Roofs 2000-11-46 Nieuwslijn

In Roofs nr. 10 reageert J. Tepper op een eerder verschenen artikel over de Europese Brandklassen. Het lijkt dat hij verontrust is over de ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid. Gezien zijn positie als vertegenwoordiger van de EPS-brancheorganisatie is dat begrijpelijk.

Betrouwbare informatie over het werkelijke brandgedrag van bouwproducten kan van levensbelang zijn. De nieuwe Europese Brandklassen zijn een stap in de goede richting. Het is vervolgens de taak van de betrokkenen, waaronder dus ook Rockwool, om daarover informatie en duidelijkheid te verschaffen.
Eén van die onduidelijkheden betreft de verwarring omtrent de begrippen bouwproduct, bouwmateriaal en bouwconstructie. Hoewel deze begrippen zelfs in Brussel nog door elkaar worden gebruikt, is Rockwool er voorstander van om te spreken over bouwproducten. Die zullen straks voorzien moeten zijn van een CE-merk waarvan de brandclassificatie een onderdeel is. Dat schept immers de duidelijkheid waar de markt behoefte aan heeft.
Uiteraard kunnen brandbare producten in hun 'end use condition' in een bepaalde mate beschermd worden door andere brandveiliger producten. Het is meermaals gebleken dat het risico van dergelijke constructies juist schuilt in het feit, dat van de beoogde brandveiligheid weinig te merken is in de praktijk. Daarom menen wij dat de brandveiligheid van de afzonderlijke producten de grootste garantie biedt. Zo zal een bitumineuze dakbedekking die in brand raakt op een onbrandbare onderlaag veel beter onder controle gehouden kunnen worden, dan bij een compleet brandbaar dakpakket.

Logisch

Omdat de bouwregelgeving slechts minimale eisen stelt, is het logisch dat verzekeringmaatschappijen extra eisen willen stellen als het gaat om beperking van het brandrisico. Ook door de brandweer wordt het toepassen van brandveilige producten steeds nadrukkelijker aanbevolen. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Het brandweerpersoneel loopt minder risico's, de bouwconstructie geeft meer veiligheid en de brand is sneller beheersbaar.
Voor Rockwool is milieu altijd een belangrijk aandachtspunt. Hoewel emissies bij brand op dit moment nog nauwelijks onder regelgeving vallen, is Rockwool van mening dat de ongecontroleerde schadelijke verbrandingsproducten die bij brand vrijkomen zoveel mogelijk voorkomen en beperkt moeten worden. We verwachten daarom dat Europa er niet aan zal ontkomen om binnen afzienbare tijd ook hiervoor regels te maken.
Wij zijn niet verrast dat de heer Tepper op deze wijze reageert op het bewuste artikel. Echter, wij zijn van mening dat de markt zeer goed in staat is om op basis van de praktijk en objectieve testresultaten een juiste keuze te maken als het gaat om brandveilige bouwproducten.

ing. C. A. de Raadt
Manager Fire Safety Rockwool

 

Sempervirens bv is een onderneming die zich al bijna tien jaar bezighoudt met het produceren en leveren van allerlei materialen voor groendaken.
De producten die Sempervirens bv zelf produceert zijn: de Sempergreen vegetatiematten, groentegels, plugs en de sprossen.
Tevens worden de daarbijbehorende producten geleverd als de Sempergreen substraat, LDPE folies, drainageplaten en beschermdoeken.
Sempervirens richt zich op de totale breedte van de markt. De doelgroepen zijn voornamelijk projectontwikkelaars, architecten, dakdekkers, aannemers, adviesbureaus, hoveniers en grootgroenvoorzieners. Het bedrijf bedient de opdrachtgever alsmede de projectontwikkelaars, adviesbureaus en architecten veelal van advies. Dit gebeurt meestal in samenwerking met een aannemer en/of hovenier.
Standaard bestekteksten zijn verkrijgbaar. Ook de dakdekker en aannemer blijken veel advies nodig te hebben. Dit komt voornamelijk omdat men niet gewend is om met levend materiaal om te gaan. De hovenier daarentegen heeft reeds 'groene vingers' en heeft daardoor ook een beter gevoel om met 'groene dakbedekking' om te gaan. Voor meer informatie: tel. 030 2210374

