Roofs 1999-08-30 Dak van Belgisch kasteel gesaneerd

In 1992 werd begonnen met de langdurige renovatie en verbouwing van kasteel Ontex, waarbij het dak onder handen werd genomen door Maes Dakwerken. Om in de toekomst te verhinderen dat vocht van buitenaf in de nieuwe dakconstructie kon binnendringen, en tegelijkertijd de dampdiffusie van het met mineraalwol geïsoleerde gegarandeerd werd, besloot de dakdekker voor het leggen van de waterdamp-doorlatende onderdakfolie Permo light.

Ruim zes jaar duurde de renovatie van het Belgische kasteel Ontex, waarbij alle daken van de gebouwen met natuurleien werden gedekt. Bovendien werden de daken aan de energetische eisen voor moderne woonruimten aangepast. De saneringswerkzaamheden aan het dak begonnen met het verwijderen van de aanwezige oude dakbedekking uit leien. Isolatie was in de oorspronkelijke opbouw niet aanwezig.
Vanwege de weersinvloeden konden de werknemers van Dakwerken Maes uit Buggenhout-Opdorp slechts laag na laag saneren. Om in de toekomst te verhinderen, dat vocht van buitenaf in de nieuwe dakconstructie kan binnendringen, en tegelijkertijd de dampdiffusie van het met mineraalwol geïsoleerde dak te garanderen, besloot dakdekmeester Dirk Maes voor het leggen van de waterdamp-doorlatende onderdakfolie Permo light van Klöber. "Het leggen van de onderdakfolie op de hellende daken van het kasteel verliep zonder moeilijkheden" vertelt Maes. "De dakdekkers verwijderden de oude dekking, wisselden, indien nodig het aanwezige dakbeschot uit planken en legden de onderdakfolie parallel aan de dakgoot. De afzonderlijke stroken lieten zich, zelfs bij hun stevigheid, zonder moeite met een montagemes op de gewenste maat snijden."
Omdat de bovenste laag van de folie het uitglijden voorkomt, konden de dakdekkers zich veilig op de steile daken verplaatsen. Aansluitend werden de dwarslatten aangebracht en de natuurleien door de dakdekkers gelegd. Deze uit de eigen productie stammende folie van de onderneming uit Ennepetal, houdt onder een waterkolom van 1.500 mm stand. Tevens zijn de onderdakfolies winddicht en kunnen tot aan vier maanden direct aan de weersinvloeden worden blootgesteld.
"Bij het 'Kasteel Gendhof' was dat van belang, aangezien de daken slechts laag na laag gesaneerd konden worden en de onderdakfolie dus voor korte tijd aan de weersomstandigheden was overgeleverd", vertelt Maes. "De uit drie lagen bestaande strook wordt gemaakt uit Polyolefin met een vlies-foliecombinatie. Het eigenlijke functionele membraam, een hoogdoorlatende PE-film, ligt beschermd onder een scheurbestendig, UV-gestabiliseerd, textielvlies. Aan de onderzijde is tevens een afschermend textielvlies bevestigd. Hierdoor kan ook direct op het dakbeschot gegarandeerd veilig en probleemloos worden gelegd."

Doel

In 1992 nam Paul van Malderen, de huidige burgemeester van de gemeente Buggenhout, het slot en de bijgebouwen van het voormalige domein over. Hij stelde zich als doel, naar aanleiding van de oude bouwplannen, het oorspronkelijke gebouw 'Kasteel Ontex' te renoveren en het tegelijkertijd aan de moderne vereisten aan te passen. Zo werd eerst van het gehele grondstuk de landschaparchitectuur herzien en een functionerende gracht om het slot heen gegraven. Binnenin deze nieuw gecreëerde binnenzone staat nu het gerestaureerde 'Kasteel Gendhof', in het optisch middelpunt van het ruim aangelegde park. Aan de buitenzijde van de gracht, maar nog binnenin het omheinde park, werd het voormalige bediendenhuis van het oude domein verbouwd tot woonruimte voor de beheerder, paardenstallen en opslagruimte. Het slot is aan de ingangzijde, die tevens over een indrukwekkende gevel beschikt, gericht op de oprijlaan.
Een imposante ijzeren poort, in originele toestand, siert de ingang van de door de bomenlaan gevormde hoofdas. Door deze poort betreedt de bezoeker het slotpark. Om het kasteelgebouw te bereiken, moet eerst nog de brug over de nieuwe gracht worden gepasseerd. De grondlijn van het oorspronkelijke gebouw was U-vormig, waarbij de twee zijdelingse vleugels aan het middelste gedeelte met het trappenhuis aansloten. Boven het middengedeelte bevond zich een klokkentoren die uit de korte periode stamt dat het als kerk gebruikt werd en die later als klokkentoren diende voor het gehele domein. Zijdelings van het hoofdgebouw, werd in de tachtiger jaren een extra vleugel in de vorm van een loods aangebouwd. Hierin bevinden zich de garage en de daarboven gelegen woonruimte.
"De complete sanering van het slot is ondertussen beëindigd", zegt Maes. "En ik moet zeggen dat het ondanks, of misschien wel dankzij dat het zo lang heeft geduurd erg goed is gelukt. De kasteelheer is nu beveiligd tegen binnendringend vocht en bezit een kwalitatief hoogwaardige dakconstructie met lange levensduur. Dit kasteel kan probleemloos het nieuwe millennium in"

 

Geschiedenis

De oorsprong van het kasteel Ontex reikt terug tot in het jaar 1639. Aangezien de oorspronkelijke gebouwen na verloop van tientallen jaren niet meer aan de werkelijke behoeften voldeden, breidde men rond 1815 het landgoed uit. De eigenaar Baron Arthur Debehault liet in 1895 het slot en de bijgebouwen, conform zijn wensen, verbouwen en uitbreiden. Van de Baron is bekend, dat hij grootgrondbezitter was en veel boeren voor hem werkten. Zij leefden in de rond het slot liggende gemeenten, die allemaal tot het domein 'Gendhof' behoren, waarnaar ook het huidige slot vernoemd is. 'Gendhof' ligt in de gemeente Buggenhout-Opdorp, vlakbij de toenmaals rijke stad Gent, ongeveer op het midden van de autobaan tussen Brussel en Antwerpen. Uit de overlevering is bekend dat Baron Debehault 12 kinderen had, waarvan er twee meer dan 100 jaar oud zijn geworden. De familie beschikte over het woonrecht in Gent alsook in Buggenhout. Drie van de kinderen woonden tot op hun dood in de jaren '70 op het oude domein. Van het slotgebouw is bekend, dat daartoe tevens een kapel behoorde, die echter voor andere doeleinden werd gebruikt.
In totaal omvatte het slotgebouw ongeveer 96 ruimten voor diverse woondoeleinden en maatschappelijke gebeurtenissen. Het hoofdgebouw van het domein had al sinds zijn bouw overal kelders, waarin door de toenmalige bouwers, vanwege de in deze regio vaak voorkomende militaire acties, talrijke vluchtwegen waren gebouwd. De gebouwen bezaten vroeger een watertank, die met een handpomp werd bediend. Hierdoor was er in het slotgebouw een complete functionerende waterleiding voorhanden. De hoofdoprit naar het slot wordt gevormd door een imposante bomenlaan, die met haar 600 meter lengte nog steeds een van de langste van de in België voorhanden lanen is.

 

door: Stefan TeteleptaDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam