Roofing Holland 1997-03-32 Polyesterharssysteem aantrekkelijk voor daken met relatief veel details

Enige tijd geleden belegde Erdo in Amsterdam een bijeenkomst waarop de toepassing van Kemperol centraal stond. Volgens BDA Dakadvies komen deze dakbedekkingssystemen op basis van flexibel polyesterhars vooral in beeld op daken met veel onderbrekingen en moeilijke aansluitingen.

Platte daken worden in Nederland voor 80 tot 85 procent afgewerkt met bitumineuze materialen. Tien tot vijftien procent wordt afgewerkt met kunststof dakbanen. Slechts een zeer klein gedeelte valt onder de polyurethaanbedekkingen en het polyesterharssysteem. Volgens Albert van den Hout van BDA Dakadvies is dit laatste systeem ten opzichte van traditionele baanvormige dakbedekkingsmaterialen weliswaar een dure oplossing maar is het zeker te overwegen bij daken met veel onderbrekingen en moeilijke aansluitingen, daken dus waar met bitumineuze of kunststof materialen weinig eer mee valt te behalen.
Hoe meer details hoe groter de kans op een lek. Daarom worden in het bijzonder daken als dakterrassen, parkeerdaken en tuindaken die meestal op monolietbeton zijn aangebracht, vaak afgewerkt met een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem. Het voordeel is dan dat de onderconstructie tevens als eerste laag functioneert.

 

Verhouding

Bitumineuze dakbedekkingssystemen met APP of SBS-dakbanen blijken bij dergelijke daken uitstekend te voldoen. Deze daken kunnen ook prima worden afgewerkt met een polyesterharssysteem. "Dit wordt echter pas interessant als de verhouding tussen het dakoppervlak en de details uit de pas gaat lopen," zegt Van den Hout. "Normaal gesproken is het zo dat bij daken op woongebouwen in Nederland de verhouding tussen het dakoppervlak in vierkante meter en de details in strekkende meter ongeveer 4:1 is. Dat wil zeggen: voor iedere vierkante meter dak valt te rekenen op 25 centimeter detailsaansluiting. Zijn er dus daken met buitengewoon veel lichtkoepels of relatief kleine dakoppervlakken met veel borstwering dan wordt de keuze voor een dergelijk dakbedekkingssysteem minder belemmerd door het kostenplaatje."
Het principe van het polyesterharssysteem bestaat uit een polyesterdrager die in een laag polyesterhars wordt aangebracht en vervolgens wordt afgedekt door een tweede laag hars. Bij deze systemen wordt de aansluiting tegen opgaand gevelwerk moeiteloos gemaakt zonder het gebruik van een knelstrip. De hechting tegen de meeste materialen blijkt buitengewoon goed en duurzaam te zijn. De aansluiting is zeker ook fraaier en betrouwbaarder dan de aansluiting met een knelstrip.

 

Combineren

Met deze wetenschap is inmiddels een jaar of acht ervaring door deze oplossing te combineren met baanvormige dakbedekkingssystemen. Of wel, de voordelen van het ene systeem te benutten ten gunste van de nadelen van het andere. Bekeken moet worden of het gekozen dakbedekkingssysteem bestand is tegen de diverse componenten van het polyesterharssysteem.
Bij toepassing van het polyesterharssysteem dienen enkele uitgangspunten in acht te worden genomen. Zo moet het aansluitvlak waterdicht zijn. Cellenbeton en metselwerk zijn daarom niet geschikt. Beton, metalen en glas bijvoorbeeld wel. Ook moet de opstandafwerking van het dakbedekkingssysteem volledig gehecht zijn op de onderconstructie volgens de daarvoor geldende richtlijnen (weggesneden hoeken aan de bovenzijde om een egale aansluitnaad te verkrijgen). Tevens moet de onderconstructie op de aansluitvlakken grondig worden gereinigd en ontdaan worden van alle losse delen. Daarna moet tot over de hoogte van de opstand minimaal 100 mm boven de randstrook een opstandafwerking van een gewapend flexibel polyesterharssysteem worden aangebracht.

Erdo werkt sinds het begin van de jaren tachtig met Kemperol, een product van de firma Kemper uit Kassel (D). Volgens Willem Davelaar van Erdo zijn de ervaringen van het bedrijf met betrekking tot de duurzaamheid zeer goed. Het aantal klachten over lekkage en/of problemen is volgens Davelaar sinds de introductie miniem.

   
   
   

Testen

Wat betreft de duurzaamheid verwijst Davelaar naar proeven die door de BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung) in Dortmund zijn uitgevoerd. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen een nieuw en een twaalf jaar oud stuk Kemperol. Opvallend was dat blijkens deze test de treksterkte van de twaalf jaar oude dakbedekking hoger lag dan bij de nieuwe. De gevonden waarden bedroegen bij de nieuwe Kemperol 211 N/15 mm en 277 N/15 mm bij het twaalf jaar oude stuk. Ook de rek bij breuk lag bij het oude materiaal hoger (65,1 procent) dan bij het nieuwe (54,6 procent).
Een van de kwaliteiten van Kemperol is het scheuroverbruggend vermogen. Ook ten aanzien van dit punt heeft Davelaar testresultaten bij de hand. Het Östenreichisches Kunststoffinstitut in Wenen voerde trekproeven uit bij een temperatuur van -35o C. Hierbij werd in het proefstuk aan de onderzijde een sleuf ingezaagd zodat sprake was van een 'nieuwe scheur'-situatie (zie figuur 1). Kemperol bleek pas te bezwijken bij een scheurbreedte in het beton van 1,6 mm. Bij een tweede proefmonster waarbij de sleuf werd ingezaagd aan de zijde waar ook de Kemperol was aangebracht ('bestaande scheur'-situatie) werd de Kemperol ter plaatse versterkt met een extra inlage (zie figuur 2). Het resultaat: bij 5000 N bezweek het beton terwijl de Kemperol nog in tact was.

 

Dampopen

Kemperol is een zeer dampopen materiaal met een m-waarde van 6530. Die eigenschap maakt het materiaal goed geschikt voor toepassing in een bestaande situatie van een dakbedekkingsconstructie waarbij de ondergrond en/of isolatie vochtig of nat is. Wanneer het materiaal op een juiste wijze is aangebracht zal de ondergrond na verloop van tijd volgens Davelaar weer droog zijn. "Daarmee kan dus een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd ten aanzien van sloop- en stortkosten en wordt een positieve bijdrage geleverd aan de levensduur van de constructie en het milieu."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam