Roofing Holland 1997-03-18 Derbigum SP voldoet in ijzige koude nog jaren als eenlaagse dakbedekking

Het Noors Instituut voor onderzoek in de bouw heeft in opdracht van Eutotak A/S onderzoek verricht naar de staat van een tien jaar oude Derbigum SP 4,0 mm. Deze mechanisch bevestigde enkele laag APP-gemodificeerde bitumineuze dakbedekking was toegepast op Svalbard Spitsbergen.

Het door het Noors Instituut voor de bouw (NBI) uitgevoerde onderzoek had ten doel een beoordeling te geven van een tien jaar oude Derbigum SP dakbedekking als enkele laag gelegd op tien gebouwen in Longyearbyen, Svalbard. Dit onderzoek ter plaatse is uitgevoerd om de conditie vast te stellen van Derbigum, SP toegepast als dakbedekking in een enkele laag na tien jaar in de bijzondere klimatologische omstandigheden van Svalbard.
De bijnaam van het klimaat op Svalbard, de Arctische woestijn, verraadt weinig goeds. Weinigen zullen het aantrekkelijk vinden in een klimaat dat slechts weinig neerslag kent per jaar (gemiddeld 200 mm) maar de droogte combineert met een strenge koude. Ook waait het op Svalbard stevig en is het aantal uren zon er beduidend minder dan op het vaste land. In de drie koudste maanden van het jaar (januari, februari en maart) is de gemiddelde temperatuur -16 oC. Juli is het warmst met een gemiddelde temperatuur van +6 oC. De voornaamste belasting waar de daken aan worden blootgesteld op Svalbard zijn lage temperaturen, wind en mechanische slijtage/erosie (onder meer door sneeuwstormen).

 

Hoofddoelen

Het onderzoek dat in november vorig jaar ter plaatse werd afgerond had twee hoofddoelen:

  • Inspectie van alle tien daken voor een visuele beoordeling van de dakbedekking betreffende de kenmerken van de dakbedekking zelf en de kwaliteit van het werk van de dakdekkers. Ook is de dakbedekking bij een aantal bevestigers geopend om vast te stellen hoe de kwaliteit van de bevestigers was nadat deze tien jaar aan belasting zijn blootgesteld.
  • Evaluatie van de duurzaamheid van de dakbedekking door monsters te nemen en die vervolgens in het laboratorium te onderzoeken op bepaalde eigenschappen. De deelnemers zijn overeengekomen om dubbele sets monsters te nemen van drie daken. De ene set voor onderzoek door NBI en de andere voor onderzoek in het laboratorium van de fabrikant in België. Naast bepaling van dikte en gewicht heeft NBI voorgesteld ook metingen uit te voeren van de treksterkte, rek bij breuk in lengte- en breedterichting, gedrag bij koude buiging en dynamische puntbelasting bij + 23 oC en -10 oC. NBI heeft tevens de pelsterkte bepaald om de naden te beoordelen.

Lange onderzoeksdag

Het onderzoek ter plaatse is geheel uitgevoerd tijdens een lange, bewolkte werkdag bij een temperatuur van 5 à 6 oC. De weersomstandigheden vormden geen belemmering voor het onderzoek of het nemen van de monsters. Van de twaalf of dertien in aanmerking komende daken werden er tien uitgekozen. De selectiecriteria waren zodanig dat het onderzoek een verscheidenheid aan dakhellingen en zowel koude als warme daken omvatte. Naast deze tien daken werd ook nog een elfde opgenomen omdat dit dak een aantal kleine delen bevatte waar tien jaar eerder reparaties waren uitgevoerd. Het laatste dak werd niet zo uitvoerig onderzocht als de overige tien.
Het onderzoek omvatte dus elf daken waarvan er acht hellende koude daken waren en drie warme platte daken. Slechts in één geval werd een lekkage waargenomen. Dit was veroorzaakt door een slechte afwerking van het detail. Overigens kan de detailafwerking in zijn algemeenheid fraaier.
De voornaamste indruk van de visuele inspectie ter plaatse was dat er een zekere mate van mechanische slijtage was als gevolg van de klimaatomstandigheden en dat de afwerking van de details in een aantal gevallen beter had gekund. De onderzoekers zijn er echter zeker van dat het dakbedekkingsmateriaal nog een aanzienlijke tijd mee kan, onder voorwaarde dat jaarlijks inspectie en onderhoud uitgevoerd blijven.
Wel dient er met enkele factoren rekening gehouden te worden. Factoren bijvoorbeeld zoals het uitrollen van het materiaal bij lage temperaturen en het verwarmen bij het afwerken van details bij lage temperaturen, evenals algemene punten van het afschot, de bevestigingsmiddelen, de versterking in goten, bij afvoeren en bij overgangen van horizontale naar verticale oppervlakken.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam