Roofing Holland 1999-02-34 Delbouw introduceert nieuwe lastechnologie voor EPDM

Tijdens de Bouwbeurs introduceert Delbouw een nieuwe lastechnologie voor de EPDM membranen Superseal en Elastoseal. Op het gebied van de lasbare EPDM mag terecht van een revolutionaire ontwikkeling worden gesproken. Met de introductie van de technologie worden dakdekkers in staat gesteld om in eigen werkplaats razendsnel prefab membranen te vervaardigen. "Deze ontwikkeling zal een grote stimulans voor het gebruik van EPDM dakbanen betekenen," voorspelt Piet Fleuren, directeur van Delbouw.

EPDM-membranen hebben sinds hun introductie, inmiddels zo'n dertig jaar geleden, een uitstekende reputatie opgebouwd. Door de elasticiteit ondervindt het materiaal geen schadelijke gevolgen door de invloed van wisselende weersinvloeden. Met name vanuit milieuoogpunt en de bewezen lange levensduur verkiezen ontwerpers en beheerders in toenemende mate de toepassing van EPDM-daken. Evenals bij andere (kunststof) dakbedekkingen zijn ook bij EPDM de lasnaden bepalend voor de kwaliteit van de membranen. Tegen die achtergrond is het dan ook logisch dat vanuit de industrie grote inspanningen worden verricht om optimale verbindingstechnieken te ontwikkelen.
De Zweedse EPDM-producent Trelleborg baarde in 1989 opzien met de introductie van Superseal FR, een vliegvuurbestendige EPDM-versie die lasbaar was met hete lucht. Het betrof een föhntechniek zonder toevoeging van EPDM-vreemde materialen. Aanvankelijk werd het product dat door Delbouw op de Nederlandse markt werd gebracht, met scepsis ontvangen. Een honderd procent rubber op rubberverbinding werd voor onmogelijk gehouden. Maar de praktijk heeft Delbouw ondertussen gelijk gegeven en het EPDM-systeem heeft een stevige positie in de markt verkregen.
"Met ons nieuwe product Elastoseal EPDM zal de markt opnieuw water zien branden," verwacht Piet Fleuren. "Het is een grote doorbraak in de EPDM technologie. We kunnen de markt met Elastoseal een compleet lasbaar product aanbieden waarmee het voor dakdekkers mogelijk is in eigen werkplaats membranen te prefabriceren. Lassen kan nu met de ongelooflijke snelheid van 5 meter per minuut. En uit proeven is vast komen staan dat de sterkte van de naad groter is dan die van de huidige EPDM-systemen."

Polymeerlaag

Het vernuft van de nieuwe Elastoseal zit hem in het feit dat de EPDM banen aan één zijde zijn voorzien van een dunne laag thermoplastische rubber polymeer. Deze thermoplastische polymeer wordt geproduceerd door Trelleborg en tijdens het productieproces aangebracht op het materiaal. Trelleborg heeft patent aangevraagd op het systeem en is momenteel bezig het productieproces zodanig aan te passen dat de fabricage van de EPDM-membranen zowel met een polyestercachering (Superseal) als een polymeerrug (Elastoseal) kan plaatsvinden.
Het nieuwe membraan heeft dezelfde laseigenschappen als PVC en FPO membranen. Het materiaal is lasbaar met dezelfde apparatuur waarmee Superseal-verwerkers gewend zijn te werken. "In Zweden is de tweejarige testfase kortgeleden afgesloten. Delbouw mag Elastoseal op de Bouwbeurs introduceren. En daarmee heeft Utrecht de primeur en niet Dach + Wand zoals aanvankelijk de bedoeling was."
Een groot voordeel van het nieuwe membraan is volgens Fleuren dat aannemers en verwerkers die reeds werken met de huidige thermoplastische membranen toegang hebben tot een ongecompliceerd EPDM-alternatief. En wellicht nóg belangrijker: Elastoseal kan een aanzienlijke bijdrage leveren op de besparing van de factor arbeid. Moesten dakdekkersbedrijven die grote membranen wilden verleggen, tot op heden terugvallen op de faciliteiten van hun leverancier, met het nieuwe materiaal zijn zij in staat de membranen zelf te vervaardigen. "Niet zelden laten dakdekkersbedrijven hun personeel op onwerkbaar dagen maar weer kiezelbakken en uitlopen solderen. Nu kunnen ze hun tijd efficiënt gebruiken door razendsnel de membranen zelf te lassen in de werkplaats, in een schone omgeving, dus met uitsluiting van risico's."
Elastoseal is wat betreft de vierkante meterprijs goedkoper dan Superseal. De nieuwkomer zal Superseal echter niet uit de markt kunnen concurreren omdat het laatste type met name bedoeld is voor de mechanisch bevestigde en gekleefde dakbanen en voor dat doel blijft Superseal op de markt. Overigens behaalt ook Superseal zijn voordeel met de lastechniek omdat de nieuwe verbinding ook bij dit materiaal wordt toegepast.
Vanaf de Bouwbeurs zal Elastoseal mondjesmaat in Nederland geleverd kunnen worden. Delbouw directeur Fleuren verwacht dat vanaf april het nieuwe membraan volop verkrijgbaar is. Binnen afzienbare tijd denkt Delbouw trouwens Elastoseal al bij een groot project te kunnen toepassen. De onderhandelingen hierover lopen nog. Het betreft een dakafdichting van 8.000 m2. Het membraan zal vrijwel helemaal worden geprefabriceerd waarna het in twee dagen wordt verlegd. Op het werk zelf hoeven vervolgens slechts enkele naden te worden gelast.

Voorzichtige marktbenadering

Geheel volgens de Delbouw marktbenadering zal de nieuwe EPDM voorzichtig en met voortdurende aandacht voor een kwalitatief hoogwaardige oplevering worden geïntroduceerd. Fleuren: "Ook met Elastoseal blijven we te maken hebben met een lasverbinding. Alles valt en staat bij de applicatie. Daarom hechten we bijzonder groot belang aan de vakbekwaamheid van de verwerkers. In januari zijn drie adviseurs van ons naar Zweden gegaan en hebben zich daar de nieuwe techniek eigen gemaakt. Ook de verwerkers aan wie wij de nieuwe techniek aanbieden zullen voordat ze aan het werk gaan eerst bij ons een opleiding moeten doorlopen. Bovendien zullen ze een voortdurend toezicht door ons moeten accepteren. Wij willen de naam van kwalitatieve hoogwaardigheid in EPDM hoog houden."
Scholing in de applicatie van Elastoseal is ook voor Superseal verwerkers een vereiste. Elastoseal gedraagt zich namelijk wezenlijk anders doordat het materiaal weer over een 'geheugen' beschikt. Superseal mist dat geheugen omdat de polyestercachering het rubber als het ware in bedwang houdt. Elastoseal is zoals de naam al zegt elastisch en de dakdekker zal moeten leren met die eigenschap om te gaan.
Fleuren verwacht dat de nieuwe lastechniek de EPDM-markt een flinke duw in de rug zal geven. En dat zal niet alleen te danken zijn aan de snelle en zekere verwerking. "De techniek zal mogelijk zelfs voor dakdekkers een totaal nieuwe markt blootleggen, de markt van tuinvijvers. Dit marktsegment is groot en de belangstelling voor vijvers neemt toe. Hoveniersbedrijven kunnen nu betrekkelijk goedkoop grote oppervlakten vijverfolies laten produceren. Dakdekkers kunnen dankzij deze nieuwe lastechnologie op deze vraag inspelen."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam