Introductie nieuw concept Klimaat(p)roof

Bedrijfsnieuws Leven op Daken groen-blauwe daken

Water is van essentieel levensbelang voor de mens; daarentegen een overvloed aan water zeker  niet. Een zeer beperkte maar enorme overvloed aan water in onze stedelijke omgeving, zonder dat wij hierop voorbereid zijn, kan ook nog voor enorme schade zorgen. Straten lopen vol, verkeersopstoppingen dreigen en kelders lopen vol, en dat allemaal doordat ons klimaat verandert.Om groendaken een grotere en wetenschappelijk onderbouwde rol te laten spelen in het stedelijk waterbeheer, is een omslag nodig van groene naar groen-blauwe daken. Daken die gericht zijn op welzijn van de mens en water Klimaat(p)roof opslaan. Recente onderzoeken wijzen de weg naar hoe dit kan worden ingevuld. Leven op Daken stuurt aan op het volledig geïntegreerde gebruik van al dit water binnen de keten van het duurzame gebouw en de duurzame woning met tegelijkertijd de functie: het ontwikkelen van extra biodiversiteit in stedelijke omgeving op het dak en in de gevel.

Begroeide daken, rijk aan biodiversiteit hebben een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving. Ze vangen fijnstof af, reguleren de temperatuur van het gebouw, verkoelen de stad en zien er mooi uit. Ook houden ze een deel van het regenwater vast, verdampen dit of voeren dit vertraagd af. Dit overtollige water is van essentieel belang om voor hergebruik in te zetten. 
Techniek

AquaTec en AquaStore

Het AquaTec AT 45 systeem van ZinCo bestaat uit een drainageplaat met druppelslang die permanent water bergt onder de daktuin. De totale waterbuffering van het systeem op het dak varieert hierdoor van minimaal 65 liter/m² tot wel 225 liter/m².  Middels dit systeem kan overtollig water, na reiniging weer worden hergebruikt in de daktuin en kan in detail een enorme besparing doorgevoerd worden in de opbouwhoogte en gewichten van het begroeide dak.
 

Bij een ontwerp van een grasdak (gazon) wordt al 80 kilo/m² en 100 mm opbouwhoogte bespaard. Middels de reguliere en afgekoppelde hemelwaterafvoeren wordt het systeem aangesloten op het reinigingssysteem.Met AquaStore van partner AquaCo wordt overtollig regenwater in een met schelpen gevulde buffer opgeslagen. Zuivering vindt plaats door dezelfde schelpen en een fijn mineraal filtermateriaal. Het regenwater wordt zo geschikt gemaakt voor hergebruik in en rondom het pand. Met deze verfijnde techniek ontstaat water wat voldoet aan het infiltratiebesluit en kan hergebruikt worden als was-, blus- en spoelwater voor toiletten en water via watergeefinstallaties voor tuinen, gevels, vijvers en het begroeide dak.

Toegepaste technieken die ook nog eens extra beloond worden vanuit Breeam en GPR scores, Mia Vamil regelingen, gemeentelijke subsidie en rechtstreek besparingen genereren niet alleen op eigen watergebruik, maar bijvoorbeeld ook op gemeentelijke rioolheffingen en waterschapsbelasting. Bovendien voldoet de gebruiker aan de wettelijke randvoorwaarden op het gebied van verantwoord waterbeheer, watertoets, én er is een grote maatschappelijke meerwaarde.Uitwerking projectplan Aquastore Klimaat(p)roof via Leven op Daken Voordelen (groen-blauwe, polderende daken):


• Groen-blauwe zijn een optie voor alle soorten van bouwprojecten
• Verbetering welzijn en (geestelijke) gezondheid van de mens
• Verbetering van de stedelijke biodiversiteit
• Maatschappelijke meerwaarde voor mens, milieu en maatschappij
• Vangt piekbelastingen van regenbuien op
• Vermindering overstromingsgevaar en financiële schade
• Vermindering van stedelijke opwarming: Urban Heat Island Effect
• Besparing op watergebruik en waterschapskosten
• Differentiatie van belastingen middels waterschapsbelasting en gemeentelijke rioolheffing of WOZ belasting (in de maak via de Green Deal Groene Daken) 
• De warmtestroom door het dak wordt in de zomer (naar binnen) met 70 tot 90 procent verminderd en in de winter (naar buiten) met 10 tot 30 procent.
• Geluidsisolatie kan oplopen tot wel 8 decibel.
• Mia Vamil investeringsvoordeel voor Vegetatiedak, Gevelbegroeiingssysteem en Grijswaterrecyclinginstallatie
• Punten voor Breeam- en GPR Gebouw Score, nieuwbouw en renovatie.
• Regeling groenprojecten via RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rvo.nl)
• Al onze systemen worden aangebracht conform het Leven op Daken stappenplan

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam