Roofs 2002-11-23 Nieuwslijn

Aluminium Awards voor de Bouw 2003

Architecten, ontwerpers, beleggers, projectontwikkelaars, fabrikanten, importeurs, bouwers en constructeurs kunnen meedingen naar de Aluminium Awards voor de Bouw 2003. De Aluminium Award 2003 wordt toegekend aan producten of projecten uit het toepassingsgebied Árchitectuur, Constructies en projectinrichting', waarin aluminium op een innovatieve en architectonisch opvallende manier is toegepast. Een onafhankelijke jury maakt een keuze uit de genomineerde inzendingen. De competitie voor de Aluminium Award voor de Bouw wordt in 2003 voor de vijfde keer gehouden. Het is een initiatief van het Nederlands Aluminium Centrum te Houten in samenwerking met de Europese Aluminium Associatie (EAA) en de Vereniging van Aluminium Leveranciers (VAS). Inschrijvingsformulieren en reglement kunnen worden aangevraagd bij de organisatie van de Aliuminium Award 2003: Postbus 557, 8440 AN Heerenveen, Tel: 0513-610666, Fax: 0513-650230, E-mail: artsant@euronet.nl. Uiterste inschrijfdatum is maandag 6 januari 2003. De Aluminium Awards worden uitgereikt tijdens de Internationale Bouwbeurs die gehouden wordt van 3 t/m 8 februari 2003 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Elfde BDA Approved Dakaannemer

Op 14 november 2002 is op de Nationale Dakendag het document BDA Approved Dakaannemer uitgereikt aan de heer Henk Wildschut Dakbedekkingen B.V. in Haarlem. Wildschut is hiermee de elfde dakaannemer, die met dit document aangeeft gecertificeerd te zijn op het gebied van ontwerp en uitvoering (KOMO-proces) veiligheid (VCA**) en organisatie (ISO 9000). BDA Approved Dakaannemer betekent voorts dat het bedrijf ervaren is in het als hoofdaannemer uitvoeren van gecompliceerde werken, serieus bezig is met milieuzorg en onder begeleiding van BDA Dakadvies B.V. werkt aan een continue kwaliteitsverbeteringtraject.

Gevarieerd assortiment dakelementen BPB Evopan-Cospan.

BPB Evopan-Cospan levert sinds kort een gevarieerd assortiment sandwich dakelementen voor hellende en platte daken. Nieuw is de keuze in afwerkingen aan de binnenzijde van de dakelementen. Voor de afwerkingen heeft men de keuze tussen multiplex met fineren als: berken, essen, beuken, eiken, radiata pine, kersen en peren. Eveneens zijn grenen multiplex en grenen multiplex gegroefd, waarmee het idee van houten schroten ontstaat, leverbaar. Daarnaast kan in allerlei kleuren of houtprinten kunststof laminaat op spaanplaat worden geleverd. Standaard is natuurlijk ook leverbaar. Het assortiment bestaat uit de Evopan-S sakelementen met een EPS isolatie en Cospan-MW dakelementen met een minerale wol isolatie. De dakelementen zijn te produceren tot een lengte van 10 meter en worden geleverd met een warmte-isolatiewaarde van R 1,5 (voor rieten daken) tot < 4,5 conform NEN 1068 / 2001. De dakelementen kunnen worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Voor dakbedekking kan men o.a. toepassen; pannen, riet, zink, kunststof, bitumen. Voor platte daken kunnen de dakelementen ook geleverd worden met een 1-laagse kunststof dakbedekking.

Nieuw verspuitbaar waterdichtingssysteem

Master Builders PCI, de Oosterhoutse leverancier van bouwchemische producten, heeft Conideck, een waterdichtingssysteem voor parkeergarages en parkeerplaatsen, vernieuwd. De naadloze, scheuroverbruggende waterdichting, die is gebaseerd op de hoogreactieve tweecomponenten-spuitmembraan Conipur 255 heeft een hoge elasticiteit, uitstekende trekweerstand en een goede slijtvastheid. De hoge mechanische weerstand vergemakkelijkt de aansluiting en afdichting van moeilijke detailleringen op daken.
Het systeem bestaat uit de primer Conipox 601, spuitfolie Conipur 255 en als verzegeling de slijtlaag Conipur 258. Eén van de belangrijkste projecten waar deze producten zijn toegepast, is de parkeergarage van het vliegveld Zaventem (Brussel), met een oppervlakte van 12.000m2.
Op de recentelijk vernieuwde website www.masterbuilders.nl vindt u nadere informatie over bovengenoemde producten.

 

Gerbri Plastics B.V. introduceert Stamisol Fassade

Gerbri Plastics B.V. te Rijssen, heeft het assortiment uitgebreid met een nieuwe UV stabiele dak- en wandfolie genaamd Stamisol Fassade. Deze dak- en wandfolie kan gegarandeerd 10 jaar direct UV licht verdragen. Stamisol Fassade is door deze eigenschap uitermate geschikt als dakfolie bij daken waar de onderdakconstructie blootgesteld wordt aan zonlicht bijvoorbeeld bij zonnepanelen en oude dakpannen. Daarnaast is Stamisol Fassade het ideale product om bij deels open gevels en gevels van gecoat glas te gebruiken.

Folder Normen uit het Bouwbesluit

Organisaties die in de bouw werken, maken zich op voor het vernieuwde Bouwbesluit. Op 1 januari 2003 is het namelijk zover. Het vernieuwde Bouwbesluit en de vele gewijzigde normen, waarnaar het Bouwbesluit verwijst, worden van kracht. Om de collectie normen op korte termijn te kunnen actualiseren, heeft NEN de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.
In de gratis folder 'Normen uit het Bouwbesluit - Normenwegwijzer in de Bouwregelgeving' is een overzicht van alle door het Bouwbesluit aangewezen normen opgenomen. De compleet nieuwe normen en de voor het eerst aangewezen normen zijn gemarkeerd. Onder meer zijn dat oppervlakten en inhouden van gebouwen, bevestiging van dakbedekkingen, maar ook rekenkundige bepalingen van de brandwerendheid van bouwdelen. De aangewezen normen maken duidelijk hoe bijvoorbeeld aannemers en architecten de eisen moeten invullen. Aan de hand van een codering kan in de legenda worden opgezocht welke status de desbetreffende norm heeft. Deze status varieert van direct aangewezen en secundaire bouwbesluitnormen tot aangewezen in Model-Bouwverordening.
In week 45 verspreidt NEN deze folder onder 17.500 bouw (-gerelateerde) bedrijven. Naast het uitgeven van bovengenoemde folder, organiseert NEN in 2003 ook voorlichtingsmiddagen. Zowel de folder als de voorlichtingsmiddag zijn interessant voor ambtenaren bouw- en woningtoezicht, aannemers, architecten, adviesbureaus, installateurs, raadgevend ingenieurs en projectontwikkelaars. Geïnteresseerden kunnen bellen met NEN-Klantenservice (015) 2 690 391. Website: http://bouwbesluit.nen.nl

Morgo Aluminium B.V. monteert haar producten.

Morgo Aluminium B.V. te Zutphen monteert vanaf heden haar producten. Voorheen verzorgde het bedrijf enkel de levering van aluminium.Vaak vormen afdekkappen een struikelblok in de montage, met name op het gebied van personele bezetting en/of materiaal- cq productkennis. Morgo Aluminium zorgt ervoor dat materiaal en montage bij één leverancier ondergebracht kunnen worden tegen een concurrerende prijs. Het bedrijf raadt aan de zeer eenvoudige montages, zoals waterslagen, zelf te plaatsen. In de praktijk worden de waterslagen namelijk bijna nooit achter elkaar gemonteerd, maar zit er enige tijd tussen in verband met het zakken van de steiger. Maar vanzelfsprekend biedt Morgo Aluminium deze service wel aan. Voor het overige verandert er niets aan de vertrouwde opzet, en kan er nog altijd kosteloos worden geassisteerd bij het bepalen van de maatvoering. Tevens is de website volledig vernieuwd en verbeterd: www.morgo.nl.

Kritieklegging BRL 5074 / TRA xx (Bitumen)

Per 15 november 2002 is concept-BRL 5074 / TRA xx ter kritiek gepubliceerd. BRL 5074 / TRA xx is een certificatieregeling voor de gehele Benelux, waarbij een Benelux Bitume- certificaat wordt afgegeven voor penetratiebitumen, geblazen bitumen en polymeer- en/of chemisch gemodificeerd bitumen. Het BRL / TRA -project wordt uitgevoerd door INTRON Certificatie in opdracht van Benelux Bitume en onder begeleiding van een speciaal hiertoe ingestelde commissie.
Er is tot 3 januari 2003 gelegenheid kritiek op BRL 5074 / TRA xx te leveren. Eventuele kritiek kan verzonden worden aan INTRON Certificatie B.V. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heren Onstenk of Maas ( telefoonnummer 0345 - 58 07 33).

Nieuwe Perinsul details koudebrugonderbreking voor gewijzigd Bouwbesluit

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit per 1 januari 2003 worden ook de eisen gewijzigd voor het berekenen van koudebruggen. Isoleren van koudebruggen is niet alleen nodig ter voorkoming van oppervlaktecondens, schimmelvorming en dergelijke (f-factor), maar ook in het kader van beperking van energieverliezen (Y-waarde, spreek uit: psi-waarde). De nieuwe standaard funderings- en dakranddetails met Foamglas Perinsul voldoen aan de vereiste f-factor uit het Bouwbesluit. Van alle details zijn nu ook de Y-waarden berekend die nodig zijn voor het berekenen van de lineaire transmissieverliezen in de EPC-berekening. De details èn de bijbehorende f-factor en Y-waarden zijn eenvoudig te downloaden via de website www.foamglas.nl.

Toepassing van Foamglas Perinsul in funderingsdetails geeft een tot 20% gunstigere Y-waarde dan andere veelgebruikte details die ook aan de f-factor voldoen. Bij de berekening van de EPC kan toepassing van Perinsul details een verlaging opleveren van circa 7% ten opzichte van een berekening met forfaitaire waarden. Verder voldoen alle Foamglas Perinsul details aan de in het Bouwbesluit vereiste twee- en drievlaks f-factor = 0,65 voor woningen.

ThyssenKrupp Stahl integreert activiteiten: Hobone B.V.

Om ook in de toekomst de kwaliteit te kunnen waarborgen, heeft ThyssenKrupp Stahl Bauelemente besloten al haar activiteiten van producten voor de utiliteitsmarkt in de Benelux te integreren in één onderneming, te weten: Hobone B.V. Vanaf 1 oktober 2002 worden alle technische en commerciële activiteiten van zowel Hoesch Bouwsystemen Nederland als Thyssen Bausysteme centraal worden gecoördineerd vanuit de vestiging in Veenendaal.

Hogere warmteweerstand leidt tot milieuwinst zonder meerkosten

Een warmteweerstand van 5,0 m2K/W bij hellende daken ligt dichter bij een optimaal resultaat dan een warmteweerstand van 4,0 m2K/W, zonder dat sprake is van hoge meerkosten. Dat blijkt uit het onderzoek 'verhoging R_ daken' van adviesbureau Nieman in opdracht van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII). Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten reden om gemotiveerd te kiezen voor verder aanscherpen van de warmteweerstand van daken in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.
Uit de toetsing concludeert bureau Nieman dat de milieueffecten/milieumaten met 1 procent dalen bij een verhoging van 4,0 naar 5,0 m2K/W. Er is gebruik gemaakt van twee verschillende rekenmodellen: het toetsingsmodel van de MMG en van EcoQuantum. Verschillen ontstaan wanneer het resultaat wordt uitgedrukt in milieu-effecten, in milieumaten of in een ééngetalswaarde, de eco-indicator. Volgens Nieman leidt beoordeling met EcoQuantum op basis van de milieumaten tot ongeveer hetzelfde resultaat. Toetsing met de eco-indicator wordt uit oogpunt van een evenwichtige beoordeling afgeraden.
Samengevat is de conclusie dat een warmteweerstand van 5,0 m2K/W de optimale isolatiewaarde is indien zowel de economische aspecten als de milieubelasting worden meegewogen. Lagere isolatiewaarden zijn weliswaar economisch voordeliger maar minder effectief qua milieubelasting. De economische afweging wordt sterk beïnvloed door het aantal graaddagen dat aangenomen wordt.
Belangstellenden kunnen het rapport 'Verhoging R_ daken' opvragen bij de NII, Nederlandse Isolatie Industrie: Tel 0172-575306, E-mail: info@nii.nl

Daglicht-site van Novem

Novem, de Nederlandse organisatie voor energie en milieu, heeft begin oktober een daglicht-site geïntroduceerd. De site - die te vinden is via www.daglicht.novem.nl - richt zich primair op opdrachtgevers, ontwerpers en adviseurs in de bouw. De voordelen van daglichtbenutting in de bouw
schuilen vooral in energiebesparing en gezondheid.

Effectief gebruik van daglicht in de bouw wint de laatste jaren weer aan populariteit. Het meest functionele argument om te kiezen voor daglicht is energiebesparing. Andere functionele argumenten liggen op het terrein van gezondheid en sociale veiligheid. Ook esthetische argumenten spelen een rol: daglicht is natuurlijk en wisselt voortdurend van kleur en intensiteit. Zowel ontwerpers als gebruikers erkennen deze esthetische betekenis van daglicht voor de architectuur en de beleving van de ruimte.

Via de daglicht-site van Novem kunnen opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en andere geïnteresseerden kennis en inspiratie opdoen. Zo is er informatie over het daglichtkennisnetwerk: een platform waarin daglicht-experts, architecten, producenten en leveranciers hun ervaringen delen. Bovendien geeft de site een overzicht van gebouwen en projecten waar bij de bouw doeltreffend of op een bijzondere manier gebruik is gemaakt van daglicht. Ook bevat de site een begrippenlijst, een overzicht van relevante publicaties en links.

Rectificatie

Per abuis is in Roofs 10 (november 2002) een verkeerde foto geplaatst bij het bericht over de Smart Impact Technology van Makita. Het betreft hier een foto van een oud model. Bijgaand plaatsen wij alsnog de afbeelding van een model dat is uitgerust met de vernieuwde beiteltechniek van Makita, de HR3000C.

 

SPIT-producten ook verkrijgbaar bij partners

Vanaf 9 december 2002 kunnen klanten ook SPIT-producten bestellen bij één van haar partners. Deze beschikken over een compleet assortiment SPIT-producten. SPIT speelt hiermee in op het feit dat steeds meer bedrijven uit efficiencyoverwegingen het aantal leveranciers beperken (one-stop shopping).

Tot nu toe konden klanten uitsluitend rechtstreeks bij SPIT terecht voor SPIT-producten. Hier komt vanaf 9 december 2002 dus verandering in. SPIT heeft de partners met de grootste zorg geselecteerd. Uitsluitend bedrijven die aan bepaalde eisen voldoen, komen in aanmerking om zich SPIT-partner te mogen noemen. Zij moeten bijvoorbeeld een vooraanstaande positie in bouwwereld hebben en bereid zijn het complete assortiment van SPIT op voorraad te nemen. Daarnaast moeten de partners specifieke SPIT-producttrainingen volgen. Bij de SPIT-partners kan de klant dus met een gerust hart producten van SPIT aanschaffen.

SPIT, in Nederland vertegenwoordigd door ITW Bevestigingssystemen B.V., is producent van schiethamers, (mechanische en chemische) verankeringen, diamant en elektrische gereedschappen. Het van oorsprong Franse bedrijf is onderdeel van de Amerikaanse multinational Illinois Tool Works (ITW). Voor technische problemen, trekproeven, demonstraties of het berekenen van lasten is en blijft SPIT het aanspreekpunt. Voor bestellingen kan de klant nu dus ook bij de SPIT-partners terecht.
Voor nadere informatie:
Tel: (0297) 230 260
Fax: (0297) 230 270
E-mail: spit@itw-nl.nlDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam