Roofs 2003-11-21 nieuwslijn

Nieuwslijn

Belangrijke aanpassing RBB

Atelier-dakramen  (fabrikaat Braas),

modellen 1986 – 2000

Als gevolg van het incidenteel optreden van schadegevallen met RBB Atelier-dakramen in Duitsland, heeft Lafarge Roofing besloten om alle types RBB Atelier- dakramen (fabrikaat Braas) van de modellen 1986 – 2000 per direct aan te passen. Deze dakramen werden in Nederland via de bouwmaterialengroothandel verkocht.

 

Een extern onderzoeksinstituut heeft geconstateerd dat materiaalmoeheid van de bevestiging van het schuifmechanisme kan optreden, waardoor het raam in een enkel geval kan losraken en mogelijk naar beneden kan vallen. Ondanks het feit dat in Nederland nog geen schadegevallen bekend zijn, wil Lafarge lichamelijk letsel of materiële schade op alle mogelijke manieren voorkomen. Alle betreffende Atelier-dakramen worden daarom uit voorzorg gratis aangepast door een speciaal serviceteam. De aanpassing is uitsluitend nodig voor alle types RBB Atelier-dakramen van de modellen 1986 – 2000. Andere dakramen van het merk RBB zijn volkomen veilig.

 

Consumenten worden middels een advertentiecampagne op de hoogte gesteld van deze aanpassingsactie. Bezitters van een RBB Atelier-dakraam kunnen zich aanmelden op het gratis servicenummer 0800 – 72 25 361. Dit nummer is met ingang van 20 november dagelijks bereikbaar tussen 8.30 uur en 19.00 uur. Meer informatie over deze aanpassingsactie is te vinden op www.atelier-dakraam.nl.

 

Kenmerken van Atelier-dakramen

•              Het raam kan naar buiten worden uitgezet en 2/3 van de raambreedte naar links of rechts worden verschoven.

•              De dakramen zijn van kunststof.

•              De dakramen hebben een greepstang die op de onderste rand horizontaal over de gehele raambreedte loopt.

•              Het grendelmechanisme van de greepstang is grijs of bruin met schuif, of alleen bruin zonder schuif met een rode knopschroef op de sluitplaat.

 

 

Principes voor technisch tekenen in één ISO-norm

De herziening van ISO 128 is nu voltooid met de publicatie van het eerste deel. De norm behandelt de basisprincipes voor de weergave van objecten op technische tekeningen. De overige delen waren al gepubliceerd.

In dit eerste deel zijn de fundamentele eisen opgenomen. De overige delen van ISO 128 zijn systematisch ingedeeld naar bepaalde onderwerpen en toepassing daarvan. Die onderwerpen zijn: lijnen, aanzichten, doorsneden en doorsnedevlakken; de toepassingsgebieden zijn: algemene toepassing, bijzondere toepassing, toepassing in de bouw, in de werktuigbouw en in de scheepsbouw.

 

In het eerste deel is een alfabetisch register opgenomen van deze onderwerpen met verwijzing naar het deel, hoofdstuk en paragraaf van ISO 128 waarin deze onderwerpen worden behandeld.

 

Voor alle overige onderwerpen, zoals maatinschrijving en aanduiding van oppervlaktegesteldheid, wordt naar andere ISO-normen verwezen. Zo geeft dit eerste deel van ISO 128 aan welke normen nodig zijn voor het op juiste wijze maken en lezen van technische tekeningen.

 

 

 

Altrex verkoopt ook verhuuractiviteiten België

Altrex heeft de eerste fase van het strategisch meerjarenplan gerealiseerd om volledig terug te keren naar haar gedefinieerde kernactiviteiten, te weten het ontwikkelen, produceren en verhandelen van klimmateriaal. Hiervoor werd in Nederland reeds afgelopen voorjaar de verhuurorganisatie Hi-Reach verkocht. Per 1 november 2003 heeft Altrex nu ook in België haar verhuuractiviteiten verkocht aan het management van de Belgische verhuurafdeling. Deze is ondergebracht in de nieuw opgerichte verhuurorganisatie Semco N.V.

 

Al vanaf 1999 was er een organisatorische scheiding tussen de verkoop- en verhuurafdelingen binnen Altrex. In de afgelopen jaren hebben zowel in Nederland als België de verhuurafdelingen zich ontwikkeld tot succesvol opererende divisies met een duidelijk eigen gezicht en goede positie in de markt. In 2003 was de tijd rijp voor de verhuurorganisaties om geheel onafhankelijk van Altrex te kunnen opereren. Zowel Hi-Reach B.V. als Semco N.V. varen nu dan ook hun geheel eigen koers. Altrex is al meer dan 50 jaar A-merk fabrikant en distributeur van klimmateriaal in de Benelux.

  

 

Geëxpandeerd Polystyreen (EPS) nu branchebreed brandvertragend gemodificeerd

Eerder besloten de zes Nederlandse EPS-producenten van branchevereniging Stybenex al om EPS (geëxpandeerd polystyreen) nog uitsluitend te leveren in brandvertragend gemodificeerde kwaliteit (SE; schwer entflammbar). Nu leveren ook de relevante leden van zustervereniging Stybenex Verpakkingen bouwisolatie voortaan alleen maar in SE-kwaliteit. De betrokken bedrijven willen hiermee de kans op ontbranding of ontsteking van het materiaal minimaliseren, met name in de bouw- of renovatiefase. De vlam dooft namelijk bij deze kwaliteit als de aansteekvlam wordt weggenomen. De EPS-producenten willen door hun besluit bijdragen aan de algemene verbetering van de brandveiligheid in de bouw.

 

 

 

AGENDA

 

Dakontmoetingsdagen 2004

Op 17, 18 en 19 februari 2004 worden in de Brabanthallen in Den Bosch de Dakontmoetingsdagen georganiseerd: de dakenhappening van 2004 waar opdrachtgevers en ontwerpers de dakenbranche ontmoeten. Op de Nacht van het Dak vindt de uitreiking van de Golden Roofy Award plaats.

 

BouwVakbeurs Zuidlaren

Van 12 tot en met 16 januari beleeft de BouwVakbeurs Zuidlaren zijn 43ste editie. Ondernemers laten, op dit eerste bouwevenement van het nieuwe jaar, zien hoe de bouwbranche er op dit moment voorstaat én ze richten hun blik op de toekomst. Een informatief podium dus voor iedereen die zich bezig houdt met de bouwindustrie van ruwbouw tot afbouw.

 

Bouwbeurs Zuid-Nederland

Ieder oneven jaar wordt in de Jaarbeurshallen te Utrecht de landelijke bouwbeurs gehouden en ieder jaar in Zuid Laren voor de drie noordelijke provincies. Vanaf 2004 komt daar een nieuwe vakbeurs bij die zich richt op de ondernemers in de bouwnijverheid onder de rivieren. De eerste editie van de Bouwbeurs Zuid-Nederland wordt gehouden van maandag 1 t/m donderdag 4 maart 2004 in het Beursgebouw in Eindhoven.

 

Praktijkfestival 2003

Op woensdag 10 december organiseert Novem, de Nederlandse organisatie voor energie en milieu, in het Evoluon te Eindhoven het eerste Praktijkfestival. Op 25 podia komen allerlei actuele en praktische onderwerpen aan bod uit de wereld van duurzaamheid. Met het Praktijkfestival wil Novem deelnemers inspireren en motiveren om hun werkzaamheden en hun organisatie te verduurzamen.

 

ICT Bouw 2004

Op 6 april 2004 organiseert het Centrum voor Kennis Communicatie (CKC) voor de vijfde keer het seminar en expositie ICT Bouw in De Reehorst te Ede. Het CKC is een online onderzoek gestart naar het gebruik van ICT in de totale bouwnijverheid. De resultaten van dit onderzoek zullen op ICT Bouw 2004 bekend gemaakt worden.

 

Voorlichtingsmiddagen over CE-markering voor Bouwproducten

In verband met de invoering van de Richtlijn Bouwproducten moeten de komende jaren alle bouwproducten een CE-markering krijgen. Om de bouwwereld te informeren over de actuele en te verwachten ontwikkelingen rondom deze CE-markering organiseert NEN voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Deze vinden plaats vanaf december 2003 in Delft, Utrecht en Zwolle.

 

 

DeWalt introduceert nieuwe boorhamer

Ter uitbreiding van het boorhamerassortiment introduceert DeWalt een nieuwe 3 kg L-vormige hamer die ondanks het geringe gewicht een slagenergie levert van 0 tot 3,1 Joule. De machine is zeer geschikt voor boren van gaten in beton tot 26 mm en levert hoge boorprestaties dankzij het lange hamermechanisme dat zorgt voor een enorme duurzaamheid. De nieuwe hamer is voorzien van een rotatiestop voor licht beitelwerk, en een slagstop voor het boren in hout en metaal. Tevens is de machine voorzien van een veiligheidskoppeling die een hoge-torque reactie uitsluit bij het eventueel vastslaan van de boor. Tenslotte is de machine voorzien van een aansluiting voor een stofafzuigsysteem.

 

 

Alle EcoTherm producten HCFK-vrij

Met ingang van 1 januari 2004 stopt EcoTherm met het gebruik van 141 B als blaasmiddel. Daarmee wordt voldaan aan de toenemende eisen op het gebied van Duurzaam Bouwen. Door voortdurende productinnovatie door EcoTherm zullen de negatieve gevolgen, ook die van CE-markering, voor de Lambda-waardes tot een minimum worden beperkt en soms zelfs worden verbeterd. Ook zullen in januari 2004 vrijwel alle EcoTherm producten in PIR uitvoering worden geleverd, hetgeen tot verdere verbetering van de isolatie-eigenschappen leidt.

 

 

Bouw Relatiedagen Hardenberg succesvol

Op 28, 29 en 30 oktober 2003 vonden in de Evenementenhal in Hardenberg voor de zesde achtereenvolgende keer de Bouw Relatiedagen plaats. De vakbeurs was opgezet volgens de full service formule, waarbij de exposant zich middels uitnodigingen verzekert van een doelgericht publiek. Diverse bedrijven uit de dakenbranche (o.a. Vogelzang, Bauder, Lafarge Dakproducten, Nelskamp, Koramic, etc.) presenteerden zich op de beurs. De organisatie spreekt van een succes.

  

 

Eisen aan geluidniveaumeters in NEN 5077 gewijzigd

Het Bouwbesluit verwijst voor de bepaling van de geluidwering in gebouwen naar de nationale norm NEN 5077. Van deze norm is eind 2001 een nieuwe druk verschenen, die aansluit op het Bouwbesluit 2003. Met de publicatie van het wijzigingsblad NEN 5077/A1 is de norm opnieuw geactualiseerd en zijn enkele fouten verbeterd.

 

De belangrijkste wijziging is dat de eisen aan de geluidniveaumeters zijn geactualiseerd. NEN 5077 uit 2001 verwees naar NEN 10651 ‘Geluidniveaumeters’, maar deze norm is inmiddels vervangen door NEN-EN-IEC 61672 ‘Elektro-akoestiek – geluidniveaumeters’. Deze nieuwe norm wordt nu aangewezen. Voorlopig kunnen de metingen nog plaatsvinden met instrumenten die volgens de oude norm zijn gespecificeerd. De nieuwe eisen gaan in nadat NEN 5077/A1 in NEN 2000 is gepubliceerd  én die nieuwe NEN 2000 in de Regeling Bouwbesluit is aangewezen. Dat zal op zijn vroegst 1 januari 2004 zijn. De norm is bedoeld voor het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht en voor akoestische adviesbureaus. Hij is eveneens bruikbaar voor de indieners van bouwaanvragen, als handleiding en richtlijn voor de toetsing van de bouwaanvraag aan het Bouwbesluit.

  

 

VROM-Inspectie brengt risico's platte daken in kaart

De VROM - Inspectie inventariseert alle risicovolle platte daken. Voor dit onderzoek zijn alle gemeenten in Nederland gevraagd via een checklist risicovolle platte daken van publieksgebouwen in kaart te brengen. 60 procent van de gemeenten heeft tot nu toe aan het onderzoek meegewerkt. De voorlopige resultaten wijzen uit dat ruim 4.600 gebouwen risicovol kunnen zijn. Deze gebouwen worden momenteel verder onderzocht.

Aanleiding van het onderzoek van de Inspectie was het instorten van een aantal lichte platte daken in de zomer van 2002, waaronder de daken van IKEA Amsterdam en zwembaden in Weesp en Etten-Leur. De inventarisatie richt zich op daken van gebouwen waar veel mensen komen. Denk hierbij onder meer aan scholen, bibliotheken, ziekenhuizen, kerken, zwembaden, sporthallen en warenhuizen. De gemeenten die nog geen resultaten bij de VROM - Inspectie hebben ingeleverd, is verzocht dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. De gemeenten waarin ‘verdachte’ daken zijn geconstateerd, is gevraagd voor 1 december maatregelen te nemen.

  

 

Bouwtrefpunt.nl online

Vanaf 1 oktober 2003 is Bouwtrefpunt.nl online: ‘De website waar de bouwsector elkaar ontmoet.’ Alle voor de bouwsector relevante partijen, zoals opdrachtgevers, architecten, bouwbedrijven, leveranciers, detacheringsbureau’s en overige geïnteresseerden ontmoeten elkaar op deze website. Bedrijven presenteren hier hun diensten en/of producten op verschillende manieren. Ook kunt u op deze website actuele bouwnieuwsberichten en andere informatie vinden.

 

 

PERSONALIA

 

Nieuwe rayonmanagers Nebiprofa B.V.

Na zich ruim 20 jaar voor Nebiprofa B.V. te hebben ingezet, zal Nol Huyg binnenkort van zijn pre- pensionering gaan genieten. Marc de Reus zal per 1 januari 2004 het rayon Noord-Holland van Nol Huyg overnemen. Jeroen Strecker zal het rayon Overijssel en Gelderland van Marc de Reus overnemen. Na het volgen van diverse vakgerichte cursussen en een gedegen inwerkperiode binnen het bedrijf en door Marc de Reus, is Nebiprofa B.V. er van overtuigd in Jeroen Strecker een waardig opvolger te hebben gevonden.

 

Uitbreiding personeel Kemco Nederland bv

Vanaf oktober 2003 zijn bij Kemco Nederland BV te Oosterhout Nb twee nieuwe medewerkers gestart, de heer R. van Deursen als technisch adviseur en de heer E. Boekhoff als commercieel technisch adviseur.

Kemco Nederland BV, sinds januari 2003 leverancier van KEMPEROL® exclusief voor de Nederlandse markt, maakt een snelle groei door. Om de klanten nog beter van dienst te zijn met de juiste adviezen en toepassingen van de produkten is het team uitgebreid met twee nieuwe medewerkers.

 

 

Met verslagenheid hebben wij

het bericht ontvangen van het plotselinge overlijden van

Jan Aelrichs (47)

Financieel directeur van

Consolidated Groep

Ons medeleven gaat uit naar de familie van Jan.

Ook de directie van de Consolidated Groep wensen wij veel sterkte toe.

Namens het personeel van

Mandate Publishers bv,

uitgeefster van het vakblad Roofs.

 

 

 

Vlutters breidt assortiment uit met Geda 

Vlutters, leverancier van goederen- en personenliften heeft het assortiment uitgebreid met het complete Geda programma.

 

Voor de werkmaatschappijen in o.a. Waardenburg en Oldenzaal betekent dit de invulling van een aantal hiaten in het bestaande assortiment. De doelgroepen kunnen vanaf nu nog beter en completer bediend worden. Vrijwel alles op het gebied van hijsen en heffen op de bouwplaats kan door een Geda bouwlift worden ingevuld; lieren met een capaciteit vanaf 60 kg, ladderliften met verschillende hefvermogens, goederenliften met hefvermogens van 200 t/m 2000 kg. Ook heeft Geda een totaalpakket personen- & goederenliften waarbij de zwaardere uitvoeringen uit kostenbesparende overwegingen op hetzelfde mastsysteem werken.

 

De unit Vlutters Service & Techniek biedt de gecertificeerde, service en technische ondersteuning en is continu bereikbaar voor het uitvoeren van technische werkzaamheden aan of het keuren van het Geda programma.

 

 

 

Ecoseal EP eerste kunststof dakbaan die voldoet aan de DUBOKEUR

Het product Ecoseal EP van Single-Ply Systems te ‘s-Hertogenbosch is getest door het NIBE, het Nederlandse instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. De toelatingstoets op basis van het TWIN2002 model heeft er voor gezorgd dat Ecoseal EP voldoet aan de door VIBA gestelde criteria voor toelating tot de VIBA expo en daarmee tevens in aanmerking komt voor het dragen van de DUBOKEUR voor bouwproducten. 

 

Door het Amerikaanse Architecture magazine is Ecoseal EP voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste kunststof dakbaan. Middels een uitgebreid onderzoek onder 90.000 architecten konden deze, aan de hand van een aantal selectiecriteria zoals levensduur, kleurenscala, esthetische mogelijkheden en milieuvriendelijke eigenschappen, reageren middels een antwoordkaart en hun keuze kenbaar maken.

 

In Nederland is er in 10 jaar tijd al meer dan 1.250.000m2 verwerkt op zowel renovatie als nieuwbouw objecten. Vanuit ’s Hertogenbosch worden de voorschrijvende instanties, aannemers, gebouweigenaren en verwerkers benaderd.

  

 

Behoud en ontwikkeling van werkgelegenheid

DSW Stadspark en ESHA gaan samenwerken in dienstverlening. Hiervoor werd op 18 november 2003 een overeenkomst ondertekend door de directeuren van de beide ondernemingen Theo van Campen (directeur van DSW Stadspark) en Peter van Dommele, CEO van ESHA Holding BV.

 

Esha Holding BV, met daaronder ressorterend Esha Nederland en Smid en Hollander, gevestigd te Hoogkerk gaat een samenwerkingsverband aan met DSW Stadspark. Dit past in het streven naar het behoud en uitbouw van de werkgelegenheid in de stad Groningen en de directe omgeving daarvan. Het gemeentebestuur, bij monde van de wethouder K. Schuiling, noemt de samenwerking een positieve ontwikkeling.

 

Praktisch betekent de samenwerking dat beide organisaties hun krachten gaan bundelen in de vorm van het leveren van diensten. Deze diensten zijn o.a. parkmanagement in de regio Groningen, milieu activiteiten, bewakingsdiensten, onderhoud aan woningen en gebouwen e.d.. Dit betekent dat er op korte termijn gestart wordt met een twintigtal medewerkers en het is de bedoeling dit uit te bouwen naar meer arbeidsplaatsen

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam