verder in de vergroening van het productieproces is de bouw van een pilot algenfabriek in samenwerking met Algaecom en de Hanzehogeschool Groningen. Algen zetten reststoffen om in onder meer olie en gebruiken daarbij de CO2 uit onze schoorsteen. Doel is om uiteindelijk 100% van de CO2-uitstoot om te laten zetten door algen. De ontstane duurzame algenolie kan daarbij worden gebruikt om bitumen te vervangen en zo producten te verduurzamen.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam