Roofs 2002-04-18 De zeggingskracht van een logo

       

Regelmatig komt de vraag terug of je op basis van één of meerdere kleurrijke logo’s van een aanbieder op bijvoorbeeld briefpapier de kwaliteit van het bedrijf in kwestie kunt aflezen? ‘Kwaliteit, wat is dat eigenlijk en hoe draag je die uit als opdrachtgevers nog niet bekend zijn met uitgevoerde werken? Keurmerken zijn meestal een garantie voor kwaliteit, temeer die praktisch altijd aan frequente controles onderhevig zijn. Een logo dat is verbonden aan een keurmerk pleit voor kwaliteit. Dat mag niet alleen gezien worden, het leidt tot resultaat.

Zoals bekend zijn in de dakenbranche veel grotere en kleinere bedrijven actief die hun werkzaamheden heel verschillend van aard uitvoeren.
Door het wegvallen van drempels (de Vestigingswet voor Bedrijven is immers een aantal jaren geleden opgeheven) is het nog steeds mogelijk om vanachter de keukentafel en met een gehuurde werkbus een dakdekkersbedrijf te beginnen. Op zich is er niets mis met deze vorm van eigen initiatief en ondernemerschap. Het op deze wijze starten van een onderneming geeft een mooi voorbeeld van de vrijheid van ons economisch bestel. Ondersteuning vanuit overheid en bedrijfstak-eigen instanties geven de startende ondernemer de mogelijkheid zich van tevoren goed te informeren, omtrent regelgeving op allerlei terrein. Met of zonder ingewonnen adviezen van de diverse instellingen nemen veel jonge (en minder jonge) ondernemers vervolgens jaarlijks de stap tot het opzetten van een eigen bedrijf.

Aanpakken

In de dakenbranche wordt (te) vaak en (te) snel een eigen bedrijf gestart. Dikwijls wordt daarbij onvoldoende aandacht besteed aan bedrijfsvoering en worden belangrijke zaken over het hoofd gezien. Veelal heeft veel dit te maken met het karakter van de branche, met de stellingname “niet praten maar aanpakken” of “we gaan ervoor”. In het verleden zijn op deze manier diverse uiteindelijke grote en gezonde bedrijven opgebouwd maar ook de nodige initiatieven gestrand en dat is jammer voor de bedrijven in kwestie en de branche in het algemeen.

Onderscheid

Tegenwoordig komt er voor het oprichten van een degelijke onderneming wel even meer bij kijken. In eerste instantie valt vooral te denken aan de factor continuïteit: Hoe zorg je voor voldoende en voortdurend werk? Dit verlangt, nee vereist zelfs aandacht voor de presentatie op de markt. Het binnenhalen van opdrachten houdt meestal direct verband met de manier waarop een bedrijf zich positief kan onderscheiden ten opzichte van concurrenten.
Bij de huidige concurrentie is het voor een opdrachtgever vaak lastig een afweging te maken tussen verschillende aanbieders als hij ‘verder kijkt’ dan alleen de prijs. Hij zal (pogen) zich (te) oriënteren op basis van aanvullende aanbevelingen.
Eén van die factoren is wellicht het logo dat refereert aan het lidmaatschap van een branche- of vakvereniging of de vermelding van het bedrijf dat het met diverse certificeringen voldoet aan nationale of zelfs internationale richtlijnen. Wat die richtlijnen respectievelijk zijn en of die inderdaad bij de beoordeling van een uitgebrachte offerte houvast geven, laten we hier voor het gemak maar even buiten beschouwing.

Zekerheid

Een vertrouwd beeldmerk, waargenomen in een oogopslag, kan zwaar meewegen bij de beoordeling van een bedrijf. In onze branche geeft een bedrijf dat het Dakmerk-logo voert aan dat de opdrachtgever de zekerheid wordt geboden dat hij met een kwalitatief hoogstaand bedrijf te maken heeft. Kortom, met een bedrijf dat voldoet aan de zeer strenge toelatingseisen van deze vereniging en dat zich bovendien vervolgens jaarlijks dient te ‘bewijzen’. En dat op velerlei gebied. Natuurlijk in eerste instantie op het terrein van toepassing en uitvoering van producten en systemen. De controle van en rapportage over lopende projecten die wordt uitgevoerd door onafhankelijke dakinspecteurs omvatten evenwel ook de bevindingen over Arbo-aspecten en milieu-eisen.
Tenslotte geeft de controle van de financiële bedrijfsvoering door een registeraccountant zekerheid ten aanzien van de continuïteit van het bedrijf. Dat is niet alleen belangrijk tijdens de uitvoering van het werk, maar ook daarna, voor een volgende fase van het werk, voor onderhoud en eventuele aanpassingen. De deelname aan het Waarborgfonds (extern en risicovrij beheer) geeft de opdrachtgever de zekerheid dat garantieverplichtingen zullen worden nagekomen.
De eerder gestelde vraag “kwaliteit, wat is dat eigenlijk?” kan met betrekking tot de dakenbranche naar onze mening duidelijk en heel beknopt beantwoord worden: Het voeren van het Dakmerk-logo.
Op de vernieuwde website www.dakmerk.nl vindt u niet alleen uitvoerige informatie omtrent alle aspecten die Dakmerk laat meewegen bij het aspect ‘kwaliteit’, u treft er ook het overzicht van de dakdekkersbedrijven die het kwaliteitskeurmerk ‘Dakmerk’ reeds dragen.

Lo Stuip

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam