Roofs 2006-10-24 NDA lanceert landelijk concept voor dakonderhoud

Onder de naam Dakbehoud Nederland voert de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) een nieuw landelijk concept in voor planmatig dakonderhoud. De essentie van het initiatief is een netwerk van onderhoudsploegen in te stellen, die planmatig onderhoud van platte daken in alle Nederlandse regio’s volgens dezelfde procedures uitvoeren.

Het geïntegreerd managementsysteem Dack, dat de veertien NDA-dakdekkersbedrijven twee jaar geleden invoerden, vormde de basis voor het nieuwe landelijk opererende samenwerkingsverband. Evenals bij het managementsysteem werken de aangesloten bedrijven volgens identieke procedures en processen, op zowel het gebied van de bedrijfsvoering als op de terreinen van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.

Uitbreiding portefeuille

De NDA-leden hebben op dit moment gezamenlijk het onderhoud van ruim 7 miljoen m² plat dak in portefeuille. De komende vijf jaar moet dat aandeel volgens directeur Dirk Lahuis in de richting van vijftig miljoen m² komen. Volgens Lahuis is dat een realistische doelstelling, gelet op de omvang van de markt. Schattingen over de totale omvang lopen uiteen van 280 tot 300 miljoen m² en jaarlijks komt daar nog eens zo’n twintig miljoen m² bij. Slechts een klein deel van die oppervlakte wordt momenteel ook daadwerkelijk planmatig onderhouden.

Lahuis: “Met name voor de landelijk werkende opdrachtgevers van onze leden is het essentieel, dat het planmatig onderhoud van hun daken van Oost-Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen volgens eenzelfde kwaliteitsstandaard wordt uitgevoerd. Met ons netwerk garanderen wij dat. Om dat te realiseren was het wel nodig om protocollen vast te stellen waaraan elk lid zich conformeert. Dakbehoud Nederland staat alleen open voor NDA-bedrijven, want daarvan kunnen wij de standaard garanderen.”

“De bij het concept aangesloten ploegen concentreren zich volledig op controles op het dak. Zij inspecteren het dak op een grote reeks vooraf vastgestelde punten en leggen hun bevindingen neer in een rapportage. Reinigingswerkzaamheden en kleine reparaties verzorgt men zelf. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven, dan neemt vervolgens de dakdekkersploeg van een van de NDA-bedrijven in de desbetreffende regio op basis van de rapportage het onderhoud over.”

Instroom nieuwe vakmensen

Met de introductie van dit concept wil men tevens zorgen voor instroom van nieuwe vaklieden. De inspectieploegen van Dakbehoud Nederland staan onder leiding van ervaren dakdekkers. Zij hebben allemaal enkele medewerkers onder hun hoede, die naast hun werk een gedegen opleidingstraject volgen. De opleidingen worden verzorgd in samenwerking met Tectum, het opleidingscentrum voor de bedrijfstak. In de opleiding komen onder meer onderwerpen aan de orde zoals materiaalherkenning, conditiemeting, veiligheid en onderhoudsmethodieken.

Lahuis: “Jongeren die op deze manier met het dakenvak kennismaken, zijn vaak sterk gemotiveerd om zich het vak meester te maken. Ook alle voorlieden die binnen dit concept aan het werk zijn, hebben een specifiek op de functie gericht opleidingsprogramma afgerond.”

Ervaring

Het idee achter het concept is afkomstig van NDA-lidbedrijf Van Venrooy Dakbedekking uit Apeldoorn. Dit bedrijf werkt al zo’n vijftien jaar met aparte inspectieploegen die tevens klein onderhoud en kleine reparaties voor hun rekening nemen. Lahuis: “In zekere zin kan de werkwijze van Van Venrooy Dakbedekking dan ook gezien worden als een langlopende pilot, die straks door wellicht alle veertien leden in de bedrijfsvoering wordt opgenomen. Inmiddels participeren acht leden in het concept en zijn met de overige leden gesprekken gaande.”

“Door het werken volgens het geïntegreerd managementsysteem Dack zijn de bedrijven inmiddels gewend om zich te voegen in een bedrijfsvoering die niet meer uitsluitend uitgaat van het eigen bedrijfsbelang. Dakbehoud Nederland is feitelijk eveneens een product dat gebaseerd is op verregaande standaardisering van processen en onderlinge samenwerking.”

De deelname in Dakbehoud Nederland betekent dat de betrokken dakdekkerbedrijven in zekere mate vrijheid in de bedrijfsvoering moeten inleveren. Maar dat levert de leden volgens Lahuis wel het nodige op. “Op de eerste plaats een verbetering van de efficiency. Het inspecteren van daken gaat in dit concept niet meer ten koste van de productie. De dakdekkers van het productiebedrijf komen pas in beeld, wanneer de rapportage van de inspectieploeg daartoe aanleiding geeft. Een tweede voordeel voor de bedrijven is de continuïteit voor het dakdekkerbedrijf. Dakbehoud Nederland haalt werk binnen dat anders wellicht naar de concurrent was gegaan. En, niet onbelangrijk: de bedrijven werken zelf mee aan de instroom van nieuwe vaklui. Dat mag dan wel niet de eerste verantwoordelijkheid van de individuele bedrijven zijn, maar als zij op deze manier een wezenlijke bijdrage aan de instroom kunnen leveren, dan is dat winst voor de hele bedrijfstak.”

 

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam