Roofing Holland 1997-03-29 Kritisch kijken

Kritisch kijken geldt niet alleen voor de opdrachtgever, opzichter, inspecteur en andere controlerende mensen maar ook voor de dakdekker zelf. Onderstaande gebreken waren niet door de dakdekker gezien, maar waren echter wel aanleiding om aanvullende maatregelen te verlangen alvorens aan verzekerde garantie kon worden gedacht.

   
   
   
   
   
   
   
   

Werken waarbij de toplaag volgens de brandmethode is aangebracht, maar waar niet overal een bitumenrups naast de overlap zichtbaar is zijn verdacht met betrekking tot onvolledig gebrande overlappen. Foto 1 toont een dergelijke overlap.

Het zogenaamd nabehandelen van de overlappen (met een kleine brander of geschikte koude kleefstof alsnog kleven) is bij incidentele gebreken mogelijk, bij grote dakvlakken met het systematisch ontbreken van een bitumenrups een vrijwel onmogelijke opgave.

Opstandstroken blijken in de praktijk niet altijd volledig gebrand te worden. Met name bij renovatiewerken kan het voor- komen dat een ondergrond niet vlak is, waardoor opstandstroken bij het afkoelen uit een verdieping trekken en er dan een holle ruimte ontstaat.
Opstandstroken welke niet volledig op de onderstroken zijn gebrand (foto 2) kunnen op lan- gere termijn leiden tot blaasvorming in de opstandafwerking. Het wegsnijden van losse delen en nieuwe stroken aanbrengen is noodzakelijk om voor verzekerde garantie in aanmerking te komen.

Bij kunststoffolies mag het als vanzelfsprekend worden verondersteld dat de dakdekker met name de lasnaden controleert met een pen en onvolkomenheden herstelt.

De gebreken van foto 3 en 4 waren in een voor verzekerde garantie gereed gemeld dak aanwezig. Foto 3 betreft een niet waterdichte overlap waar een balpen in kan verdwijnen, foto 4 betreft blaasjes (van onbekende herkomst) in de PVC-dakbaan naast de lasnaad. In beide gevallen moet over de gebreken een reparatie sticker worden geföhnd.

 

door: Janus SmitsDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam