Roofs 2002-01-22 Kwaliteit is herkenbaar

       
 

Tijdens een gesprek met Ivan Rudde van Wiefferink Kunststof Dakbedekking B.V. te Nijverdal, bleek kwaliteit een vanzelfsprekend begrip. Ongemerkt was het een item waarop steeds werd teruggekeerd. Het sloot dan ook mooi aan op het doel van de reis naar Nijverdal, een nadere kennismaking met de laatst toegetreden participant van Dakmerk.

Filosofie

‘We gaan voor kwaliteit en anders niet!’, aldus de vier broers Rudde die daarmee een hele eenvoudige en heldere filosofie hebben. Zonder daar specifiek naar te vragen bleek al snel waarom werd besloten om - als lid van NDA -, aansluiting te zoeken bij de Nederlandse kwaliteitsclub van platte daken, Stichting Dakmerk. Om diezelfde reden werd ook besloten de aanpak van kunststof dakbedekkingen in een aparte en zelfstandig opererende BV onder te brengen.
Een enthousiaste Ivan Rudde is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. Natuurlijk is er binnen de Rudde Groep regelmatig overleg met de andere Dakmerk participant, de bitumineuze tak, maar de marketing van de kunststoffen en bijvoorbeeld de specifieke opleiding van de medewerkers heeft een duidelijk eigen gezicht. In de markt wordt dit herkend en gewaardeerd zoals de groeiende kring van vaste relaties laat zien. Allemaal relaties die staan op uitvoering en nazorg door controle en waarborg van Dakmerk.

Efficiënt

In het bedrijfspand op het industrieterrein `t Lochter te Nijverdal dat twee jaar geleden werd betrokken valt bij binnenkomst direct de efficiënte indeling van kantoor en werkplaats op. Korte lijnen tussen magazijn en uitvoering, een efficiënte routing voor de bussen van de dakdekkers, een verdiept aangebrachte afvalcontainer, over alles is nagedacht en ook hier valt kwaliteit uit te herleiden.

 

Sleutel

De toekomst ziet men met veel vertrouwen tegemoet, juist door de specialisatie en de keuze voor een beperkt aantal kwaliteitsprodukten. De opleiding van de medewerkers wordt verzorgd in eigen beheer in nauwe samenwerking met de betreffende fabrikant. Voor een deel vindt die plaats in de eigen werkplaats en op de projecten in uitvoering, deels bij de fabrikant.
Mede onder invloed van het VCA-certificaat, een voorwaarde waaraan elke Dakmerk participant moet voldoen, wordt naast de technische kwaliteit ook veel aandacht besteed aan Arbo-zaken. De jonge ondernemer beseft dat goed opgeleid en gemotiveerd personeel de sleutel vormt voor zakelijk succes. Hij is daarom ook blij met de Dakmerk-inspecties die nog eens extra onder de aandacht brengen wat kwaliteit inhoudt en de opdrachtgever ook inzicht geeft in de geleverde Dakmerk kwaliteit.

Toolbox-meetings

De toepassing van kunststof dakbanen geeft het bedrijf een innovatief karakter, hetgeen ook tot uiting komt in het modern gestylde wagenpark. Speciaal ingerichte bussen voor verwerking van diverse soorten kunststoffen als PVC, EPDM en ECB geven de dakdekkers, of moeten we zeggen de kunststof-verleggers, de mogelijkheid hun specifieke kwaliteiten ten volle te benutten. Veel aandacht wordt besteed aan het transport naar en op het dak. Spreken we bij bitumineuze dakrollen over zo’n 30 kg, bij kunststof dakbanen ligt dat gewicht aanmerkelijk hoger. Reden waarom speciale aandacht aan het tillen en verplaatsen wordt besteed in de zogenaamde toolbox-meetings. Deze engelse term is inmiddels zo ingeburgerd dat alle medewerkers een buitenstaander haarfijn de zin en toepassing ervan, kunnen uitleggen. Eens te meer vormt kwaliteit zo het sleutelwoord. Kwaliteit en aandacht voor arbeidsomstandigheden voor de medewerkers.

 

Hoewel groei van de onderneming geen doel op zichzelf is, worden de marktontwikkelingen wel nauwlettend gevolgd. Deze kunnen immers aanleiding zijn de vleugels wat verder uit te strekken dan nu. Vooralsnog geeft echter het bewerken van de regio die zich uitstrekt van de Duitse grens tot rondom Utrecht voldoende werk en mogelijkheden. Met name de nieuwbouwactiviteiten in de zogenaamde hallenbouw behoren tot de kernactiviteit van Wiefferink en geven het bedrijf een goede basis.
Dit is niet in de laatste plaats te danken aan het strakke logistieke traject, dat met name in deze sector het verschil betekent tussen succes en verlies. Maar ook renovatie van kunststofprojecten of projecten die voor kunststoftoepassing geschikt zijn, worden steeds vaker uitgevoerd.
Al met al kan geconstateerd worden dat door enthousiasme en een helder kwalitatief beleid deze Dakmerk participant nog van zich zal laten horen!

 
 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam