Roofing Holland 1997-03-37 Nieuwslijn

Tapse haaklasverbinding van Unidek voor naadloze dakisolatie

Wie isoleert, doet dat het best naadloos, want naadloos isoleren betekent géén koudebruggen. Uiteraard geldt dat ook voor het isoleren van platte daken met Dijkotop dakisolatie van Unidek, platen van geëxpandeerd polystyreen (EPS). Unidek ontwikkelde daarom een tapse haaklasverbinding, kortweg haaklas genoemd, Op deze unieke randafwerking heeft Unidek inmiddels patent aangevraagd.
Platen met een rechte randafwerking kunnen door het betreden tijdens het verwerken worden uitgelopen. Daardoor ontstaan naden en derhalve koudebruggen. Bij platen met haaklas -die rondom, dat wil zeggen aan alle vier de zijden van de Dijkotop dakisolatie is aangebracht- bestaat dit probleem niet. Integendeel. Juist door op de platen te lopen, klikken de tapse haaklassen stevig voor eens en altijd aan elkaar vast.
Isoleren met Dijkotop dakisolatie met haaklas is letterlijk en figuurlijk naadloos isoleren.
Overigens neemt het aanbrengen van platen met haaklas, die zowel steens als halfsteens kunnen worden verwerkt, nauwelijks meer tijd in beslag dan het aanbrengen van platen met een andere randafwerking.
Dijkotop dakisolatie is leverbaar als vlakke plaat (VP), met een standaardlengte van 1.180x980 mm (netto werkend) en als dikte 80 tot en met 200 mm, in de EPS-kwaliteiten 20, 25 en 30. Er zijn diverse cacheringen mogelijk (enkelzijdig): bitumineus (overlap 80 mm aan één lange en één korte zijde), speciale cachering (SC; overlap 80 mm aan één lange zijde en één korte zijde) en naakt glasvlies (NG; overlap 70 mm aan één lange en één korte zijde). Voor meer informatie 0492 - 37 84 24.

SEV erkent hoge milieuvoorkeur voor EPS

In de afrondende actualisatie van haar Handleiding Duurzame Woningbouw bevestigt de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) de hoge milieuvoorkeur voor EPS. EPS geniet volgens de SEV voor alle toepassingen dezelfde voorkeuren als minerale kunstvezels. In de eerder verschenen handleidingen van de SEV werd het milieusparende karakter van EPS niet volledig onderkend.
In de Handleiding Duurzame Woningbouw presenteerde de SEV in 1993 per bouwdeel een overzicht met het minst milieubelastende materiaal. De volgens Stybenex nogal pragmatische en niet altijd even wetenschappelijke beoordeling en vergelijking van de diverse producten, leidde echter tot een onjuiste classificatie van EPS. Stybenex, de vereniging van fabrikanten van bouwproducten, toonde met LCA's en uitgebreide milieustudies aan dat EPS alle milieuvoorkeur verdient.
Uit vele onderzoeken blijkt dat EPS nooit CFK's heeft bevat en dat EPS bij brand minder schadelijke stoffen afgeeft dan natuurlijke materialen als hout en kurk. Ook kent EPS een lange levensduur. EPS dat vrijkomt bij bouwen en slopen kan opnieuw worden gebruikt voor EPS-producten. LCA-studies hebben uitgewezen dat recycling van EPS milieuvoordeel oplevert.
Op basis van het voorafgaande besloot de SEV al in 1995 EPS deels hoger te classificeren. In de afgeronde actualisatie die binnenkort verschijnt, is EPS bij vloerconstructies als eerste voorkeur gedefinieerd. Bij gevelconstructies en hellende- en platdakconstructies wordt EPS als tweede voorkeur genoemd.

Recticel en Sitek besluiten tot heroriëntatie

Recticel en Sitek, beide partners in Marec VOF, fabrikant van resol hardschuim, hebben in 1996 verder geïnvesteerd in uitbreiding en modernisering van Marec's resol productielijn.
Marec heeft inmiddels een productiecapaciteit van circa 120.000 kubieke meter per jaar en produceert resol isolatieplaten voor de Europese markt ten behoeve van een toenemend aantal toepassingen.
Om een optimaal rendement van de investeringen te verkrijgen en de Nederlandse markt beter te kunnen bedienen, hebben Recticel bv en Sitek bv besloten tot heroriëntatie.
Sitek zal in de toekomst haar activiteiten met betrekking tot resolschuim concentreren op de sectoren 'dak', 'wand' en 'panelen', terwijl Recticel zich voornamelijk zal richten op de toepassingen van resolisolatieplaten in agrarische bedrijfsgebouwen.
Sitek introduceert voor de daktoepassingen een universele dakisolatieplaat UltraGrad 300 D, voorzien van KOMO-Attest-met productcertificaat (CTG-039/6) en een overzichtelijke brochure met verwerkingsvoorschriften. Op aanvraag is een compleet nieuwe documentatiemap beschikbaar met hierin alle technische informatie over Sitek TCN-isolatieproducten UltraGard en FescoBoard. Meer informatie: 013 - 511 24 53.

Cursus Organisatie en Communicatie op de Bouwplaats

Kettlitz Adviezen te Rotterdam verzorgt dit voorjaar van 25 april tot 17 juni de Cursus Organisatie en Communicatie op de Bouwplaats. De cursus sluit aan op de alsmaar groeiende behoefte bij leidinggevenden op de bouwplaats (projectleiders, uitvoerders, voormannen) aan praktische informatie over bouwplaatsorganisatie, -communicatie en -administratie.
Door toenemende verzakelijking van relaties, toenemende regelgeving en concurrentie worden bedrijfskundige vaardigheden naast technische vaardigheden steeds belangrijker. Ook zorgsystemen (ARBO, VCA ISO 9001/2) dwingen tot steeds meer organiseren, communiceren en administreren.
De cursus bestaat uit acht lessen met nadruk op praktische en direct toepasbare informatie en oefeningen en zonder allerlei theoretische beschouwingen. Onderwerpen zijn: bouwplaatsorganisatie en -inrichting, projectmatig werken, planning, werkbezetting en voortgangsbewaking, kostenbeheersing en meerwerk, kwaliteitsbeheersing en werkomstandigheden, leidinggeven, werken in en met groepen, omgaan met klachten, schrijven van brieven, verslaglegging en bouwplaatsadministratie.
De cursus wordt afgesloten met een praktijkoefening. Meer informatie: 010 - 437 44 60.

Ook milieuzorgsysteem Unidek Productie te Gemert nu gecertificeerd

Nadat eerder het kwaliteitszorgsysteem van Unidek Productie te Gemert was gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001 is dat nu ook het geval voor het milieuzorgsysteem. Begin vorige maand ontving productiedirecteur J. van Dijk het certificaat BS 7750 uit handen van R. Woonink, directeur certificatie en attestering van BDA Intron. Unidek behoort tot de eerste honderd bedrijven in ons land die voor hun milieuzorgsysteem genoemd certificaat hebben behaald.
Unidek werkt al geruime tijd aan wat wordt genoemd een 'gecombineerd zorgsysteem'.Dat omvat drie afzonderlijke zorgsystemen, te weten een kwaliteits-, een milieu, en een arbozorgsysteem. Voor de eerste twee bezit het bedrijf nu een certificaat. Het derde is gereed maar certificatie van arbozorgsystemen is nog niet mogelijk.
Toen Unidek een aantal jaren geleden startte met de opzet van een milieuzorgsysteem was de betreffende ISO-norm nog in ontwikkeling. Eén van de doelstellingen van het opzetten en invoeren van een milieuzorgsysteem is het inventariseren van zoveel mogelijk aspecten met betrekking tot milieuzorg. Vervolgens wordt geprobeerd deze aspecten zo goed mogelijk te organiseren en te beheersen om ten slotte zo milieuvriendelijk als mogelijk te werken en te produceren.
Nu de drie zorgsystemen gereed zijn, is het gecombineerde zorgsysteem van Unidek Productie klaar. Het geldt voor het gehele poductieproces, inclusief de retourname van EPS uit de markt en recycling daarvan tot hoogwaardige isolatieproducten. Het is tevens van toepassing voor alle afdelingen die met of voor het productiebedrijf werken zoals inkoop, productontwikkeling en technische ontwikkeling.

 

Nieuwe Leister Triac PID, eerste handlasapparaat met digitale temperatuuruitlezing

De wereldwijde marktleider Leister-Elektrogerätebau, de Zwitserse producent van kunststoflasapparaten, heeft met het nieuwe handlasapparaat Triac PID een high tech generatie gelanceerd. De vakman profiteert naast de goede laskwaliteit vooral van de temperatuuruitlezing op een display, de gekoelde beschermbuis voor meer veiligheid en de lichte en kleine handgreep voor ontspannen werken.
Continue marktverkenning en intensieve analyse van toepassingsmogelijkheden -ook met het oog op sterke groei van het gebruik van lasmaterialen op polyolefinebasis- waren de aanzet tot de ontwikkeling van de nieuwe Triac PID. Het nieuwe handlasapparaat biedt de gebruiker met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, bedrijfszekerheid en ergonomie vele voordelen. De temperatuurregeling gebeurt met een elektronische PID-regeling. Op de display zijn de ingestelde en de werkelijke temperatuur af te lezen.
Het geringe gewicht van het lasapparaat en de handgreep met een kleine diameter zal elke vakman aanspreken. Ook aan het veiligheidsaspect is de nodige aandacht geschonken. Zo voorkomt de gekoelde beschermbuis persoonlijk letsel. Dat alles maakt het volgens de leverancier mogelijk ontspannen en bedrijfszeker te werken terwijl door de temperatuurregeling een hogere kwaliteit van de lasnaad is te verkrijgen.
Het handlasapparaat Triac PID is leverbaar met opschroefbare snellasmondstukken voor draad en folielassen. De Triac PID is tevens uitermate geschikt voor het krimpen van krimpkousen en verpakkingen. Meer informatie: 0041-41-6600077.

Oprichting Vereniging LevensCyclusAnalyses in de Bouw

Op 1 februari is de Vereniging LevensCyclusAnalyses in de Bouw opgericht. Bij de oprichting waren de volgende instituten en adviesbureaus betrokken: Maatschap CREM (Amsterdam), DHV AIB (Amersfoort), Intron, instituut voor materiaal- en milieu-onderzoek BV (Sittard), Kema (Arnhem) en Tauw milieu BV (Deventer).
Aanleiding tot de oprichting van de vereniging is de behoefte tot gezamenlijke afstemming op het gebied van LevensCyclusAnalyses (LCA's) van het Nederlands verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het platform 'Milieuberaad Bouw'.
Doelstelling van de vereniging is de kwaliteit van LCA's als instrument voor milieugerichte productstudies in specifiek de bouwsector te bevorderen door:

  • het verder ontwikkelen van de inhoudelijke aspecten van LCA-methoden,
  • het harmoniseren van de uitvoeringen van de LCA-methodiek,
  • het standaardiseren van methoden en databases op het gebied van LCA's,
  • het valideren en verifiëren van de LCA-resultaten,
  • het kenbaar maken van de LCA-resultaten aan de diverse belanghebbenden,
  • de totstandkoming van een accreditatiesysteem voor LCA's uitvoerende bureaus en instituten.

De vereniging zal vanaf eind dit jaar open staan voor bureaus en instituten die de statuten onderschrijven, aantoonbare ervaring hebben op LCA's in de bouwsector en ermee instemmen dat na de totstandkoming van een accreditatiesysteem de vereniging alleen geaccrediteerde leden zal kennen. Meer informatie: H. Cornelissen 026 - 356 61 04.

Europese samenwerking EPDM-fabrikanten

De in de Duitse branche-organisatie AKB samenwerkende EPDM-producenten hebben besloten tot samenwerking met de zusterorganisatie van de Benelux, de VESP (Verenigde EPDM Systeem Producenten).Op een gezamenlijke bijeenkomst begin dit jaar in Maastricht legden beide organisaties de basis voor samenwerking op de Europese markt.
Het zwaartepunt binnen de samenwerking moet uitgaan naar items zoals recycling en afstemming van richtlijnen. Om de belangen van de producenten nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van de Europese Commissie in Brussel hebben AKB en VESP besloten nauwere contacten aan te gaan met de Eswa (European Synthetic Waterproofing Association).

Erdo legt laatste hand aan renovatie Carré

Erdo legt momenteel de laatste hand aan de renovatie van het dak van het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De renovatie wordt uitgevoerd door de Erdo-vestiging in Amsterdam.
Na een lange interne discussie, waarin verschillende dakafdichtingssystemen de revue zijn gepasseerd, heeft de eigenaar uiteindelijk gekozen voor een PVC-kunststof dakbedekkingssysteem. Om de kosten van de totale renovatie te beperken is besloten om op de bestaande dakbedekking een isolatiepakket van 60 mm minerale wol aan te brengen met daaroverheen een PVC-dakbedekking van de firma Van Besouw BV uit Goirle.
Om het authentieke karakter van het dak te behouden is de kleur van de PVC-dakbanen speciaal aangemaakt in RAL 7033. Tevens zijn er hart op hart 1.20 m roeven aangebracht.
De bestaande goten zijn door Erdo behandeld met een zinkcompound. Tenslotte is ook de gevel van de dakopbouw gerenoveerd.
De renovatie van het dak is de laatste in de rij van een aantal ingrijpende verbouwingen aan het theater gedurende de afgelopen jaren die totaal bijna 20 miljoen gulden hebben gekost.

Extra voordeel bij energie-investeringen op milieulijst 1997

Dit jaar is de Vamil (Regeling vervroegde afschrijving milieu-investeringen) extra aantrekkelijk geworden voor ondernemers die investeren in energiebesparing en duurzame energie. Elk jaar wordt de milieulijst herzien aan de hand van voorstellen vanuit bedrijfsleven en overheid. De Milieulijst 1997 bevat weer een groot aantal nieuwe bedrijfsmiddelen. Een aantal andere bedrijfsmiddelen is van de lijst afgevoerd.
Naar schatting investeerden vorig jaar circa 7000 bedrijven voor een totaalbedrag van 850 miljoen gulden. Verwacht wordt dat dit jaar het totale bedrag aan investeringen de 1 miljard gulden overschrijdt.
Voor investeringen ten behoeve van energiebesparing en duurzame energie kan nu extra voordeel worden genoten. Alle bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan komen namelijk ook voor op de Energielijst van de Energie-investeringsaftrekregeling. De energie-investeringsaftrek betekent naast de Vamil een extra aftrekpost van minimaal veertig procent.
De Vamil-regeling is een gezamenlijke regeling van de ministeries van VROM en van Financiën. De brochure Vamil is gratis te bestellen bij 070 - 344 94 49.

VB-themamiddag 'Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken'

Op 15 april a.s. presenteren Vebidak en BDA Dakadvies op hun gezamenlijke themamiddag het SBR-rapport 'Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken'. Dit nieuwe rapport is een handleiding voor het maken van daken gebaseerd op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever, ontwerper en de overige betrokken partners voor het bouwproces en de onderhoudsperiode.
De VB-middag wordt gehouden in het Congres en Schouwburgcentrum de Nieuwe Doelen te Gorinchem. Als dagvoorzitter treedt op Jan Sterk, preventie-adviseur van het Verzekeraars Instituut voor Preventie. Sterk zal in zijn inleiding nader ingaan op preventiemaatregelen buiten de uitvoering. Het programma vermeldt verder als inleiders Hans Vingerling (SBR), Dick Jonkers (Vebidak) Albert van den Hout (BDA Dakadvies). Naast discussie is er vervolgens ook een presentatie van alle baanvormige dakbedekkingssystemen. Meer informatie: 0183 - 63 06 30.

Studiemiddag over keuze van staal

Op 17 april wordt in de Beatrixzaal van het Groothandelsgebouw aan het Stationsplein te Rotterdam de studiemiddag 'Staalkeuze' gehouden. De studiemiddag is een initiatief van het Staalbouw Instituut en wordt georganiseerd in samenwerking met het Staalbouwkundig Genootschap en Stichting Stabu.
Het thema van de studiemiddag 'Staalkeuze' is de keuze en bestekomschrijving van staalsoorten en staalkwaliteiten volgens de nieuwe normen. De middag is vooral bestemd voor constructeurs, bestekschrijvers, staalbouwers en aannemers. Meer informatie: 010 - 411 04 35.

Unidek dakdekkersdagen weer een groot succes

De vorige maand door Unidek Bouwelementen BV gehouden dakdekkersdagen zijn een groot succes geworden. Zo'n vierhonderd medewerkers van dakdekkersbedrijven uit geheel Nederland brachten verspreid over vier dagen een bezoek aan het Noord-Brabantse bedrijf.
Unidek organiseerde dit jaar de dakdekkersdagen speciaal voor die dakdekkers die daadwerkelijk met isolatieproducten van het bedrijf werken. De deelnemers werd een ochtend- dan wel een middagprogramma aangeboden. Dat bestond in beide gevallen uit een lezing over met name Dijkotop MC (milieucachering) en SC (speciale cachering), Dijkotop met de nieuwe haaklas, platdak-elementen, enkele demonstraties, een rondleiding en een indrukwekkende bedrijfspresentatie. Voorts gaf Unidek haar gasten de gelegenheid om hun ervaringen te vertellen met de diverse dakisolatieproducten.

Unieke samenwerking SVB, SBW en Intervam

Arbeidsomstandigheden en veiligheid krijgen in de bouw steeds meer aandacht. Desondanks doen zich nog steeds bedrijfsongevallen voor die in veel gevallen te wijten zijn aan onzorgvuldigheid in het naleven van veiligheidsprocedures. Samen met het bouwbedrijf Intervam bv, groepsmaatschappij van Hollandse Beton Groep NV, hebben de Stichting vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) en de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SWB)in een unieke samenwerking een cursus ontwikkeld voor bouwplaatsmedewerkers.
De cursus is opgenomen in het reguliere SVB-aanbod. Voor meer informatie: 0182 - 57 82 00.

 

Strijd om Hertalan Trofee op Bouwbeurs

Tijdens de Internationale Bouwbeurs te Utrecht werd op de stand van Hertel Rubber Products gestreden om de Hertalan Trofee 1997. Deze wedstrijd was uitgeschreven door Hertalan Nederland voor alle dakdekkers van de erkende Hertalan dealers.
In januari werd de voorronde in de HRP fabriek in Kampen gehouden. In de voorronde werden de ploegen getest op praktische vaardigheden en theoretische kennis. De vijf beste ploegen uit deze voorronde gingen door naar de finale ronden tijdens de Internationale Bouwbeurs.
De finale ronden vonden plaats op maandag tot en met vrijdag. Elke ploeg had tot taak om binnen 4 uur een demonstratiedak met ontluchtingen, hemelwaterafvoeren en een lichtkoepel volledig af te werken conform de richtlijnen.
Na deze 4 uur werd door een jury, bestaande uit instructeurs van de SBD, inspecteurs van Verzekerd Keur, Luuk Kanis en Herman Tijssen van Hertel Rubber Products en de voorzitter Dirk Lindeman van Mandate Publishers, een oordeel uitgesproken over de verrichte werkzaamheden.
De Hertalan Trofee 1997 werd gewonnen door de heren P. Rijsdijk en J. van Wingerden van Heko Dakbedekkingen uit Hendrik Ido Ambacht met een krappe voorsprong op de heren T.H. Craane en P. Verhoeven van Bitasco uit Breda. Derde werden de heren M. Homeijer en S. Knowles van de Boll Dakgroep uit Enschede, vierde waren de heren H. de Roo en R. Engel van Felix Dronten uit Dronten en vijfde werd de tweede ploeg van Heko Dakbedekkingen bestaande uit de heren B. van der Berg en P. van Doorn.
De heren Rijsdijk en Van Wingerden kregen op zaterdag 8 februari jl. uit handen van de heer Wiebe Fokkema, manager Hertalan Nederland, hun prijzenpakket overhandigd, bestaande uit een grote wisselbeker en voor elk een Sony kleurentelevisie, een fles champagne en een certificaat. Alle deelnemers aan de finale werden daarnaast beloond met een pen met inscriptie en een certificaat.
Gezien het enthousiasme van alle deelnemers en het succes van de wedstrijd is er besloten deze verwerkerswedstrijd eens per jaar te houden.

Agenda

15 april 1997, Nieuwe Doelen Gorinchem, Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken, 0183 - 66 96 90.

17 april 1997, Groothandelsgebouw Stationsplein Rotterdam, Studiemiddag Staalkeuze 010 - 411 04 35.

7 tot 10 mei 1997, Dach + Wand in Bremen (D). Infomatie: Fachausstellungen Heckmann, +49-421- 201 55 16.

14 mei 1997, Boxtel, De Kleine Aarde. Duurzaam Bouwen in de praktijk 0411 - 68 49 21.

15-19 oktober 1997 Internationale Bouwbeurs Bologna.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam