Kingspan Energy Future Proof: energiebesparende totaaloplossing voor vervanging van asbestdaken in agrarische sector

Bedrijfsnieuws Kingspan Future Proof

Kingspan Energy introduceert Future Proof: een uniek concept met verschillende disciplines in één pakket. Dit omvat onder meer asbestsanering zonder vezelemissie tot en met het aanbrengen van zonnepanelen en verzorgen van de financiering. Met Future Proof speelt Kingspan Energy vroegtijdig in op het verbod vanuit Rijksoverheid op asbestdaken per 2024. Volgens Rijksoverheid ligt er in Nederland momenteel ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan 80 miljoen op agrarische gebouwen. De agrarische markt kampt met een capaciteitsprobleem’, stelt Ivo Stroeken, projectmanager bij Kingspan Energy. ‘Nu wordt zo’n 4 miljoen vierkante meter asbest gesaneerd per jaar in de Nederlandse markt. Als we op dit tempo doorgaan, halen we de deadline van 2024 niet. Met Future Proof boeken we tijdwinst.’ Het agrarisch bedrijf kan namelijk volledig operationeel blijven: voorraden of vee blijven staan tijdens de werkzaamheden. Daarnaast kunnen medewerkers van Kingspan Energy acht uur achter elkaar doorwerken zonder gezondheidsrisico’s. Dit is mogelijk door het inspuiten van een speciaal schuim (FIBREsafe) op het asbestdak. Dit trekt door de golfplaten heen en kapselt asbestvezels in. Als de plaat breekt, komt er dus geen asbest vrij, waardoor gezondheid niet in gevaar komt. Future Proof is bovendien een duurzame totaaloplossing: er worden energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen. Hiermee bespaart de klant geld om daarmee het dak, dat door Kingspan Energy wordt gefinancierd, binnen 15 jaar terug betalen. Met dit duurzame aspect speelt Kingspan Energy tot slot in op de eis van (bijna) energieneutraal bouwen in 2020. Bijzonder is dat Kingspan Energy verschillende partijen samenbrengt in het concept Future Proof. Bedrijven hoeven dus niet zelf op zoek naar specialisten in asbestsanering, isolatie, duurzaamheid of financiering. Kingspan Energy neemt dit uit handen en biedt klanten één aanspreekpunt. Dit leidt tot procesoptimalisatie; er is immers geen sprake van onnodige schakels en eventuele communicatieproblemen. Future Proof bestaat uit zes stappen. De eerste fase is het verwijderen van het asbest. Hiermee speelt Kingspan Energy nu al in op asbestverbod per 2024. Volgens Rijksoverheid gaat het om 120 miljoen vierkante meter aan asbesthoudend materiaal op daken in Nederland, dat binnen negen jaar verwijderd moet worden. Volgens Kingspan Energy is deze deadline met het huidige tempo (4 miljoen vierkante meter asbestsanering per jaar) niet haalbaar. Met Future Proof kan echter flink wat tijdswinst (25%) worden geboekt.

Ten eerste kunnen medewerkers acht uur lang achter elkaar doorwerken. Dit in tegenstelling tot andere vormen van sanering, waarbij beschermende pakken en ademhalingsapparatuur nodig zijn. In deze situatie mag maximaal twee uur achter elkaar gewerkt worden. Daarnaast kan het bedrijf operationeel blijven. Ellie Kools, eigenaar van varkenshouderij Elfra Hoeve uit Achtmaal: ‘Dat is voor ons de voornaamste reden om Future Proof te overwegen. Wij hebben drie stallen met 200 zeugen, 1500 vleesvarkens en 700 biggen. Het is voor ons onmogelijk de dieren uit de compartimenten te halen voor de asbestsanering. Met deze oplossing kunnen de varkens aangenaam in hun eigen stal verblijven zonder risico dat zij asbest binnenkrijgen. Dit voorkomt stress bij de dieren door verhuizing en houdt onze varkens gezond, tijdens hun leven en daarna voor consumptie.’

Deze tijdwinst is mogelijk dankzij een speciale techniek. Het dak wordt geïmpregneerd met een innovatief schuim genaamd FIBREsafe. Dit schuim dringt door tot het materiaal en kapselt de asbestvezels in. Bij het afbreken van de golfplaten komt vrijwel geen asbest vrij: de vezelemissie is ver onder de wettelijk gestelde emissiegrenswaarden. De werkzaamheden vormen dan ook geen risico voor de gezondheid van mensen en hun vee.

Voor de agrarische sector – die al jaren economisch moeilijke tijden kent – blijkt de financiële investering een obstakel. ‘Om dit obstakel weg te nemen, verzorgen wij die financiering vanuit ons investeringskapitaal. Klanten hebben 15 jaar om ons terug te betalen. Dankzij de energiebesparende maatregelen die we treffen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen of LED-verlichting, bespaart de klant geld om daarmee het dak af te betalen’, aldus Pieter Snelder, commercieel directeur van Kingspan Energy. ‘Ik denk dat we hiermee een nieuwe toon zetten: we praten over een ander niveau van ontzorgen. Het bieden van een totaaloplossing bestaande uit hoogwaardige producten, inclusief financiering en dienstverlening, is de toekomst.’

Het duurzame aspect van Future Proof is niet alleen gunstig voor de financiering. Hiermee voldoen bedrijven bovendien nu al aan de eis van (bijna) energieneutraal bouwen, die per 2020 ingaat. Varkenshoudster Kools: ‘Het zou voor ons een enorm pluspunt zijn als we straks onze eigen energie kunnen opwekken met zonnepanelen. Zo hebben we onlangs een luchtwasser aangeschaft om de lucht te zuiveren. Ook worden de stallen verwarmd, zodat de dieren zich comfortabel voelen. Dit kost ons veel stroom. De combinatie van asbestsanering en duurzaamheid is dus zeer welkom.’
Kingspan Geïsoleerde Panelen is marktleider in prefab totaaloplossingen voor de gehele gebouwschil. Hierin ligt de focus op ontwerp en fabricage van geïsoleerde dak- en gevelsystemen op basis van sandwichpanelen. De producten van Kingspan Geïsoleerde Panelen kenmerken zich door een hoge brandveiligheid en unieke thermische prestaties. Hierin is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. Dankzij uitstekende isolatie wordt het verlies aan energie tot een minimum gereduceerd. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen, zoals het aanbrengen van slimme LED-verlichting en zonnepanelen, mogelijk. Kingspan Geïsoleerde Panelen is participant van de Dutch Green Building Council en partner van Spark, een partij gericht op innovatie. Zo blijft Kingspan Geïsoleerde Panelen betrokken bij duurzame ontwikkelingen. Kingspan Geïsoleerde Panelen maakt onderdeel uit van de Kingspan Groep. De ambitie is dat alle gebouwen van de gehele Kingspan Groep per 2020 energieneutraal zijn.

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam

Inschrijven nieuwsbrief