 

Op vrijdag 10 november nam NedZink B.V. te Budel-Dorplein in aanwezigheid van meer dan 300 relaties uit heel Europa haar nieuwe fijnwals officieel in gebruik. Deze geavanceerde wals - de modernste van Europa - kostte ruim 16 miljoen gulden en wordt gezien als de bekroning van een periode van vijf jaar van diepte-investeringen.
Tevens diende de gelegenheid als viering van het eerste lustrum onder de vlag van de Internationale bouwgroep Koramic Building Products, waaronder 247 bedrijven in 26 landen ressorteren.
Voorzitter en gedelegeerd bestuurder C. Dumolin van Koramic verrichtte de officiële ingebruikname en noemde de investering in zijn toespraak 'een blijk van vertrouwen van de groep in NedZink en een investering die veelbelovende toekomstperspectieven opent.' De ingebruikname zelf had een spectaculair karakter, begeleid door acts van artiesten uit de musical 'Elisabeth' en ondersteund met audio-visuele showeffecten.

Cruciaal

Algemeen Directeur H. Rombout van NedZink liet er in zijn toespraak geen twijfel over bestaan dat de nieuwe wals een mijlpaal vertegenwoordigt in het bestaan van NedZink als onderdeel van Koramic Building Products.
'De wals zal een cruciale bijdrage moeten gaan leveren, waarbij niet alleen het productievolume, maar ook kwaliteit en flexibiliteit bij het inspelen op de wensen van de klanten een belangrijke rol spelen. We realiseren ons dat er een nieuwe tijd aanbreekt. Een tijd met nieuwe waarden en inzichten; een tijd waarin creativiteit, inspiratie, duurzaamheid en originaliteit de nieuwe sleutelwoorden zullen vormen. Wij stellen ons met ons product, advies en technische ondersteuning gaarne open voor een verdere dialoog, met als motto een nieuwe, inspirerende kijk op de toepassingen van gewalst zink.'
Voorafgaand aan zijn openingshandeling kenschetste ook Koramic-bestuursvoorzitter Dumolin de nieuwe wals als een investering in de toekomst: 'De nieuwe installatie zal ons toelaten de kwantiteit en dus de omzet te verhogen en tevens de kwaliteit van de producten nog verder te optimaliseren. Door deze twee pijlers zullen enerzijds meer verwerkingstoepassingen binnen bereik komen en anderzijds zullen wij onze marktpenetratie nog verder kunnen verstevigen op de markten waar wij opereren, namelijk de Benelux, Frankrijk en Duitsland.'

 

Voor Koramic is het van belang dat NedZink haar positie als een van de drie belangrijkste producenten van gewalst zink in Europa verder uitbouwt door innoverend, kostenefficiënt, kwaliteitsgedreven en milieubewust te zijn.
Dumolin daarover:'Dit laatste woord 'milieubewust' is voor ons belangrijk. De Koramic-groep waakt erover dat haar producten en productieprocessen ecologisch verantwoord zijn en dat ze ook op dit vlak haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. Het spijt ons dan ook te moeten constateren dat in Nederland zink in de voorbije jaren te kampen heeft gehad met een naar onze mening onterechte negatieve ecologische reputatie.
Wij vinden het terecht dat blijvend onderzoek gebeurt naar de ecologische impact van alle gebruikte materialen, zowel in de bouw als in de andere sectoren. Maar we vinden het niet terecht indien de beoordeling gebaseerd wordt op verouderde of selectieve gegevens, op vooroordelen of op de kracht van lobbywerk.
De Koramic-groep heeft het volste vertrouwen in een positieve uitslag. De investering in een nieuwe fijnwals getuigt van dit vertrouwen.'
Na de officiële ingebruikname en een rondleiding over het NedZink terrein verplaatste het gezelschap zich naar Kasteelhoeve 'De Grote Hegge' te Thorn, waar een uitgelezen buffet en een professioneel entertainment programma zorgden voor een geanimeerde voortzetting van de feestelijkheden. Voor meer informatie: www.nedzink.nl.

 

Pronk Handelsondereming uit Emmen heeft een nieuwe catalogus voor het Provatherm programma. Alle dakaccessoires voor kunststof en bitumineuze dakbedekking staan erin. Of het nu gaat om dakranden, waterafvoeren of onluchtingen, Pronk heeft het. Voor meer informatie: 0591-614835.

 

Vanwege de sterk verbeterde isolatiewaarde van een aanzienlijk aantal Unidek-producten op basis van EPS (geëxpandeerd polystyreen), zijn aan het productiebedrijf van Unidek in Gemert onlangs twee nieuwe KOMO-productcertificaten en drie nieuwe KOMO-attesten-met-productcertificaat afgegeven. De kwaliteitsverklaringen werden uitgereikt door ing. R. Woonink, directeur certificatie en attestering van het certificatie-instituut BDA-INTRON B.V.
De productcertificaten en attesten-met-productcertificaat betreffen platen en vormstukken van EPS voor vrijwel alle toepassingen in de bouw, onder meer voor platte en flauwhellende daken (Dijko-top), (systeem)vloeren en de spouw (Polydek). De verbetering van de isolatiewaarde geldt voor de gehele EPS-lijn, dat wil zeggen van EPS 15 SE tot en met EPS 35 SE (Unidek levert uitsluitend EPS in een brandvertragend gemodificeerde kwaliteit). De sterk verbeterde isolatiewaarde maakt het mogelijk om bij een geringere dikte dezelfde isolatiewaarde te bereiken als voorheen en om bij gelijkblijvende dikte een hogere isolatiewaarde te bereiken.
Met een productiecapaciteit van zo'n 3,5 miljoen m3 per jaar is Unidek één van de grootste EPS-producenten ter wereld. De innovatieve aard van de onderneming heeft geleid tot de ontwikkeling van talloze producten voor de bouw, alle vervaardigd op basis van dit milieusparende isolatiemateriaal. Unidek is in Europa marktleider op het gebied van zelfdragende isolerende sandwichelementen voor hellende daken. Het productenprogramma omvat verder onder meer groot- en breedschalige dakelementen, plat-dak- en gevelelementen, spouwmuurisolatie- en renovatieproducten en een prefab funderingsbekistingsysteem van EPS.
Voor meer informatie: 0492-378258.

In de vorige uitgave stond er een cijfer te weinig in het telefoonnummer van Gorter Bouwproducten uit Schagen. Het juiste nummer moet zijn: 0224-219860.
Per oktober 2000 zijn de standaard dak- en vloerluiken onder het Gorter Luiken merk leverbaar. Tevens zijn wand- en plafondluiken aan het assortiment toegevoegd.

Raab Karcher Bouwstoffen BV is een van de grootste in de distributie van bouwmaterialen. Om zover te komen is er de afgelopen drie jaar keihard gewerkt en ontzettend veel gebeurd.
Om op middellange termijn op niveau mee te kunnen blijven spelen in de distributie van bouwmaterialen was de strategie van Raab Karcher Bouwstoffen BV erop gericht om in 2002 Nederlands marktleider te zijn in de toelevering aan de professionele bouw-wereld. Het doel is echter al in oktober 2000 bereikt.
Die versnelling werd mogelijk nadat de Franse bouwmaterialen-gigant Saint-Gobain het Duitse moederbedrijf Raab Karcher Baustoffe overnam.
Saint-Gobain is een beursgenoteerd conglomeraat. Met een bouwdivisie, glasproductie en aanverwante activiteiten. Goed voor een internationale omzet van meer dan 50 miljard gulden per jaar. Door de overname van Raab Karcher is Saint-Gobain verzekerd van een sterk Noord-Europees distributienetwerk.
Er is nog wel veel te doen. De nieuwe organisatie moet nog vorm krijgen. Daarbij wordt veel gevraagd van de 1350 werknemers (bijna twee keer zoveel als een jaar geleden). Ze moeten wennen aan de ingrijpend gewijzigde omstandigheden. Net als de klanten wellicht. Daarom kan voor meer informatie contact worden opgenomen met het kantoor in Vught op nummer 073-6848780.
Op dit nummer kan ook een speciale Karcher krant worden aangevraagd.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam