Inspectie SZW van start

Afbeelding bij nieuwsbericht
 
 
 
 

Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. Wij berichtten er hier eerder over.

 

De Inspectie SZW voegt de organisaties en de activiteiten van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen. Met de vormgeving van de Inspectie SZW ontstaat een inspectie die samen werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

 

Zie hier voor meer informatie.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam