Roofs 2002-04-14 Samenwerking leidt tot innovatieve dakopbouw

   

In Hoofddorp wordt momenteel gewerkt aan een groot kantorencomplex van maar liefst 22.000 m2, bestaande uit 21 bouwlagen en een parkeergarage met 200 plaatsen. De kosten voor de bouw van het ‘Pharos’-pand, waar onder meer de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, de Belastingdienst en de Douane hun intrek zullen nemen, zijn begroot op 30 miljoen euro. De bedrijfstoren kent verschillende dakvlakken op diverse niveaus Goede communicatie en nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, van opdrachtgever en architect tot en met producent, leverancier en dakdekker zijn hier van essentieel belang gebleken. Dennis Moerings van isolatiefabrikant Sitek Building Products, Fred Kieboom van leverancier Kelders Dakmaterialen BV en Peter Huizer Van HEKO Dakbedekkingsbedrijf BV uit Hendrik Ido Ambacht doen hun verhaal over de totstandkoming van dit bijzondere dak.

Vanaf het begin is er sprake geweest van een goede en open communicatie tussen alle betrokken partijen. Aannemingsbedrijf Strukton voert in opdracht van NS Vastgoed het ontwerp uit van architect Arcadis Bouw, die voor de aankleding van de betonnen daken, gezien de complexiteit, al in een vroeg stadium de kennis en ervaring uit de branche erbij haalde. Het hoogste dak van het hoofdgebouw ligt op 78,5 meter, de twee andere op respectievelijk 75, en 22,5 meter. Samen beslaan ze ongeveer 2.000 m2. Daarnaast wordt de nabijgelegen parkeergarage van een dak met een oppervlak van 5.200 m2 voorzien.

Tekening met legplan

Arcadis, de bouwadviseur van de opdrachtgever, heeft in de aanloop naar de uitvoering met fabrikant Sitek contact gehad over de technische mogelijkheden van het isolatiepakket, met name over het afschot en de te gebruiken materialen bij dit ontwerp. Dennis Moerings schakelde hiervoor de expertise van zijn collega Guy Warwick in. Deze verzorgt vanuit zijn kantoor in Parijs alle afschottekeningen voor Sitek in Europa.
“Het tekenen van een afschotdak,” aldus Dennis Moerings, “is zeker bij dit project waar we te maken hebben met verschillende dakvlakken die allen hun specifieke vormgeving hebben, een nauwgezette klus. Vanuit elk punt van een dak dient het afschot op elk moment te zorgen voor een optimale waterafvoer naar de afvoerpunten. Dit uiteraard om te voorkomen dat waterplassen op het dak achterblijven. Het leggen van de isolatie om het gewenste afschot te bereiken is een nauwkeurige aangelegenheid. Sitek heeft het afschotplan getekend en dit in overleg met Peter Huizer van Heko Dakbedekkingbedrijf BV en aannemer Strukton op een aantal punten aangepast zodat dit volledig op de wensen en eisen van de aannemer en dakdekker aansloot. De geleverde afschot isolatie Fesco Drain en Fesco Board, werd bij levering dan ook voorzien van een legplan.”
Bovendien waren bij de start van dit project Moerings en Guy Warwick zelf aanwezig om antwoord te geven op resterende vragen en ervoor te zorgen dat men zonder problemen aan het dak kon beginnen.
Tenslotte verstrekte in de ontwikkelingsfase ook Fred Kieboom de benodigde productinformatie over de toe te passen materialen en zorgde hij aldus voor een optimale samenwerking tussen de betrokken partijen.

Opbouw

Om het betonnen dak snel waterdicht te krijgen werd begonnen met het aanbrengen van een bitumineuze dampremmende onderlaag. Hierop werden aansluitend UltraGard 300D dakisolatieplaten met een dikte van 80 mm (Rm 4.0) aangebracht. Deze platen voldoen ruimschoots aan de isolatienorm die geldt voor duurzaam bouwen en zijn bovendien CFK en H-CFK vrij. De combinatie van eigenschappen maakt dat de platen tegemoet komen aan alle bouw- en milieueisen. Bovenop de UltraGard 300D platen werd het Fesco Drain afschotpakket aangebracht. Deze combinatie zorgde voor zowel een hoge isolatiewaarde als een zeer drukvast dak. Tot slot werd een EPDM bedekking van Hertalan mechanisch bevestigd.

 

Fesco Board is een brandveilige en drukvaste isolatieplaat op basis van geëxpandeerd perliet. Het totale isolatiepakket leidde plaatselijk tot een dikte van ruim dertig centimeter. “Met dit gegeven moest rekening gehouden worden met de toe te passen bevestigingsmaterialen. Voor de mechanische bevestiging van zowel het isolatiepakket als de EPDM dakbedekking werd daarom gebruik gemaakt van speciale bevestigers. Plaatselijk zijn deze bevestigers van een dusdanige lengte dat ze met recht bijzonder kunnen worden genoemd. De maximale lengte voor dergelijke bevestigers is 23 cm. Voor dit project was zelfs dat nog niet genoeg en moest nog een grotere afstand worden overwonnen. Naast de Falfix FDB betonplug die in lengte varieert van 75 tot 275 mm werd derhalve ook gebruik gemaakt van de Isotak schroef-plug-combi die maar liefst een lengte kent van 375 mm!

Samenwerking

Doordat in bestek duidelijk stond aangegeven welke materialen er gebruikt zouden gaan worden ging Peter Huizer al in een vroeg stadium in overleg met leverancier en fabrikant. Dit met als resultaat dat de partijen nauw gingen samenwerken en gezamenlijk een plan van aanpak voor dit dak hebben uitgewerkt.
Door duidelijk overleg en een open communicatie kon men het werk goed begeleiden en zijn alle vragen snel beantwoord. “Het leveren van een dak stopt immers niet op het moment dat de materialen fysiek aanwezig zijn” aldus Kieboom en Moerings.

Combinatie

Strukton en Arcadis gingen bij het zoeken naar een geschikt bedrijf niet over één nacht ijs. HEKO Dakbedekkingsbedrijf BV uit Hendrik Ido Ambacht kwam al vrij snel in beeld. “We hebben een goede naam opgebouwd en de ruime ervaring die wij hebben met o.a de mechanische bevestiging van EPDM dakmembramen van Hertalan zijn van doorslaggevende betekenis geweest bij het verkrijgen van de opdracht,” licht Peter Huizer toe. “De complexe combinatie van zowel het isolatiepakket, de bevestigingstechniek als de EPDM dakbedekking, heeft ertoe geleid dat er hoge eisen werden gesteld aan de uitvoerende dakdekker. En vooralsnog bevestigen wij die in alle opzichten.”

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam