Roofing Holland 1997-03-31 De fiscale wereld volgens Willem Vermeend (1)

In de laatste column over belastingen is door collega Harlaar geschreven over diverse fiscale wetsvoorstellen. Op 1 januari jongstleden zijn de voorstellen wet geworden.

Willem Vermeend, bezield leider van de Nederlandse belastingambtenaren heeft zijn zin bij het parlement weten te krijgen. Dit artikel staat in het teken van de herziening van de rente-aftrek.

 

Rente-aftrek

Tot 1 januari 1997 was alle betaalde rente aftrekbaar. Of je nu geld leende voor een boot, huis, auto of vakantie, voor de aftrek maakte het niet uit.
Inventieve lieden gingen grote leningen aan om met de hoge rentelasten hun inkomen te drukken. Onder omstandigheden scheelt dat bij nauwkeurige planning veel belasting. Deze excessieve rente-aftrek was de fiscus een doorn in het oog, vandaar de wetswijziging per 1 januari 1997. Doorslaggevend voor onbeperkte rente-aftrek is wat er historisch met het geld van de lening waar je de rente op betaalt is gedaan.
Is er een fiscale bron van inkomen mee gekocht of niet? Deze vraag speelde ook al voor 1 januari 1997 maar was voor de doorsnee belastingbetaler niet van belang. Hoe zit het nu?

Als een bron van inkomen is gekocht, verbeterd of onderhouden blijft de rente onbeperkt aftrekbaar (bronrente). Is dat niet het geval, dan is de aftrek beperkt (consumptieve rente). Nederland zou Nederland niet zijn als daar weer uitzonderingen op zijn.

De aftrek van consumptieve rente is als volgt beperkt:

 • 1997 tot fl. 10.000 (gehuwden fl. 20.000)
 • 1998 tot fl. 7.500 (gehuwden fl. 15.000)
 • 1999 tot fl. 5.000 (gehuwden fl. 10.000)

Hoe weet ik wat voor rente ik betaal?

Het makkelijkste is om te kijken of sprake is van bronrente. Is het dat niet dan is het consumptieve rente die beperkt aftrekbaar is. De vraag is dus wat een bron van inkomen is.

Een fiscale bron van inkomen is niet zonder meer alles waar meer geld uitkomt dan je er instopt.

Het moet bij een bron van inkomen gaan om activiteiten of vermogen waaruit:
- (eventueel in de toekomst) inkomsten kunnen worden verwacht.
en
- waarmee fiscale inkomsten worden beoogd.

In de wet zijn de bronnen opgesomd. Bekende bronnen zijn:

 • (winst uit) onderneming
 • (inkomsten uit) arbeid
 • (inkomsten uit) vermogen.

Voor de rente-aftrek in dit artikel is in het bijzonder de bron '(inkomsten uit) vermogen' van belang.

Voorbeelden van wat inkomsten uit vermogen kunnen zijn kent iedereen.

 • de eigen woning
 • panden die worden verhuurd
 • effecten zoals aandelen.

Is elke rente van leningen voor de eigen woning of van de effectenportefeuille nu bronrente? (en dus onbeperkt aftrekbaar). Nee, want dat hangt er maar van af.
Voor elke bron, dus ook voor de eigen woning, moet het gaan om rente op leningen voor aankoop/verbetering/onderhoud. Verhoog je de hypotheek om een caravan te kopen, dan is die rente fiscaal geen rente van de eigen woning, geen bronrente en dus in aftrek beperkt. Om eindeloze discussies te vermijden geldt voor hypotheken die in 1995 al bestaan de tegemoetkoming dat in beginsel de rente-aftrek in stand blijft als bronrente.
Pas echter op, het is een tegemoetkoming van de fiscus. Als de belastingdienst aanleiding ziet, omdat men weet dat de (tweede) hypotheek niet voor investering in het huis is geweest, kan rente-aftrek toch op de tocht komen te staan.
Bij rente op leningen voor effecten moet ook opgepast worden.
Normaal krijgt de eigenaar op een aandeel dividend, en op een obligatie rente. Er zijn echter fondsen die helemaal nooit dividend uitkeren (maar opsparen zoals groeifondsen). Ook zijn er fondsen die alleen onbelaste bonusaandelen uitkeren. Die fondsen zijn volgens Vermeend fiscaal geen bron want je weet dat (in de toekomst) geen fiscale inkomsten te verwachten zijn. Rente dus beperkt aftrekbaar.

 

Welke rente is consumptief?

Alle niet bronrente is consumptief. Uitgangspunt is daarvoor de reden waarvoor historisch gezien de lening is opgenomen.
Voorbeelden daarvan zijn legio te geven.

 • uitgaven om te leven of bestedingen te doen (boot, auto, caravan, kunst etc.)
 • lening om afkoop alimentatie te betalen.
 • fiscale heffings- en invorderingsrente.
 • rente op schuldigerkenningen van ouders aan kinderen.
 • rente op leningen om belastingen te betalen.

Ik verras u vast niet als ik u vertel dat dit artikel slechts het topje van de fiscale ijsberg van Vermeend over de rente-aftrek is.
Ik heb een paar saillante punten genoemd. Er zijn nog vele niet behandeld. (Wat dacht u van de vraag of rente onbeperkt aftrekbaar is op een lening opgenomen voor het onderhoud van een wrakke woonboot die als woning wordt gebruikt?)

 

door: Mr. T.H. van BlaricumDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam