Roofs 2002-04-09 Dach + Wand 2002

 

Van 8 tot en met 11 mei a.s. vindt in Duitsland weer de grootste jaarlijkse Europese vakbeurs ‘Dach + Wand’ plaats. Voorzitter Manfred Schröder van de Duitse Vereniging van Dakdekkers ZVDH, gaf in een persconferentie aan wat er dit jaar zoal te verwachten valt op het beursterrein van de Frankfurter Messe waar de beurs dit jaar georganiseerd wordt. Hij zet vooral in op innovatie en samenwerking van disciplines. Die zullen samen de branche weer uit het dal moeten brengen.

De organisatie mikt dit jaar op ongeveer 500 exposanten die een bruto vloeroppervlak ter beschikking krijgen van 70.000m2. Die combinatie zou naar verwachting minstens 45.000 bezoekers moeten trekken.
Vooral in economisch roerige tijden (de Duitse bouwindustrie heeft nog altijd te maken met een inzinking), is volgens Schröder het bezoek aan een beurs belangrijk. Want op een beurs kun je het hele scala aan technische innovaties en nieuwe producten binnen een branche zien. Verwerkers die altijd op zoek zijn naar nieuwe oplossingen, kunnen (potentiële) klanten daar hun laatste vindingen aanbieden. Vandaar ook dat op Dach + Wand 2002 vooral in de nabije toekomst actuele thema’s centraal komen te staan. Zo zal er weer een themapark rondom energiebesparing en groendaken worden ingericht. Wie geïnteresseerd is in de eisen waaraan producten (moeten) voldoen, kan terecht bij een speciaal daartoe ingerichte databank. Bovendien zullen er diverse Themapark-infoboxen zijn waarin korte presentaties zullen worden gehouden over met name technische noviteiten.

Samenwerking

Het werk van de dakdekker moet onlosmakelijk verbonden zijn met de hoogwaardige isolatie en bekleding van dak en gevel. Daar zouden werkzaamheden die zijn verbonden aan alternatieve energiewinning zoals bijvoorbeeld de installatie van PV-panelen (zonne-energie) aan toegevoegd kunnen worden. Er zijn dus wel degelijk activiteiten waarmee het vak uitgebreid kan worden.
Tegelijkertijd uitte Schröder ook zijn zorg over de situatie waarin zijn vereniging (en dus de branche) verkeert. Afname van personeel en omzet en een toenemend aantal faillissementen bepalen op dit moment het beeld van de bedrijfstak bij onze Oosterburen. Daardoor ontwikkelt zich ook een schaduwcircuit. Dit lijkt vooral het gevolg van een bedenkelijke moraal met betrekking tot betalingsverplichtingen.
Om deze tendens te weerstaan wordt onder meer gewezen op samenwerking. Indien branches gaan samenwerken kunnen zowel nieuwe markten worden aangeboord of ontsloten en tegelijkertijd nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. En dan wordt niet gedoeld op virtuele samenwerkingsverbanden maar op concrete zoals gemeenschappelijke opleidingsinstituten voor de dakdekkers samen met de sanitair-, verwarming-, loodgieter- of elektrobranche.

Normen en kansen

De vakbeurs “Dach + Wand” is volgens Schröder een ideale ontmoetingsplaats voor verschillende disciplines uit de bouw die elkaar uit het dal moeten en zullen helpen.
Bijval kreeg Schröder van een adviseur van de sectie ondernemen van de Europese Commissie. Deze wees in een kort pleidooi over nieuwe Europese normen omtrent isolatiematerialen op de kansen die de bedrijfstak daarmee weer gegeven worden. De initiatieven bij het implementeren van nieuwe en aan alle normen voldoende materialen met CE-keurmerk ligt bij de branche en niet bij de overheden. Die zullen volledig mee- en niet tegen moeten werken. Zou binnen een verenigd Europa een dergelijk motto ook voor de Nederlandse dakenmarkt gaan gelden? Wellicht dat met deze aanbeveling van iemand “uit Brussel” een bezoek aan deze beurs de moeite waard is. Aldus kan de branche zich in ieder geval wapenen tegen een eventuele instortende markt.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam