Roofing Holland 1996-11-26 Oude daksystemen efficiënt en verantwoord afgevoerd

 De renovatie van Het Dorp in Arnhem vormde voor dakdekkersbedrijf Acoma uit die stad de aanzet tot de ontwikkeling van een container-divisie voor een verantwoorde verwijdering van afval afkomstig van oude daksystemen. Bijna 25 jaar later is de poot uitgegroeid tot een uiterst professionele bedrijfsactiviteit waarmee het bedrijf binnen de dakenbranche een aparte positie inneemt.

In het begin van de jaren zestig werd met veel trommelgeroffel het initiatief genomen tot de bouw van een aparte woonwijk voor lichamelijk gehandicapten. Om Het Dorp ook daadwerkelijk van de grond te krijgen introduceerde televisiepresentatrice Mies Bouwman een nieuw fenomeen op de vaderlandse buis: de nationale inzamelingsactie via de teevee.
Zo spectaculair als Het Dorp tot stand kwam, was eigenlijk ook de renovatie van de dakbedekking van het complex in 1982. Alleen beperkte de interesse zich toen tot een kleine groep van insiders die met de uitvoering van het project waren belast. Zoals Acoma BV uit Arnhem. "Tot die tijd schakelden we voor het afvoeren van de oude dakbedekking zoals elk ander dakdekkersbedrijf altijd gespecialiseerde bedrijven in," vertelt Joop Arendsen, een van de directeuren van Acoma. "Maar het enorme volume afval dat er bij de renovatie van Het Dorp op ons afkwam, zette ons aan het denken. Op de woningen lag een drielaagse mastiekbedekking met grind en een isolatie van Stramit-platen. Van een gescheiden afvoer was destijds nog geen sprake maar niettemin zou alleen al door het volume de afvalverwijderaar vele rijbewegingen moeten maken. Berekeningen leerden dat de afvoer van het materiaal flink in de papieren zou gaan lopen. Wanneer we die werkzaamheden in eigen beheer zouden uitvoeren, konden we daarmee een aanzienlijke kostenbesparing bereiken. We besloten het zelf te doen, schaften een aantal containers en een vrachtwagen aan en daarmee was de basis gelegd voor een nieuwe bedrijfsactiviteit."

Kostenbesparing Was kostenbesparing aanvankelijk het enige motief om de container-divisie op te zetten, inmiddels zijn de activiteiten ondergebracht in een uiterst efficiënt en professioneel geleide poot waarmee op een breed terrein voordeel wordt behaald. Vooral het milieu is de winnaar in dit concept. Al het afval wordt in containers gescheiden opgehaald en aan bevoegde verwerkers aangeboden. Voor zover het in Nederland al problematisch is om afval aan de verwerkende bedrijven aan te bieden dan is dat met name het geval in het werkgebied van Acoma, de oostelijke regio van het land. Hier beschikt slechts een beperkt aantal bedrijven over een afvoervergunning. Acoma is één van die bedrijven. Al het ingezamelde afval staat op het bedrijf keurig gesorteerd. Conform het beleid van de rijksoverheid dat erop gericht is om zoveel mogelijk materiaal te recyclen, is de bitumen dakbedekking feitelijk het enige materiaal dat nog wordt gestort. De rest wordt gerecycled. Het steenwolafval neemt de leverancier bij Acoma mee terug wanneer er nieuw materiaal wordt geleverd. Hetzelfde geldt voor de polystyreen-isolatie. PE-folies, PVC-materiaal, grind en metalen voert Acoma af naar gespecialiseerde bedrijven en afvalhout vindt na bewerking uiteindelijk een nieuwe toepassing in spaanplaat.
Inmiddels maken steeds meer collega-dakdekkersbedrijven gebruik van de Acoma-diensten. Arendsen: "In vergelijking met andere containerbedrijven hebben wij het voordeel dat de afvalverwijdering mooi parallel kan lopen met de aanvoer van materialen. Bovendien hebben we in de afgelopen jaren zoveel ervaring opgebouwd dat we de afnemers het juiste advies kunnen geven over een doelmatige afvoer. Een voordeel is tevens dat de container-divisie zo flexibel is georganiseerd dat wij de diensten met evenveel gemak kunnen inzetten voor kleine werken. In dat geval plaatsen we er enkele mini-containers, bakken voor maximaal twee ton afval, of wanneer dat gemakkelijker is big-bags."

 Nieuwe kraanwagen

Inmiddels heeft Acoma de beschikking over zo’n 120 grote en kleinere containers, inclusief zeecontainers voor de opslag van bouwmaterialen en gereedschappen. De activiteiten van de container-divisie hebben een dermate grote ontwikkeling doorgemaakt dat in een tweede vrachtwagen met kraan is geïnvesteerd. Het is een indrukwekkend uitgeruste vrachtwagen die moeiteloos een twintig ton zware container op de laadvloer kan trekken. De radiografisch bestuurbare kraan heeft een hefvermogen van maximaal twintig ton. Met zijn reikwijdte van 16,5 meter is de kraan in staat om in de uiterste stand een last van één ton te heffen. Big-bags en kleine containers kunnen op die wijze vrijwel altijd zonder tussenkomst van een bouwkraan worden weggehaald.
"Omdat het in deze regio behoorlijk problematisch is om afval van daksystemen kwijt te raken, brengen nogal wat kleinere dakdekkersbedrijven het afval naar ons bedrijf toe. Wij bieden hen die mogelijkheid ook maar omdat we nu mini-containers en big-bags kunnen inzetten, loont dat eigenlijk niet meer. Wij dringen voortdurend aan op gescheiden aanvoer omdat het anders hier moet worden gesorteerd. En vaak blijkt het dan efficiënter om een aantal containers bij het werk te plaatsen. Bovendien –en dat is voor een dakdekkersbedrijf toch ook niet onbelangrijk– zien de werken er veel netter en verzorgder uit als het materiaal meteen wordt afgevoerd."

 

Acoma BV werd in 1962 opgericht door Johan Arendsen als een eenmansbedrijf te Velp. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich snel ontwikkeld tot een moderne onderneming met circa vijftig werknemers. De onderneming stoelt op drie poten:
  • Acoma Dak- en Wandbeplating
  • Acoma Dakbedekkingen
  • Acoma Containers

Een niet onbelangrijke activiteit daarnaast is het de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen die door Acoma turn-key worden opgeleverd.
Veruit het merendeel van de werken van de dakbedekkingspoot hebben betrekking op bitumineuze daken. Het aandeel kunststof dakbedekkingen is procentueel klein. Tevens neemt Acoma BV specialistische leidekkers-, koper en zinkwerken aan in de relationele sfeer. Alle werknemers hebben voor hun vakgebied specifieke cursussen gevolgd. De directie wordt gevoerd door oprichter Johan Arendsen en zijn zonen Joop (dakbedekkingen) en Berry (containers).
Illustrerend voor de expansieve groei van Acoma BV is het feit dat de onderneming nauwelijks zes jaar na de verhuizing naar het bedrijfspand in Arnhem al weer toe is aan een ruimer onderkomen. In april volgend jaar betrekt Acoma BV in Duiven een nieuw bedrijfspand waar het de beschikking heeft over een 8.000 m² grote bedrijfsruimte, een in drie bouwlagen opgetrokken kantoor met een vloeroppervlak van 1.500 m² en circa 5.000 m² (gedeeltelijk overkapte) opslagruimte voor de container-divisie.

door: Joop ArendsenDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam