Actualiteiten

Actualiteiten Bouwtekening met helm
   
NEN pleit voor inwerkingtreding nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012

NEN pleit ervoor dat als het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2012 is geschreven, deze vervolgens op 1 april 2012 in werking treedt. Dit geeft de markt de mogelijkheid om aan de nieuwe regelgeving te wennen en tegelijkertijd wordt de...
 

21/10/2011
 

Actualiteiten BBN
   
Congres brandveiligheid

Op 10 november vindt onder de titel 'Door boerenverstand veel brandveiliger' het achtste congres van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) plaats. In 't Hof van Wageningen stellen sprekers, ieder vanuit hun eigen invalshoek, de mens...
 

20/10/2011
 

Actualiteiten Aannemersfederatie
   
Bouwend Nederland en Aannemersfederatie slaan handen ineen

Vanaf nu trekken werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra onder meer samen op bij de komende cao-onderhandelingen. Het eerste gezamenlijke voorstel: invoering vorst-WW. Vandaag tekenden bestuurders...
 

18/10/2011
 

Actualiteiten dakinstorting
   
Klimaatverandering leidt tot meer dakinstortingen

Afgelopen zomer heeft opnieuw een groot aantal dakinstortingen als gevolg van wateraccumulatie plaatsgevonden. Zolang niet handelend wordt opgetreden, is hier sprake van een groot en structureel probleem.

...
 

17/10/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Arbeidsinspectie, SIOD en IWI worden 'Inspectie SZW'

'Inspectie SZW’ is de nieuwe naam van de inspectiedienst waarin per 1 januari 2012 de Arbeidsinspectie, SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en IWI (Inspectie Werk en Inkomen) opgaan.

 

Deze...
 

17/10/2011
 

Actuualiteiten mastiek
   
Veilig verwijderen van oude mastiek dakbedekkingen

In de Arbocatalogus worden de vier belangrijkste risico’s van de dakdekker gesignaleerd: fysieke belasting, onveiligheid (o.a. valgevaar), gevaarlijke stoffen en het klimaat. In dit artikel een nadere beschouwing van de gevaarlijke stoffen en hoe...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten bouwhelm
   
Uitstel Bouwbesluit 2012

Minister Donner van BZK heeft na overleg met de Tweede Kamer besloten de invoering van het nieuwe Bouwbesluit uit te stellen, zodat gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe regels. De parlementariërs plaatsten kritische noten bij de voorgestelde...
 

14/10/2011
 

SBR_Logo_Nieuw.jpg
   
Michael Braungart op SBR Duurzaamheidscongres

"Om duurzaam te kunnen bouwen is samenwerking essentieel. Daarin is de markt leidend en de politiek slechts volgend," aldus Jacqueline Cramer (voormalig minister en sinds kort hoogleraar Duurzaam innoveren) op 21...
 

14/10/2011
 

Actualiteiten SZW
   
Scherpere controle op naleving arboregels

Bedrijven die zich niet aan de regels over arbeidsomstandigheden houden, krijgen te maken met zwaardere sancties. Ook wordt de controle op de naleving van de regels verscherpt. De maatregelen maken deel uit van een grondige herziening van het...
 

14/10/2011
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam