Nieuwe directeur Stichting Groenkeur

Bedrijfsnieuws Stichting Groenkeur
Per 1 januari 2012 zal de heer ir. Matthijs Mesken als directeur/manager bij de Stichting Groenkeur in dienst treden.
 
De heer Mesken (43) is thans werkzaam als secretaris bij Anthos, de belangenorganisatie voor de groothandel in bloembollen en boomkwekerijproducten. Hij is vooral voor de boomkwekerijsector actief en daarmee goed bekend met de Groensector. Daarnaast heeft hij ervaring met, en kennis van certificerings- en kwaliteitssystemen. Deze heeft hij onder meer opgedaan als lid van de colleges van deskundigen bij ECAS en MPS; als secretaris van de Kwaliteitsnormen Commissie Boomkwekerij; en als vice-voorzitter van de Vaste Keurings Commissie.

Ook beschikt hij over een nationaal en internationaal relevant netwerk in en buiten de Groensector. Het bestuur heeft de overtuiging dat met het aanstellen van de heer Mesken de werkzaamheden van Groenkeur ten dienste van de hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers en dak- en gevelbegroeners met overtuiging en nieuwe inspiratie kunnen worden voortgezet en verder uitgebouwd.
Speciale aandacht zal er daarbij zijn voor het werven van deelnemers en het ‘nog beter in de markt zetten’ van het kwaliteitsmerk Groenkeur, zowel bij consumenten als bij professionele opdrachtgevers.
 
Groenkeur is het leidende en onderscheidende kwaliteitskeurmerk voor hoveniers, groenvoorzieners,  boomverzorgers en dak- en gevelbegroeners. De stichting richt zich hiermee op het verbeteren van het kwaliteitsniveau van ondernemers en het bieden van garanties aan de opdrachtgevers. Dit zijn zowel consumenten als professionele opdrachtgevers.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam