Roofing Holland 1997-10-15 Meer aandacht voor scholingsbehoefte van kaderpersoneel

De Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche (SBD) heeft met succes een aantal nieuwe initiatieven opgepakt. Zo speelde SBD in op de scholingsbehoefte van het kader heeft met de ontwikkeling van cursus windbelasting. Wellicht dat andere specifieke cursussen volgen. Inmiddels doen ook instellingen van buiten de branche een beroep op de deskundigheid van SBD.

 Cursussen die specifiek voor het kader in de dakbedekkingsbranche worden ontwikkeld zijn betrekkelijk kostbaar. Dat is ook logisch wanneer de grootte van de doelgroep in beschouwing wordt genomen. Het kader van de pakweg vierduizend werknemers bij dakdekkersbedrijven in Nederland bestaat uit ongeveer tweehonderd personen. Ondanks de betrekkelijk grote kosten die bij de ontwikkeling van de cursussen voor de kleine doelgroep zijn gemoeid, wil de Stichting Beroepsopleidingen Dakbedekkingsbranche (SBD) studeren op de mogelijkheid om het cursusaanbod uit te breiden. Bepaalde facetten die 'even aangestipt' worden in de ondernemersopleiding zouden uitvoerig behandeld kunnen worden in specifieke cursussen. Een goed voorbeeld hiervan is de Kadercursus Windbelasting waarvan er inmiddels drie zijn afgesloten. De cursisten toonden zich na afloop enthousiast.
Aanleiding voor de SBD om de cursus te ontwikkelen was het verschijnen van de NPR 6708. De deelnemers aan de Kadercursus Windbelasting die overigens in samenwerking met Technische Zaken Vebidak tot stand is gekomen, krijgen in een kort tijdsbestek een aantal veelvoorkomende praktijkvoorbeelden voorgelegd aan de hand waarvan de praktijkrichtlijn wordt toegelicht. De instructie van de deelnemers is in handen gesteld van deskundigen die op het gebied van windbelasting nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de NPR 6708. Op die wijze is een waarborg gecreëerd dat er vooral wordt gewerkt met aan de praktijk ontleende voorbeelden.
In de cursus wordt gebruikt gemaakt van de computer. Gebruikmaking van een specifiek computerprogramma is een in de praktijk ontstane voorwaarde voor een allesomvattende cursus windbelasting. Het Vebidak computerprogramma Dakdisk is ontwikkeld om op een eenvoudige manier windbelastingsberekeningen uit te voeren. Door middel van praktijkvoorbeelden wordt bij de deelnemers direct de opgedane kennis getoetst. Overigens is bij de totstandkoming van de cursus als uitgangspunt genomen dat deelnemers ervaring hebben met het maken van windbelastingsberekeningen.
"Vanuit de praktijk is de vraag ontstaan om deze kadercursus windbelasting te ontwikkelen," zegt Den Butter. "Ik kan me voorstellen dat straks ook andere onderwerpen in aparte cursussen aan de orde komen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als financiële bedrijfsvoering of organisatie en werkplanning."

'Op maat cursus'

Een nieuwe weg heeft SBD ingeslagen met de zogeheten 'op maat cursus'. De opleiding wordt geheel aangepast aan de wensen en eisen van de opdrachtgever. Zo heeft SBD met veel succes een cursus ontwikkeld voor het NCIV, een overkoepelende organisatie voor woningbouwcorporaties. Ook woningbouwverenigingen hebben de laatste jaren veel op zich af zien komen wat betreft aangescherpte wet- en regelgeving. Bestuurders, medewerkers en management van corporaties zagen zich genoodzaakt in te spelen op de veranderde situatie die was ontstaan als gevolg van het deregulerende overheidsbeleid. Een permanente ontwikkeling en bijscholing is daarom vereist. Omdat het NCIV zelf geen doeltreffend cursusaanbod op het terrein van dakbedekkingen voorhanden had, werd hiervoor een beroep gedaan op de expertise van SBD.
Het opleidingsinstituut heeft het programma van eisen vertaald in een maatwerkcursus 'Onderhoud en inspectie dakbedekkingen'. In de 'op maat cursus' wordt de opzichter kennis bijgebracht over de eigenschappen en kenmerken van bitumineuze en kunststof dakbedekkingen, dakconstructies en daksystemen. De deelnemers worden bekend gemaakt met de basisprincipes van verwerking en detailleringen. Ook leren zij de schade vast te stellen als gevolg van bouwkundige gebreken. Tijdens de vier dagen durende opleiding komen verder onderwerpen aan de orde als adviezen en technieken voor reparatie of sloop, bestek en bouwbesluit, inspectietechnieken en milieuvoorschriften. Vanuit de corporaties blijkt met name veel waardering te bestaan voor het practicum waarbij de deelnemers op de daken van de gebouwen die zij in beheer hebben, op zoek gaan naar onvolkomenheden. "Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers de trainingen de werkwijze van de SBD zeer positief waarderen. Ze zijn onder de indruk over de deskundigheid die we hier in huis hebben," zegt directeur Den Butter. "De waardering voor ons werk, streelt ons uiteraard. Vooral ook omdat nu buiten ons vakgebied bekend wordt dat daken maken een vak is. Een vak waarvoor wij als SBD inzetten en alles doen om het op het allerhoogste niveau te brengen."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam