Roofs 2002-08-28 Valbeveiliging: meer dan noodzaak alleen

       

Sinds de tijd dat in 1999 de ARBO-richtlijnen op het gebied van veiligheid sterk zijn aangescherpt, moeten ontwerpers van gebouwen hun kennis kunnen combineren. Dat wil zeggen dat zij zowel de wet en regelgeving dienen te kennen als een inschatting moeten kunnen maken welke risico's bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen. Dat geldt ook voor werken op hoogte. Om risico's hierbij te beperken moeten voorzieningen worden aangebracht zoals valbeveiligingssystemen. Indien juist gebruikt, garanderen deze - ongeacht het oppervlak -, een absolute veiligheid bij het werken op hoogte.
Eurosafe Solutions te Vollenhove introduceert met de 'Constant Force Post' binnen de reeds gevoerde producten een revolutionair systeem dat niet alleen veiligheid garandeert maar ook toegepast kan worden op bijna elk type dak zonder door het dak heen te hoeven gaan. Dit alles op basis van een geïntegreerde schokdemper. Rik Zwama en Mark van Buiten van het bedrijf lichten het revolutionaire onderscheid met andere beveiligingssystemen toe.

Stan Liebrand

Wet- en regelgeving

Eigenlijk geldt al sinds het Bouwprocesbesluit van kracht is (1994), dat ontwerpers moeten nagaan of een bouwwerk tijdens bouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden veilig bereikbaar is en of er mogelijk al voorzieningen kunnen worden aangebracht waarvan bij latere onderhoud-, reiniging-, of inspectiewerkzaamheden gebruik kan worden gemaakt. Bij een hoogte boven 2,5 meter zijn maatregelen tegen valgevaar zelfs verplicht. Voor Rik Zwama die ruim 10 jaar ervaring heeft op het gebied van werken op hoogte, is reeds in de ontwerpfase het overleggen van onder meer de regelgeving een belangrijk element om te wijzen op het belang van valbeveiliging. Naast natuurlijk de veiligheid van de man op het dak.

Duurzaam en betrouwbaar

De markt van valbeveiligingssystemen blijft door de steeds strengere Arbo-normen zeer actief. Geen wonder dat Eurosafe Solutions na het succes in de UK en Ireland, besloot om ook op het vaste land actief te worden. De leverancier, installateur en inspecteur van 's werelds grootste ontwerper en producent van op kabels gebaseerde valbeveiligingssystemen Latchways, timmert momenteel flink aan de weg. Zeker nu aan het bestaande productassortiment de 'Constant Force Post' werd toegevoegd.
Voor alle Latchways systemen geldt dat ze worden ontworpen om personen bovenop of langs hoge gebouwen, bruggen, zendmasten of kranen te beschermen en ze zowel op nieuwbouw als bestaande constructies gemonteerd of toegepast kunnen worden.
Ongeacht de weersomstandigheden zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid daarbij de uitgangspunten.
Eurosafe Solutions biedt installatiebedrijven bovendien uitgebreide trainingsfaciliteiten op het gebied van de installatie en het onderhoud van de systemen en stelt dan ook hoge eisen aan installatienormen. "Zelf voegen wij daar risico-inventarisatie, 'on job advisering' en uiteraard inspectie aan toe," aldus Zwama.

Samenwerking

"Bij de ontwikkeling van het nieuwe dakanker als de 'Constant Force Post' werkte Latchways nauw samen met andere sectoren als daksysteemfabrikanten, architecten, constructeurs en testbureaus. Daardoor kan maximaal worden ingespeeld op innovaties die op de markt verschijnen. Op deze manier groeide het assortiment voor een groot aantal individuele daksoorten."
Het blijkt dat de ontwikkelingsfase vooral gekenmerkt wordt door een groot aantal proeven op prototypes.
Statische kracht, corrosie, vergrendeling, conditionering en dynamische prestatie zijn allemaal zaken die zowel intern als extern getest worden op de hoofdzakelijk componenten van roestvrij staal met scheepskwaliteit 316 of zelfs met een graad 17/4PH. Gevoelige gegoten onderdelen worden tevens aan een röntgenstraalinspectie en/of vloeistof of magnetische deeltjesanalyse onderworpen.

Eurosafe Solutions is actief op het gebied van oplossingen voor problemen (bijvoorbeeld door middel van abseilen) die te maken hebben met de toegang tot en bereikbaarheid van hoogte. Het assortiment omvat kooiladders, loopbruggen, speciale constructies en valbeveiligingsartikelen en sytemen als KeeGuard® en 'ManSafe, Eerstgenoemde is een uiterst veelzijdig en alomvattend valbeveiligingssysteem voor horizontale, verticale en hellende toepassingen dat iedereen op hoogte voortdurend bescherming biedt. "Als een eenvoudig enkel- kabelsysteem is dit met name geschikt voor daken, elektriciteit- zendmasten, kranen, bruggen, stadions, ect en biedt het dankzij de zogenaamde 'transfastener' - een gepatenteerd sterwielontwerp -, absolute bewegingsvrijheid: over de kabel, horizontaal, ronde hoeken als over hellingen. Ook zorgt dit ervoor dat er geen sprake meer hoeft te zijn van los- en vasthaken wanneer van richting moet worden veranderd of kabelsteunen moeten worden overgestoken. 'ManSafe' kan dankzij de simpel aan te brengen bevestigingsbeugels en kabelsteunen op praktisch elke ondergrond worden gemonteerd. Het hele systeem is lichtgewicht en kent tenslotte een minimale windweerstand. Doordat het bovendien nauwelijks opvalt is het ook prima toe te passen in gevallen waar geen afbreuk mag worden gepleegd aan het uiterlijk van een gebouw."

Vrijstaand

Leverbaar is ook het Keeguard® vrijstaand permanent dakrand beveiligingssysteem in een geprefabriceerde vorm waarmee dit eenvoudig ter plaatse is te installeren en kostenbesparend werkt.
Het systeem staat op zichzelf en biedt personen tijdens dakwerkzaamheden, door het contragewicht principe, een veilige bescherming. Doordat het systeem op zichzelf staat, is er geen directe aanleiding om door de dakbedekking heen te gaan waardoor onnodige lekkages of beschadigingen worden voorkomen. Het systeem is Aboma+Keboma getest en gekeurd.

'Constant Force Post'

"Maar," aldus Rik Zwama, "een systeem dat echt de markt zal gaan veroveren is de zogenaamde 'Constant Force Post'. Dit systeem is gebaseerd op valkrachtdempende componenten. Extra energieabsorberende elementen zorgen voor de belastingscontrole en fungeren als geïntegreerde schokdempers voor het opvangen van krachten op het systeem die ontstaan bij vallende personen." Hij illustreert dit aan de hand van een demo. "In Engeland loopt dit systeem nu een jaar en met erg veel succes. Vooral omdat 'Constant Force Post' niet vereist dat het systeem door de dakconstructie heen wordt aangebracht. Hierdoor wordt ook het probleem van de koudebrug opgevangen en behoeft geen concessies te worden gedaan aan de isolatiewaarde, kwaliteit of levensduur van het dak." Dankzij de samenwerking met de diversen producenten van o.a. PVC folieën wordt bovendien geen afbreuk gedaan aan de garantiebepalingen van het dak. Door de snelle plaatsingtijd (circa15 min. per anker) werkt het tenslotte kostenbesparend ten opzichte van de traditionele ankers en kan het ook gemonteerd worden op de reeds bestaande daken boven op de isolatie. De toepassingen voor dit systeem zijn leverbaar voor aluminium, stalen, betonnen, sandwichpaneel, bitumen en pvc daken. Qua belasting is dit systeem dat uiteraard voldoet aan de Europese Normering EN795, door meerdere personen tegelijk te gebruiken waarmee het veiligheid biedt in kwaliteit én kwantiteit.

 


 Enkele reeds gerealiseerde projecten
Shell te Rijswijck, Philips Medical Systems te Best, Appartementen complex WVA te Almere

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam