Roofing Holland 1998-10-08 "Nederlandse Dakdekkers Associatie kijkt niet alleen naar het volume"

In een markt waar globalisering troef is en producenten/ leveranciers van allerlei bouwproducten en diensten meer en meer samen gaan werken, blijven de meeste verwerkers binnen de platte dakenbranche desondanks ongeorganiseerd. Er zijn echter enkele uitzonderingen. NDA, de Nederlandse Dakdekkers Associatie B.V. te Almere is zo'n uitzondering.

De NDA bestaat sinds 1981. Wat eens begon als een groepje bedrijven dat gezamenlijk wat producten inkocht ten behoeve van het aanleggen en onderhouden van platte daksystemen, is uitgegroeid tot de grootste inkooporganisatie binnen haar branche in Nederland. Onlangs is het achtste lid toegetreden, de firma Van Venrooy B.V. Dakbedekkingen, met vestigingen in Hoogeveen en Apeldoorn. Reden voor een gesprek met de onlangs aangetreden directeur, Hans Pel.
Zoals bij elke inkooporganisatie geldt ook binnen de NDA de gezamenlijke inkoop als bindende factor. Aan de productiekant zijn de werkgebieden en specialisaties van de aangesloten bedrijven zeer divers. De één zoekt het specifiek in renovatieprojecten, de ander richt zich op een mix van nieuwbouw en renovatie.
"Toetreding staat eenieder vrij," stelt Pel. "Uiteraard stellen wij voorwaarden. En een van de belangrijkste criteria is dat een toetredend lid toegevoegde waarde voor de bestaande groep moet hebben."
Hoewel alle leden aan de verkoopkant elkaars concurrent zijn en blijven, delen zij een gemeenschappelijke visie ten aanzien van kwaliteit van werk. Iedereen gaat voor kwaliteit en doet wat dat betreft geen concessies. De leden delen ervaringen en technische kennis en spelen op dat gebied elkaar de bal toe. "Als groep vormen ze zo veelal een katalysator voor nieuwe ontwikkelingen van fabrikanten, waar vervolgens aanbieder en verwerker samen de vruchten van plukken."
Misschien zit hem in dat laatste aspect wel het verschil ten opzichte van vele andere inkoopcombinaties, stelt Pel. Vele inkoopcombinaties zijn geneigd alleen naar volume te kijken.

Ruime ervaring

De nieuwe directeur van de NDA heeft in heel zijn carrière een ruime ervaring opgedaan met in- en verkoop van de meest uiteenlopende diensten en producten. Zijn eerste kennismaking met de uitvoerende kant van de bouwwereld had Pel toen hij als student HTS Civiele Techniek voor Bos Kalis werd uitgezonden naar Denemarken. Een loopbaan in die richting werd begin tachtiger jaren gedwarsboomd door een wereldwijde malaise in de natte waterbouw. Na een aanvullende studie Economische Bedrijfstechniek kwam hij in de handel terecht, iets waarvan hij achteraf gezien, nooit spijt heeft gehad. Van rioolwaterleidingsystemen, gas-meet- en regeltechnische apparatuur tot industriële overheaddeuren gingen in de daarop volgende jaren 'door zijn handen'.
Voordat hij als directeur werd benoemd bij NDA, en het daaraan verbonden DAK/Informatie- en Adviescentrum, werkte hij zes jaar lang als statutair directeur voor een wereldwijd opererende groothandel in gereedschappen.
Nu dus met de Nederlandse Dakdekkers Associatie in Almere terug in de bouwereld, een inkoopcombinatie die in beginsel voor iedereen open staat. "Het gezelschap moet bij elkaar passen," verklaart Pel. "Als inkooporganisatie mag je gerust een drempel opwerpen want men moet zich bij elkaar thuis voelen. De criteria waar een dakdekkersbedrijf aan moet voldoen zijn ongeveer zo samen te vatten: Allereerst moeten zij een soortgelijke marktbenadering hebben als de reeds toegetreden leden; dit ook weer in het kader van 'bij elkaar passen'. Vervolgens willen we dat de bedrijven van een bepaald kaliber zijn, dat wil zeggen: ze moeten in de markt een onmiskenbare uitstraling hebben. En last but not least, de dakdekkersbedrijven moeten voor een constante kwaliteit willen gaan."
Onlangs is met Van Venrooy dus het achtste lid toegetreden. Gevraagd naar de groei van de NDA, stelt Pel het volgende: "Voor de continuïteit van iedere inkooporganisatie is groei heel wezenlijk. Onze intentie in die richting is dan ook duidelijk. Aangezien visie op kwaliteit en visie op marktbenadering in onze optiek zeker zo belangrijk zijn als het inkoopvolume van het potentiële lid, groeit de NDA mogelijk niet zo hard als men zou mogen verwachten. Het succes van de huidige groep is voor ons echter het bewijs dat onze visie de juiste is."

Inkoop

Eenzelfde zorgvuldigheid die de NDA aan de dag legt ten aanzien van de aanwas van nieuwe leden, is ook waar te nemen bij haar leverancierskeuze. De inkooporganisatie stelt zich op het standpunt dat alleen met die leveranciers zaken worden gedaan die kwaliteitsproducten leveren, voorzien van (alle) garanties en certificaten. Dit mede in het kader van de NDA Verzekerde Dakgarantie en de mogelijkheden voor NDA-leden om de markt langdurige Dakbeheer Overeenkomsten aan te bieden.
Pel: "Om diezelfde reden zijn de relaties met onze leveranciers ook langdurig en hecht. Wij switchen zelden. Misschien dat het eens een keertje voor kan komen omdat zich, door nieuwe productontwikkelingen, andere leveranciers aandienen. Maar kenmerkend in de relatie met onze leveranciers is het partnership, een win/ win situatie voor alle partijen."
Betrouwbaarheid en service zijn binnen dat partnership kernbegrippen. De NDA houdt nauwkeurig een systeem van klachtenregistratie bij conform de regels van ISO 9002. "Ingeval van klachten zitten we er bovenop. Ik weet niet of het in het verleden gebeurd is dat vanwege onopgeloste klachten de relatie met leveranciers is beëindigd. Maar wanneer men niet bereid is tot een passende oplossing te komen, kan dat een reden zijn om afscheid te nemen."
De NDA heeft het sinds haar oprichting in 1981 goed gedaan, wil de directeur wel gezegd hebben. Alleen al om die reden ziet hij geen enkele reden om het roer drastisch om te gooien.

Dak Informatie- en Adviescentrum

De veranderingen waar de 'buitenwacht' het eerst wat van zal merken, betreft de modernisering van het DIAC, het Dak/Informatie- en Adviescentrum.
Bij de oprichting ervan in 1987 was het centrum uniek en daardoor ook toonaangevend. Sinds die tijd echter hebben zich binnen de bouwsector in het algemeen en de dakenbranche in het bijzonder ingrijpende vernieuwingen voorgedaan. Het DIAC heeft in haar expositieruimte die ontwikkelingen steeds gevolgd. "Maar nu wordt het toch wel tijd voor modernisering," zegt Pel. "Het kan beter en mooier. Bovendien staan er nu ook bedrijven op die in navolging van het DIAC soortgelijke kenniscentra opzetten. DIAC wil toonaangevend blijven en zich voortdurend onderscheiden. Vandaar die nieuwe aanpak."
Ook het ISO-9002 gecertificeerde adviesbureau staat ingrijpende veranderingen te wachten. Een forse capaciteitsuitbreiding waarvoor op dit moment een landelijke wervingscampagne wordt gevoerd, is één van de gevolgen hiervan. "De toekomst voorspellen is niet onze sterkste kant," besluit Pel. "Door de ervaringen van de groep, hebben we uiteraard wel een visie ontwikkeld op ónze toekomst, want het spreekwoord zegt: wie vandaag geen visie heeft, heeft morgen geen toekomst. De NDA en DIAC hebben de toekomst, neem dat maar van mij aan."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam