Roofs 2006-11-30 De juiste verwerking van gietasfalt

Het gebruik van gietasfalt als afdichting van parkeerdaken heeft vanwege problemen in het verleden imagoschade opgelopen. Ten onrechte, vindt de Nederlandse Gietasfalt Organisatie (NGO). Een aantal gerenommeerde bedrijven heeft zich al jaren geleden verenigd in deze organisatie om de juiste verwerking van het product te promoten. Met Adrie Akkermans van lidbedrijf Orion Speciale Technieken BV uit Breda worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet.

De volgende bedrijven zijn bij de NGO aangesloten:

Smits Neuchâtel Bouw BV te Utrecht

Smits Neuchâtel Infrastructuur BV te Utrecht

Specialistische Bedekkingen en Onderhoudstechnieken BV te Andelst

Bruil Specialistische Bouwtechnieken BV te Leerdam

Orion Speciale Technieken BV te Breda

Gietasfalt is een bitumineuze mortel die warm wordt verwerkt en door afkoeling snel verhardt. Het bevat diverse mineralen, zoals steenslag, grind, zand en vulstof; de bitumen fungeert als bindmiddel. Hierdoor is het een materiaal dat zowel stevig als waterdicht is, en daarnaast is het een gemakkelijk verwerkbaar product onder vrijwel alle omstandigheden en op vrijwel alle plaatsen. In de bouw wordt het materiaal zowel in nieuwbouw  als in renovatiewerken gebruikt als sterke en waterdichte afdichting van parkeervloeren of –daken. Ook wordt het regelmatig toegepast op brugdekken en vloeren van bedrijfshallen, vanwege de duurzame en slijtvaste eigenschappen van het materiaal. Voorwaarde is wel dat het materiaal kundig en zorgvuldig wordt aangebracht. In het verleden ontbrak het daar nog wel eens aan, met bijvoorbeeld lekkende parkeergarages tot gevolg.

De vijf aangesloten bedrijven hebben de koppen bij elkaar gestoken om de kwaliteit van de verwerking van gietasfalt te waarborgen en deze kwalitatieve verwerking te promoten. De lidbedrijven worden zelf aan strenge controles onderworpen m.b.t. de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen en toegepaste hulpmiddelen. Tevens draagt men er zorg voor te beschikken over gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers om het materiaal aan te brengen. Een specialistische verwerking is noodzakelijk, aldus Akkermans. “Gietasfalt is een materiaal dat, net als alle andere materialen, zowel voor- als nadelen heeft. De flexibiliteit en de waterdichtheid zijn zoals gezegd de voornaamste voordelen. Als voornaamste nadeel van gietasfalt geldt de mogelijke vervorming, die bij verkeerde applicatie kan optreden. De NGO heeft daarom diverse brochures uitgegeven waarin wordt uiteengezet hoe het materiaal op de juiste manier moet worden aangebracht.”

Orion Speciale Technieken is een van de lidbedrijven van NGO en onderdeel van de Rasenberg Holding BV. Dit is een holding van werkmaatschappijen die zich met name richt op de wegenbouw. In totaal zijn er binnen de holding zo’n 500 mensen werkzaam. Naast de wegenbouw houdt men zich ook bezig met o.a. milieutechniek, kabels en leidingen, en bouw. Toepassingen met gietasfalt in vloeistofdichte voorzieningen worden door Orion Speciale Technieken ook verzorgd. Het is daarmee een van de weinige gecertificeerde bedrijven in Nederland die de verwerking met gietasfalt als specialisme voert.

Kort gezegd komt de verwerking van gietasfalt op het volgende neer:

Gietasfalt wordt aangebracht met een temperatuur tussen 220 en 240° C. Daarom wordt het in een mobiele asfaltketel aangevoerd en op het werk zo nodig overgegoten in een verwarmde ketel met roermechanisme (de dumper).

Om het gietasfalt gemakkelijk te kunnen verwerken, wordt het vanuit de dumper in kleine stalen asfaltkarren getapt, die zijn voorzien van een doseerschuif.

Daarna wordt het gietasfalt gelijkmatig verdeeld over de speciale scheidingslaag (bv. glasvlies of dakbedekking) die op de ondergrond is aangebracht. Deze scheidingslaag voorkomt blaasvorming als gevolg van vocht in de ondergrond.

De strijker strijkt de warme asfaltmortel met een houten spaan uit. Daarbij brengt hij de gietasfalt in de voorgeschreven dikte aan.

De bovenlaag kan alleen worden afgewerkt terwijl het asfalt nog warm is. Het oppervlak wordt direct na het strijken ingestrooid met fijn grind of geschuurd met fijn zand, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Akkermans: “De lidbedrijven bieden allemaal kwalitatieve systemen; de bedrijven concurreren onderling dan ook alleen op prijs, niet op het systeem. Al deze systemen zijn voorzien van de benodigde certificaten, en de ongeïsoleerde systemen zullen voorzien gaan worden van de BDA Praktijkbladen (volgend jaar zullen ook de geïsoleerde systemen hierover beschikken). Ook zetten wij ons in om al in het voortraject bij het project betrokken te zijn, zodat het product vanaf het ontwerp kan worden begeleid. Wij werken met vaste partners in de verwerking, om zeker te zijn van een kwalitatief product.”

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam