Roofing Holland 1997-06-32 Milieuargument in de praktijk bewezen

 

   
   

Handels- en Adviesbureau Van Beek renoveerde in de binnenstad van Geleen het dak van een winkelpand. De 1300 vierkante meter tellende EPDM-dakbedekking werd op driehonderd meter na verwijderd en vervolgens opnieuw gebruikt.

Veel producenten en leveranciers van dakbedekkingen laten in hun communicatie niet na de geringe milieubelasting van het materiaal te benadrukken. Vrijwel altijd wordt gedoeld op recycling. Situaties waarin een dakbedekking ook daadwerkelijk wordt hergebruikt blijven zeldzaam. In Geleen was dat wel het geval. Daar bracht Handels- en Adviesbureau Van Beek de EPDM op een bedrijfspand naar een hoger niveau.
Het oorspronkelijke pand, bestaande uit twee bouwlagen met een pannendak werd ruim twintig jaar geleden uitgebreid met een magazijn. Op het dak met een houten ondergrond is isolatie en een geballaste tweelaagse bitumineuze dakbedekking aangebracht. Tien jaar later werd hier weer een magazijn aangebouwd met een staaldak waarop EPS isolatie en een EPDM membraan. Tevens werd het bestaande bitumineuze dak overlaagd. Voor beide daken werd een 1,0 mm dik Pirelli-membraan gekozen. Het membraan werd hierbij aan het staaldak mechanisch bevestigd door middel van klemfixelementen. Op de houten ondergrond werd de membraan losliggend met een ballastlaag aangebracht. De totale oppervlakte EPDM bedroeg 1300 m2.
Voor architect Wauben was het destijds een van zijn eerste EPDM-projecten. De reden om voor dit materiaal te kiezen was onder meer de lange levensduur van de dakbedekking. Daarnaast speelde ook het milieuargument een rol.

Naar een hoger niveau

Toen de huidige eigenaar Theelen het pand twee jaar geleden overnam om er zijn winkelketen mee uit te breiden, had het pand één nadeel: het was te laag. Het winkelpand kon alleen aan haar doel (de huisvesting van een modezaak) beantwoorden als het dak op een hoger niveau kon komen te liggen.
Nadat de draagconstructie nauwkeurig was bestudeerd was even overwogen om het dak in zijn geheel op te vijzelen, zodat de dakconstructie kon blijven gehandhaafd. Er werd echter voor gekozen om het totale dakpakket te verwijderen en waar mogelijk te hergebruiken. Daarbij werd de houten ondergrond vervangen door geprofileerd stalen dakplaten. Tegelijkertijd werd bekeken of de gasbeton ondergrond aan vervanging toe was. Nadat alles was verwijderd, werd de gehele draagconstructie circa een meter verhoogd. Het deel dat in het midden van de jaren tachtig werd aangebouwd, was al op de juiste hoogte zodat dit deel gehandhaafd kon blijven.

Kapitaalvernietiging

Aan de besluitvorming zijn volgens Van Beek overigens heel wat uren van overleg voorafgegaan met verschillende aannemers. Waar de opdrachtgever een nieuw bitumineus dak had bedacht, reikt Van Beek de mogelijkheid aan om de bestaande dakbedekking opnieuw te gebruiken en daarmee kapitaalvernietiging te voorkomen. De folie lag er immers pas tien jaar en zou nog vele jaren zijn functie goed kunnen blijven vervullen, vond Van Beek. Eigenaar Theelen was altijd gewend om op de platte daken van zijn panden bitumineuze dakbedekking aan te brengen. Doorgaans liet hij ze na tien jaar weer overlagen zodat ze weer een volgende tien jaar mee zouden kunnen. Het was volgens de eigenaar van het pand een manier om tegen betrekkelijk lage kosten de boel waterdicht te houden. Maar hij erkende ook dat hij altijd wel een brander en een rol dakbedekking bij de hand hield om regelmatig optredende lekkages een tijdelijk halt toe te roepen.
Argumenten als 'die tien jaar oude dakbedekking kan toch niet meer worden gelast of gevulcaniseerd' werden door Van Beek terzijde geschoven. Wel wijst hij er met nadruk op dat bij hergebruik van EPDM-membranen zorgvuldig en met grote vakkennis gehandeld moet worden. Van Beek: "Als deze dakbedekking niet op dit project zou zijn hergebruikt, had ik het aangewend als nieuwe dakbedekking voor schuurtjes."
Als Van Beek vervolgens ook nog begint te praten over het opnieuw verstrekken van een tien jaar durende garantie, is eigenaar Theelen snel overtuigd. Wel stelt hij de voorwaarde dat het hergebruik niet duurder mag worden dan het aanbrengen van een nieuwe APP-dakbedekking.

 

Verwijderen bestaand dakpakket

Van de bestaande 1300 vierkante meter dakbedekking blijft driehonderd meter gehandhaafd. De overige duizend meter, waarvan ongeveer tweehonderd meter mechanisch is bevestigd, wordt verwijderd. Het grind wordt de schop van de dakbedekking geschept, met de kruiwagen naar de dakrand gereden waar het vervolgens in een gereedstaande container wordt gestort. Aanvankelijk werd het grind bij de verwijdering nog over een grote PE-plaat geschoven en vervolgens pas met de schop in de kruiwagen gegooid. Dat bleek wel erg omslachtig. Hoewel de membraan stevig genoeg is om de bewerking met een schop te weerstaan waren enkele mechanische beschadigingen in de folie onvermijdbaar. Door het elastische gedrag van de folie kunnen trouwens grove oneffenheden in de ondergrond met speels gemak worden opgevangen.
Na de verwijdering van het grind is de dakbedekking met een hogedrukspuit gereinigd. Na het opdrogen tekenen eventuele gaatjes en beschadigingen in de dakbedekking zich af als zwarte plekjes. Deze werden gemerkt om later in de werkplaats te worden gerepareerd. De dakbedekking werd in enkele membranen opgedeeld voordat hij naar Van Beeks werkplaats werd vervoerd. Daar werden de gemerkte onvolkomenheden en doorbrekingen van ventilatoren en doorvoeren gedicht, en de membraan op maat van het nieuwe dak aangepast.
De bestaande folie heeft in tien jaar tijd een geringe hoeveelheid vocht opgenomen. Direct vulcaniseren bij een temperatuur van 200o C leidt tot stoomvorming in de naden. Voorverhitting van het naadbereik is daarom noodzakelijk. Na verwijdering van de dakbedekking werd de isolatie plaat voor plaat weggenomen. Beschadigde platen zijn afgevoerd. Niet alleen de dakbedekking is opnieuw gebruikt. Ook is er zoveel mogelijk afkomend puin gebruikt om de ruimten onder de vloer op te vullen.
Na voltooiing van de verbouwing kon alleen een kritisch waarnemer opmerken dat er sprake was van een hergebruikte membraan. De plaatsen waar de beschadigingen hersteld waren, getuigden daarvan.
Aardig, dat nu ook in de praktijk vastgesteld wordt dat het milieu-argument steekhoudend is.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam