Roofing Holland 1997-03-27 Ballast grind

In Roofing Holland 1996/9 is uitgebreid geschreven over de ballastlaag en het Bouwbesluit. De NPR 6708 die in dit artikel werd vermeld is inmiddels definitief en bij het Nederlands Normalisatie Instituut in Delft te koop.

Met betrekking tot het grind dat gebruikt kan worden als ballastlaag op daken worden in bijlage F van de NPR de grindklassen met korrelverdeling, de wijze van monsterneming en zeven geformuleerd.
  Meningsverschillen met betrekking tot (on)toelaatbare hoeveelheden slib en zand in het grind (foto 1) kunnen nu ook worden beslecht, omdat de NPR ook hiervoor maximum toelaatbare waarden aangeeft (kleiner dan 2% van de massa van het monster; voor nagezeefd grind kleiner dan 0,5%).

De NPR stelt geen eisen aan de vorm van grindkorrels. De soms aan dakgrind gestelde eis inzake het niet toelaatbaar zijn van 'scherp- kantige' grindkorrels is ner- gens vastgelegd. Eisen in die richting moeten derhal- ve als 'aanvullende eisen van de opdrachtgever' worden behandeld.

De NPR schrijft bij het beëindigen van de ballastlaag een opstand voor. Ontbreekt deze dan moet een rij tegels langs de afscheiding worden gelegd. (foto 2) De hoogte van de tegels moet zodanig zijn dat het bovenvlak van de tegels tenminste gelijk ligt met de bovenzijde van de grindballast.

 In de praktijk worden voor of boven hemelwaterafvoeren ook tegels op tegeldragers gelegd (foto 3) om te voorkomen dat grindkorrels in het afvoersysteem rollen.
Hoewel een dergelijke oplossing door zijn eenvoud aantrekkelijk is kan het de effectieve hemelwaterafvoercapaciteit zeer sterk verminderen vanwege de geringe doorvoerhoogte onder de tegel.

Boldraadroosters, grindroosters of een kunststofplaat met beton verzwaard op hoge nokken hebben dit bezwaar niet.

 Ondanks alle maatregelen, zoals beperking van slib in het grind, grindroosters en dergelijke kan toch grind en slib in een afvoersysteem terecht komen met als gevolg een vermindering van de waterafvoercapaciteit.
Om te voorkomen dat bij stortbuien door dit vuil (foto 4 betreft vuil uit een sifon) stuwing van water in het afvoersysteem optreedt wordt regelmatig verwijderen van vuil uit het afvoersysteem (bijvoorbeeld een maal per jaar) aanbevolen.

 

door: Janus SmitsDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam