Roofs 1999-08-34 Energiezuinigste woning van Nederland staat in Bakel

In opdracht van woningbouwvereniging Stichting Goed Wonen, en in samenwerking met ruim tien andere partijen, bouwt Unidek Volumebouw uit Gemert in de Noord-Brabantse gemeente Bakel vier energiezuinige eengezinswoningen. De buitenmuren, de zoldervloer en het dak van deze woningen bezitten een isolatiewaarde die drie maal hoger is dan het Bouwbesluit eist. Daarnaast is nog een aantal maatregelen getroffen om het energiegebruik in de woningen zo laag mogelijk te houden. Voor één van de vier woningen leidt dat tot een unieke EPC (energieprestatiecoëfficiënt), namelijk van 0,04. Daarmee is het waarschijnlijk de energiezuinigste woning van Nederland.

 

 
   

De vier eengezinswoningen, twee tweekappers, vervangen vier oude huurwoningen van Stichting Goed Wonen aan de Auerschootseweg in Bakel. Tijdens de sloop van deze huizen, en de bouw van de nieuwe, zijn de bewoners ondergebracht in tijdelijke huisvesting aan de rand van de bouwplaats. De oplevering van de eerste twee woningen heeft onlangs plaatsgevonden. IJs en weder dienende, komen de twee andere woningen nog voor de bouwvakvakantie gereed.
Bij het ontwerpen van de vier energiezuinige woningen is rekening gehouden met wensen van de bewoners. Zo kozen zij ervoor om te kunnen koken op gas. Eveneens op verzoek van de bewoners werden stijve betonnen verdiepingsvloeren geplaatst. Verder bestaat het casco evenwel volledig uit zogenoemde structural insulated panels (SIPs) ofwel constructieve geïsoleerde sandwichelementen. Deze prefab elementen worden in de Verenigde Staten in toenemende mate toegepast als volwaardig alternatief voor houtskeletbouw, maar voor Europa is de toepassing relatief nieuw. Met dit soort elementen is het mogelijk binnen een week een water- en winddicht geïsoleerd casco van hoge kwaliteit neer te zetten, waarna direct met de afbouw van zowel de binnen- als de buitenzijde kan worden begonnen.
De in Bakel gebruikte gevelelementen zijn 9,00 bij 2,50m dan wel 9,00 bij 3,50m groot en bezitten een 143mm dikke kern van het isolatiemateriaal EPS (geëxpandeerd polystyreen). Daarop is aan beide zijden een OSB-plaat met een dikte van 11mm gelijmd. Tegen de buitenzijde van de elementen zijn op de bouwplaats 135mm dikke spouwmuurisolatieplaten van EPS aangebracht. Vervolgens werden de woningen voorzien van een gemetseld bakstenen buitenblad. De totale dikte van de buitenmuren bedraagt 480mm. Overigens werd tegen de binnenzijde van de elementen, evenals tegen alle binnenwanden, een dubbele gipskartonplaat bevestigd om de brand- en geluidsweerstand te verhogen.

 

 

300 mm dikke dakelementen

De zoldervloer- en hellend-dakelementen van de vier woningen zijn 300mm dik (278mm EPS plus twee maal 11mm OSB) en hebben een omvang van respectievelijk 5,70 bij 2,80m en 6,50 bij 2,80m. De buitenmuren, de zoldervloer en het dak van de woningen bezitten een isolatiewaarde die drie maal hoger is dan het Bouwbesluit eist: 7,5 in plaats van 2,5 (Rc-waarde).
Naast het toepassen van een buitengewoon goed geïsoleerd casco is nog een aantal maatregelen getroffen om het energiegebruik in de woningen zo laag mogelijk te houden. Zo bestaan alle ramen uit driedubbel glas, gevuld met het edelgas krypton, met een zeer lage warmtedoorgangscoëfficiënt. Om te kunnen doorspuien, kan een aantal ramen worden geopend. Voorts is extra aandacht besteed aan het kier- c.q. luchtdicht maken van de woningen, waardoor energieverliezen door infiltratie minimaal zijn. Tevens is een luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning geïnstalleerd dat meer dan 90 procent van de warmte terugwint. Dit systeem vereist geen ventilatie-openingen in de gevel, hetgeen de geluidsisolatie ten goede komt. En om tapwater te besparen, is een recuperatieve douche ontworpen waarmee tot 50 procent van de warmte uit het douchewater kan worden teruggewonnen. Dankzij deze maatregelen kan ten behoeve van de (bij)verwarming van de woningen, die elk een inhoud hebben van 370m3, worden volstaan met een lichte installatie.
Het tweetal reeds opgeleverde woningen maakt bovendien gebruik van zonnecollectoren voor de productie van warm water en van PV-panelen voor de productie van elektrische energie, waarvoor Level Energietechniek uit Son verantwoordelijk is. De collectoren (24m2) en de panelen (ook 24m2) zijn geplaatst op de woning met het (hellende) dak op het zuiden. Ze werden met behulp van speciale beugels bevestigd boven de dakpannen, in plaats van ertussen, hetgeen wederom de geluidsisolatie ten goede komt. Het door de zon verwarmde water wordt opgeslagen in vier opslagvaten (inhoud 16m3 per stuk), die tussen de twee woningen zijn geplaatst. De opslagcapaciteit is in theorie groot genoeg om de woningen een jaar lang van warm tapwater en verwarmingswater te voorzien.
Voor één van de twee woningen leidt een en ander tot een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) van 0,04. Daarmee is het waarschijnlijk de energiezuinigste woning van Nederland. De EPC van de andere woning is 0,32. Het Bouwbesluit schrijft voor dat de EPC van een woning niet groter mag zijn dan 1,2 (naar verwachting zal de EPC-eis volgend jaar 1,0 bedragen). Het energiegebruik in de twee woningen wordt twee jaar lang via een modem met afstandsbediening gevolgd.
De twee andere woningen, die geen gebruikmaken van zonnecollectoren en PV-panelen, hebben een EPC van achtereenvolgens 0,76 en 0,82. Ze worden verwarmd door middel van respectievelijk (warme) lucht en radiatoren.

 

door: Hans BoerrigterDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam