Roofs 2003-02-06 Afschot en instortende daken

Dick Wapstra - VEBIDAK

Naar aanleiding van het artikel Afschot blijft belangrijke factor bij zware regenval, op blz 9 en verder van 'Roofs' nr. 10/2002, willen wij graag reageren.

De suggestie wordt gewekt dat méér afschot op het dak instortingen had kunnen voorkomen. De heer Brandt zegt in genoemd artikel: 'De gebeurtenissen van de afgelopen tijd en de aandacht daarvoor in de media zijn het ongelukkige bewijs dat dit advies ook in de praktijk gehanteerd dient te worden.' Met 'dit advies' wordt de norm van vijftien millimeter afschot per meter plat dak bedoeld. Tot op heden zijn ons geen oorzaken bekend van de instortingen, zodat deze uitspraak wat voorbarig lijkt.

VEBIDAK is van mening dat ook andere oorzaken tot instortingen kunnen leiden, zoals

o marginaal ontworpen staalconstructies; (onvoldoende stijfheid)
o het ontbreken van noodafvoeren;
o onvoldoende dimensionering van noodafvoeren;
o onjuiste plaatsen van noodafvoeren;
o geen periodiek reinigend onderhoud uitvoeren;
o obstakels in de lijn van het afschot, bijvoorbeeld lichtstraten;
o doorbuiging van de onderconstructie door naderhand aangebrachte voorzieningen, zoals bijvoorbeeld airco-units en dergelijken.

Enige nuancering is dus op zijn plaats. Wellicht zijn de instortingen een gevolg van een combinatie van oorzaken.

Afschot is belangrijk, maar ingestorte daken zijn vrijwel nooit alleen het gevolg van veel water in combinatie met slecht afschot.

'Lessen uit het instorten van platte daken'

Rob Bouwens - Roofcare Holland B.V.

Regelmatig wordt mij door opdrachtgevers gevraagd hoe lang zijn dak nog mee zal gaan.
Telkens geef ik dan steevast het antwoord dat dakdekken mijn enige gave is en dat ik, als ik helderziend was, veel liever op de kermis was gaan staan. Toch ga ik mij wagen aan een voorspelling. Alle risico's op Yomandiaanse gevolgen neem ik op de koop toe. Apeldoorn ligt heel centraal en de treinverbindingen zijn bovendien heel behoorlijk. En voor zover mij bekend is onze plaatselijke congreshal (nog) niet ingestort.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de kranten en nieuwsbulletins de laatste tijd regelmatig melding maken van ingestorte platte daken. Er worden zelfs Kamervragen gesteld of er in het verleden niet te lichtzinnig is omgesprongen met het verlenen van bouwvergunningen.

Ik ga u voorspellen dat het volgende nummer van de 'Roofs' vol staat met wat er nu toch allemaal weer is misgegaan en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het belang van dakonderhoud, noodoverlopen en moet een staaldak niet bij wet verboden worden?
Hoeveel broodjes en koppen koffie zullen er de afgelopen weken wel niet wegvergaderd zijn?
Ik kan mij de titel van de vorige sessies nog goed herinneren: 'Lessen uit de storm'.

Mag ik alvast een suggestie doen voor de nu komende werktitel? 'Lessen uit het instorten van platte daken'?

In een grijs verleden hebben wij een accountant gehad die ons precies wist te vertellen wat er in het vorige boekjaar was fout gegaan. Mijnheer Bos was zijn naam. Het toeval wil dat mijn vroegere geschiedenisleraar ook zo heette!

Ik zou het op prijs stellen door onze branche gewaarschuwd te worden voor dit soort onheil. En het liefst vooraf! Wellicht dat hier ook een taak ligt voor onze arbo-diensten. Tot voor kort dachten wij dat je van een dak alleen maar af kon vallen, of dat je het in de brand kon steken. Blijkt opeens dat het achter je computertje ook niet langer veilig is!

Bekruipt me opeens het angstige gevoel dat het toch niet zo zal zijn dat we het allemaal wel weten, dat van dat onderhoud en zo. Maar dat we er liever niet te veel ruchtbaarheid aan willen geven. U bent verplicht het reguliere en preventieve herstellende onderhoud door een erkende dakdekker te laten uitvoeren. Het staat toch heel duidelijk op de achterkant van het garantiecertificaat? Dom van die opdrachtgever. Dat had ie kunnen weten!

Mocht u trouwens in het bezit willen komen van wat handige tips bij dit onderhoud, vraagt u dan onze brochure gegarandeerd dakonderhoud eens aan. Die hebben we al een poosje op schap liggen. Over een glazen bol gesproken.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam