Roofing Holland 1996-09-41 Een herdefinitie van het begrip ‘tuin’

Het stedelijk groen dreigt te verdwijnen. De gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving zullen desastreus zijn. Tenzij de opvatting over wat een tuin is, wordt bijgesteld. Het materiaal om ideeën toe te passen is beschikbaar.

De HSL-spoorlijn door de Randstad, verdichting van de zestiger-jaren buurten door bebouwing van openbaar groen. Stedelijke knooppunten waar de overheid in de komende vijftien jaar vele honderdduizenden woningen nieuw wil laten bouwen. Voor natuurminnend Nederland lijkt het er allemaal niet beter op te worden. Tenzij we het begrip ‘tuin’ gaan herdefiniëren. Een tuin om in te wonen. Dat kan de stad van de toekomst worden. Tuinen op het dak van de eigen woning, op de daken van de omringende woningen, kantoren en winkelcomplexen. Een utopie? Geenszins!
Daktuinen bestaan er al heel lang. Zij waren altijd voorbehouden aan degenen met een ruim budget. Deze daktuinen bestonden uit een zeer zware ondergrond van zand en teeltaarde. Om het gewicht van dergelijke tuinen te kunnen dragen diende de onderliggende dakconstructie extreem sterk te zijn.
Aangespoord door de maatschappelijke aandacht voor de verbetering van ecologische omstandigheden in de woonomgeving zijn de laatste tien jaar revolutionaire nieuwe daktuinsystemen ontwikkeld. Ze kenmerken zich door een relatief klein gewicht, vragen weinig onderhoud, zijn eenvoudig aan te leggen en verhoudingsgewijs goedkoop. In het streven naar licht, snel en goedkoop is het aspect duurzaamheid echter in het gedrang gekomen door een gebrekkige regulering van de waterhuishouding. Alisol WD is een nieuw ontwikkeld daktuinsysteem dat deze problemen vrijwel geheel ondervangt. Met Alisol kunnen alle soorten daktuinen worden omgebouwd. Van onderhoudsvrije extensieve begroeiing met vetplanten tot complete tuinen met bomen en struiken.

Amerdrain Een vaste basis voor Alisol dakbegroening is de Amerdrain-mat, losgelegd op een waterdichte en wortelbestendige dakbedekking. Deze op rollen van circa 40 m² geleverde matten zijn de levensader voor de planten. Het water wordt vastgehouden maar overtollig water wordt afgevoerd. De wortels zijn altijd belucht en de matten kunnen niet worden ingedrukt. Bovenop de drainagematten wordt substraat aangebracht waarvan de samenstelling is afgestemd op het type begroeiing. De begroeiing kan bestaan uit vooraf gekweekte vegetatiematten die zo op het dak kunnen worden uitgerold. Het dak is dan onmiddellijk ‘groen’. Instrooien met zaden is aanzienlijk goedkoper, maar dan duurt het zo’n anderhalf jaar voordat beplanting opkomt.

Weinig risico

Een groot voordeel van Alisol WD dakbegroeningssystemen is dat zij eenvoudig, snel en met een minimum aan uitvoeringsrisico’s kunnen worden aangebracht. Dat maakt Alisol WD ook nog eens economisch heel interessant. Tussen de beplanting kunnen bovenop de Amerdrain-matten loop- of rijpaden worden aangebracht op grind en tegels. Het eindresultaat kan variëren van een extensieve, onderhoudsarme zichtbegroeiing tot een complete tuin met bomen en struiken, terrassen en speelvoorzieningen.
Het waterbergend vermogen zorgt voor een geringe en vertraagde afvoer van regenwater naar het riool. Bovendien wordt het regenwater gefiltreerd. Bij toepassing op grote schaal kan dit leiden tot aanzienlijke afname van rioollasten. Dakbegroening zorgt ook voor verbetering van het buitenklimaat en luchtzuivering. Het dak wordt erdoor beschermd en zal tevens een langere levensduur hebben. Tenslotte biedt een dakbegroeningssysteem aanvullende isolatie, zowel tegen zomerse warmte als winterse koude.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam