Inspectie SZW publiceert rapport 'Keuren, een hele hijs'; TCVT reageert

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de keuring van hijskranen conform TCVT: “Keuren, een
hele hijs”. Hieruit is gebleken dat keuringscriteria moeten worden aangescherpt en dat de kwaliteit van de keurmeester moet worden verbeterd. TCVT heeft de nodige maatregelen getroffen.

 

Hijskranen kunnen bij gebreken of slijtage ernstig gevaar opleveren voor degenen die ermee werken en voor de omgeving. Preventie door onder meer deugdelijke keuringen is daarom erg belangrijk. Bedrijven moeten hun hijskranen iedere twee jaar laten keuren door een (door SZW) aangewezen instelling (CKI). Op basis van een eerder onderzoek van de Inspectie (2008) heeft TCVT de keuringseisen voor hijskranen sinds 2009 verder verbeterd en aangescherpt.


Hierbij moet wel worden gesteld dat er bewust een mate van vrijheid is gelaten voor de keurmeester. Het is juist de deskundigheid en inzicht van deze keurmeester die de meerwaarde van de keuring bepaald. Deze keurmeester is in dienst van de aangewezen CKI. SZW houdt toezicht op de aangewezen CKI. Ten tijde van het onderzoek waren deze verbeterde en aangescherpte eisen nog niet vastgesteld door SZW.

De deskundigheid van de keurmeesters voldoet veelal aan de gestelde eisen. TCVT heeft sinds 2009 de opleidingseisen aangescherpt, maar de instellingen hebben die nog niet allemaal overgenomen. Het is aan SZW om toezicht te houden op de CKI’s en de keurmeesters. TCVT heeft geen mogelijkheden tot toezicht op de CKI’s.

 

TCVT is positief over het optreden van SZW inzake het ingrijpen richting één van de betreffende CKI’s. Hier zal een preventieve werking van uit gaan. TCVT deelt de door SZW geconstateerde verbeterpunten en heeft al verbeteringen voorgesteld. In 2012 stelt de staatssecretaris van SZW de nieuwe eisen vast rondom het keuren van hijskranen. Hierin zijn de door TCVT verbeterde en aangescherpte eisen opgenomen. TCVT pleit voor snelle vaststelling van de verbeterde en aanscherpte eisen door SZW.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam