Roofs 2005-11-08 Onderzoek naar instorting platte daken als gevolg van sneeuwbelasting

De eerste winterse buien van het jaar, op vrijdag 25 november 2005, hebben niet alleen geleid tot een ongekende verkeerschaos, ook waren er opnieuw problemen met platte daken.

Enkele daken in het oosten van het land stortten in als gevolg van de hevige sneeuwval.

VROM-inspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze instortingen.

Er zijn in het oosten van het land verschillende daken ingestort. Zo stortte op zondag 27 november o.a. het dak van het distributiecentrum van tuinmeubelfabrikant Hartman in Enschede in. In dezelfde stad zijn verschillende openbare gebouwen gesloten, waaronder enkele sporthallen, een schoolgebouw en de amusementshallen van Go Planet. De gemeente adviseerde de inwoners geen gebouwen met grote platte daken te bezoeken, zoals woonboulevards. Ook in Hengelo was het mis. De IKEA sloot enige tijd haar deuren omdat er gevaar voor instorting bestond en de panden van Makro en Expo Center werden aan een nadere inspectie onderworpen.

Volgens het KNMI lag er op 27 november op de Veluwe en in Twente meer dan 20 cm sneeuw, in de Achterhoek ongeveer 15 cm. Dat is een flinke hoeveelheid, maar zou normaal gesproken niet tot deze extreme situaties mo­gen leiden. De algemene norm die geldt voor dit soort daken, is dat ze een gewicht moeten kunnen dragen van 45 cm sneeuw. De gebeurtenissen roepen aldus een aantal prangende vragen op; VROM-inspectie heeft inmiddels een onderzoek naar de gebeurtenissen gestart.

Onderwerp van dit onderzoek zal o.a. de normering volgens NEN 6702 zijn. Waren de daken niet juist uitgevoerd of is er iets mis met de normering? Bij het ter perse gaan van deze editie van Roofs werd aangenomen dat door de dooi die direct na de sneeuwbui inzette een ijssneeuwlaag werd gevormd met een dikte van 15 cm. Deze ijssneeuwlaag heeft kennelijk een gewicht gehad, dat vergelijkbaar is met dat van 45 cm sneeuw.

Naar aanleiding van de problematiek rond wateraccumulatie, die als gevolg van de instorting van het dak van IKEA Amsterdam op 27 oktober 2002 landelijke aandacht kreeg, maande VROM-inspectie alle Nederlandse gemeenten tot een inventarisatie van alle platte daken die  gevaar van instorting als gevolg van wateraccumulatie zouden kunnen opleveren. Roofs heeft aan deze problematiek ruim aandacht besteed, met name in Roofs 4-2003 en 5-2003. De stichting Dakpromotie organiseerde op 8 april 2003 het symposium 'Instorten of inspecteren?' rond het probleem van wateraccumulatie.  Volgens een woordvoerder van de gemeente Enschede waren de daken waar nu problemen zijn geconstateerd wel degelijk gecontroleerd op mogelijk gevaar van instorting. Met sneeuwbelasting is bij deze inventarisatie echter geen rekening gehouden, de aandacht richtte zich met name op het voorkomen van wateraccumulatie (o.a. door het aanbrengen van extra afschot en noodafvoeren). Deze focus lijkt ook het probleem geweest op de daken van IKEA. Na de dakinstorting in 2002 heeft het concern op alle daken uitgebreide maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Toch moest ook nu de vestiging in Hengelo uit voorzorg gesloten worden.

Wanneer het onderzoek van VROM-inspectie zal zijn afgerond, kon bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet worden gezegd, maar men zal zo snel mogelijk de resultaten daarvan kenbaar maken. Roofs zal u te zijner tijd nader informeren over deze problematiek. Op de dakontmoetingsdagen zal hier middels een congres ruime aandacht aan worden besteed.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam