Roofs 2002-04-26 Nominaties voor de DakAward 2002

       

De winnaar is nog niet bekend, wel de drie nominaties. En dat was voor de jury - de Stichting Dakpromotie - al een heel lastige klus. Vele projecten zijn aangemeld waarvan 5 als officieel. De kwaliteit van de aangemelde projecten was niet alleen hoog, ze gaven eveneens allemaal invulling aan de doelstelling waarop de prijs gebaseerd is: de samenwerking die partners (opdrachtgever, leverancier en dakdekker) vertonen bij het tot stand komen van grote dakprojecten en waarbij nauw gelet wordt op technische en innovatieve elementen maar ook op Arbo-, milieu- en duurzaamheidsaspecten. De 3 genomineerde projecten worden hier nogmaals kort aan u voorgesteld.

De Stichting Dakpromotie (1999) werkt actief aan het bevorderen van kennis over en kwaliteit van alle typen daken en stimuleert de samenwerking tussen alle partijen die bij de realisatie van een dak betrokken zijn. Ze organiseert onder meer bijeenkomsten, geeft studiemateriaal uit en ze inventariseert informatie ten behoeve van gebruikers, fabrikanten, adviseurs en schade-inspecteurs. Met het toekennen van de DakAward - een perspex kunstwerk van de hand van Sonja Besselink met daarin lijnen en vlakken welke verwijzen naar dakvormen-, wil zij de branche bovendien wijzen op en belonen voor bijzondere dakprojecten die tot stand werden gebracht.

De jury die bestaat uit voorzitter Ton Berlee (dakadviesbureau T-Joint), Dirk Lindeman (Uitgever van het vakblad “Roofs”) en Dirk Lahuis (Directeur NDA en DIAC) heeft met de nodige moeite de eerste klus geklaard: het vaststellen van de genomineerden.
Drie projecten komen zo in aanmerking voor de opvolging van het project “Dekkenplan” te Zoetermeer, waarvoor in 1999 de DakAward werd uitgereikt aan E. Pannebakker van woningbouwvereniging De Goede Woning, G. Vogels van Mawipex en R. Bootsman van Boko.

Net niet

De kwaliteit van de inzendingen was hoog. Toch moesten er twee aanmeldingen afvallen. Dat werden de renovatie van het woningcomplex “Kempenaar Grijs” te Lelystad en het dakrenovatieproject van Woningstichting OLYMPUS Groep te Amsterdam. Bij dit laatste ging het om de dakrenovatie van ruim 400 woningen (25.000m2) in Amsterdam Zuid-Oost die door Topdak Dakbedekkingen bv uit Edam werd uitgevoerd. Vooral de mate waarin bij de werkzaamheden rekening werd gehouden met de bewoners (met name inpandig in verband met rookgasafvoeren) en de medewerking van leverancier Derbigum die de dakbedekking op exacte maten aanleverde waardoor er nauwelijks snijverlies optrad, verdien een vermelding.
Het project “Kempenaar Grijs” te Lelystad bestond uit de dakrenovatie van 435 woningen. Het bijzondere aan dit project betrof de staat van eigendom van de woningen (allemaal met plat dak), deels in het bezit van particulieren, deels van woningbouwvereniging Centrada.
Intensieve communicatie en afstemming tussen partijen kenmerkten hier het dakwerk. Empol uit Delft en Tecon dakbedekkingen B.V. uit Almere stelden samen een plan van aanpak op waarin, naast de technische aspecten, een veiligheidsplan en een organisatorische opzet werden beschreven. Omdat het gehele dak gerenoveerd moest worden, tot op de constructieve ondergrond, en daklekkages van de ene woning niet mogen leiden tot lekkage in de woning van een ander werd intensief overleg gevoerd met direct betrokkenen. Een coördinator van Centrada nam zitting in een juridische denktank om onder andere de gevolgen van werkzaamheden aan de schil van de woningen, waaronder uiteraard ook het dakwerk, te bespreken. Een fraai staaltje samenwerking dus. Helaas moesten deze twee toch afvallen.

Genomineerden

Resteren de genomineerde projecten:

- het nieuwe hoofdkantoor van sportschoenenfabrikant Nike
- het Paviljoen “Knus” in het recreatiegebied “Delftse Hout” nabij Delft
- het project ‘Geluid Isolatie Schiphol’ (G.I.S.).

Bij deze nog een keer een beknopte beschrijving.

Nieuw hoofdkantoor Nike

Klijn Dakbedekkingen bv uit Hardinxveld-Giessendam meldde het nieuwe hoofdkantoor van sportschoenenfabrikant Nike aan voor de Dakaward. In het bestek stond opgenomen dat de dakbedekkingsconstructie diende tevoldoen aan de FM-Approvement, een verzekeringsnorm die in Nederland niet gangbaar is. De beproevingsmethodes bleken echter geen relatie te hebben met de in het bestek beschreven opbouw. Na veelvuldig overleg en verdere specificaties werd uiteindelijk gekozen voor de aanpassingen en het advies zoals die door Klijn Dakbedekkingen werd voorgelegd bij de bouwcombinatie Voormolen/Heijmerink.
Vooral de ervaring die Klijn heeft met de bevestiging in beton zorgde ervoor dat het middelgrote dakdekkersbedrijf erin slaagde de opdracht tot het uitvoeren van deze grote dakwerken, kon binnenhalen. De knelpunten tijdens de uitvoering deden zich voor bij de detailafwerking en de afvoer van het hemelwater. In nauw overleg zijn tijdens de uitvoering, hierop bouwkundige aanpassingen verricht met name met betrekking tot het gebruik van hemelwater voor spoeling van toiletten en gebruik van airconditioningsysteem.

Geluidsisolatie Schiphol (G.I.S.)

In de hal van Boko staat de Dakaward 1999 opgesteld en opnieuw is Boko genomineerd. Het betreft een project van zo’n 15.000 woningen met platte daken die onder de projectnaam G.I.S. (Geluid Isolatie Schiphol) worden gerenoveerd. Na veel onderzoek werd gekozen voor een dakopbouw op de bestaande constructieve ondergrond. Dat vroeg om een afwijkende constructie waar afwijkende materialen in zijn toegepast. Opdrachtgever Wilma Bouw BV, adviseur Arcadis Bouwinfra, leverancier Akoesticon en Boko bespraken en testten daarom verscheidene dakconstructies uitvoerig alvorens met het werk aan te vangen.
Na opname van de daken en vaststelling van de aan te brengen dakopbouw zijn de daken eerst gesloopt. De vrijgekomen ondergrond werd indien van toepassing gerepareerd en het afschot gecontroleerd. Bij onvoldoende of negatief afschot werd dit gecorrigeerd. Na het slopen werden de te corrigeren dakdetails aangepakt.
De dakconstructie voldoet nu aan de geluidsisolatie-eisen die zijn gesteld. De toegepaste isolatie is bestand tegen vocht dus bij mogelijke lekkages levert dat geen problemen op. Ook is de delaminatiesterkte van de isolatie voldoende waardoor het dak windvast is. Dit alles is uitvoerig getest en doorgenomen.

Leien dak

Dakdekkerbedrijf Adriaans uit Haps realiseerde in nauwe samenwerking met leverancier Leisteen Import “De Hertrak”, opdrachtgever Verhoef en Architectenbureau Molenaar & Van Winden een bijzonder dak op een nieuw paviljoen in het recreatiegebied “Delftse Hout” nabij Delft. Dat leidde tot een leien dak in “wild verband”. Het dak werd samengesteld uit een centraal pyramidedak waarvan de top is uitgevoerd in een glasconstructie waarmee het een soort van speerpunt vormt. Op elk van de vier zijden sluit een zadeldak aan waartussen verbindingsdaken zijn gemaakt. Alle daken zijn uitkragend, dus met veel nokken, killen en kepers.

Eerst werd een waterdichte laag aangebracht op een houten dakbeschot. Op de waterdichte laag zijn de schollen aangebracht. Omwille van het onderhoud aan de ramen en de installaties zijn haken aangebracht en ook deze zijn speciaal gemaakt. Het dakbeschot is bewust niet afgewerkt en dus zichtwerk. Alle dakbeeindigingen werden door de dakdekkers eerst afgetekend en vervolgens schol voor schol gekantrecht. In totaal werd op dit dak 50 ton leisteen aangebracht. Met schollen met een gewicht tot zo’n 60 kg en met de benodigde overlap betekende dat per vierkante meter een aardige belasting. Vandaar dat de samenwerking met architect en overige bouwpartners intens was en alle aansluitingen en voorzieningen uitvoerig werden doorgesproken, zowel voor als tijdens de dakwerkzaamheden.

Een uitgebreidere omschrijving van alle genoemde projecten is terug te vinden in de verschillende nummers van Roofs en op de website www.dakpromotie.nl van Stichting Dakpromotie. Naar alle waarschijnlijkheid vindt de uitreiking eind deze maand plaats bij de winnaar!

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam