Roofs 2006-11-40 Nieuwslijn

AGENDA

Nederlandse BouwVakbeurs:
16-19 januari 2007. WTC/FEC Expo, Leeuwarden. Info: www.bouwvakbeurs.fec.nl

Gebouw 2007:
17-19 januari 2007. Brabanthallen, `s Hertogenbosch. Info: www.gebouw.net

Internationale Bouwbeurs 2007: 5-10 februari 2007. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.bouwbeurs.nl

Architect ’07:
28-29 maart 2007.
Cruise Terminal Rotterdam.
Info: www.architect07.nl

Werkgroep bepaling brandveiligheid daken van start

NEN heeft een werkgroep voor de bepaling van brandveiligheid van daken opgericht. Deze gaat de Nederlandse norm NEN 6063 herzien. Die norm moet zo opgesteld zijn, dat hij kan dienen als aansturing voor de Europese normen NEN EN 13501 (deel 5) en NVN-ENV 1187. De eerste vergadering van de groep is op 20 december aanstaande.

NEN 6063 is de bepalingsmethode die het Bouwbesluit aanwijst om te beoordelen of daken brandgevaarlijk zijn.Wie de bepaling van de brandgevaarlijkheid  uitvoert volgens NEN 6063 kan uitgaan van twee mogelijkheden:  bepaling van de brandgevaarlijkheid van een dakbedekkingsproduct  bij de werkelijke dakopbouw of  bepaling bij de standaardopbouw. De resultaten bij de standaardopbouw zijn representatief voor andere dakopbouwen. Daarmee hoeft een dakbedekkingsproduct niet in elke denkbare dakopbouw beproefd te worden.

De herziening zal niet veel invloed hebben op de bepalingsmethode voor het brandgevaarlijk zijn van daken, omdat Nederland kiest voor de bepalingsmethode die overeenkomt met de methode in de huidige NEN 6063. In NVN-ENV 1187 is echter niet een standaardopbouw gedefinieerd zoals in NEN 6063.

 

Dakendag 2006

De jaarlijkse Dakendag van BDA werd dit jaar gehouden op 1 november 2006 op de inmiddels vertrouwde locatie: het Beatrixtheater in Utrecht. Ook dit jaar passeerden weer enkele actuele onderwerpen de revue. Zo was ‘veiligheid’ een belangrijk thema. De discussie over valbeveiliging verschuift tegenwoordig van de vraag ‘of het wel nodig is’ naar de vraag hoe je er zeker van kunt zijn dat de ankerpunten op een juiste manier zijn aangebracht. Zijn de juiste bevestigers gebruikt? Is het nodig om elk anker na het bevestigen op het dak te testen en is dit ook in de praktijk ten uitvoer te brengen? Arno Bron wees op de discussie die momenteel woedt over de ontbrekende CE-markering van veiligheidsankers. Omdat het anker wordt gerekend tot de dakconstructie en niet is geclassificeerd als pbm, beschikt het niet, zoals harnassen en veiligheidslijnen, over een CE-markering. Dit schept verwarring bij de opdrachtgevers en gebouweigenaren, die het CE-teken zien als een keurmerk voor veiligheidsproducten. In videopresentaties werden de verschillende bestaande systemen voor valbeveiliging en gebiedsbegrenzing nader belicht. Ook werd er aandacht geschonken aan Safeclick, het nieuwe valbeveiligingssysteem voor hellende daken (zie Roofs 2-2006).

Tevens werd de stand van zaken rond de NVN 6050 uiteen gezet. De markt heeft meer tijd nodig om ervaring op te doen met de nieuwe manier van brandveilig werken en om de nieuwe systemen uit te ontwikkelen (zie voor een uitgebreide uiteenzetting over dit onderwerp het artikel ‘NVN 6050: de ontwikkelingen op een rijtje’ in Roofs 9-2006). Naar verwachting zal de NVN eind volgend jaar worden omgezet in een NEN-norm.

Na de pauze was de branche getuige van de uitreiking van de nieuwe NPR’s windbelasting en wateraccumulatie. Chris Geurts van TNO reikte deze uit aan Johan ter Weel van Vebidak. Gewezen werd op het probleem dat de Nederlandse BRL 1511 niet aansluit op de Europese regelgeving. Als dit aangepast wordt, en dit ligt voor de nabije toekomst voor de hand, zal in de toekomst het dubbele aantal bevestigers benodigd zijn om het dak conform de norm op te leveren. In het traditionele Dakjournaal was, naast de gebruikelijke meningen die tijdens de lunch waren gefilmd, een verslag te zien van de productie van lood bij loodfabrikant Uzimet, middels een gesprek met scheidend directeur Nico van der Vliet (zie ook Roofs 10-2006).

 

GeZONde woning wint Energieprjis

Architect Ad de Vrieze uit ’s-Hertogenbosch heeft met zijn concept “de geZONde woning” de EPC-energieprijs gewonnen. Hij ontving de prijs tijdens het symposium “Slim de EPC verlagen”, dat bij Stichting Viba-Expo op 1 november plaatsvond.

In zijn ontwerp toont Ad de Vrieze aan dat vergaande energiebesparing en duurzame energie hand in hand gaan met comfort en woonplezier. De door hem ontworpen woning zal in 2007 tussen twee bestaande blokken met rijwoningen worden ingebouwd. De kaprichting staat haaks op die van de buren, en zo lijken veel oplossingen haaks op gangbare methoden te staan. Zonne-energie is integraal onderdeel van het concept. Een lang gerekte zonnecollector wordt op de nok geplaatst, zonnepanelen zullen schone elektriciteit opwekken en glasvezels brengen zonlicht tot diep in de woning.

 

GéBé Gebieds­begrenzing gelanceerd

In vervolg op de presentatie op de BouwRAI van het GéBé Gebiedsbegrenzing systeem in april (zie Roofs 5-2006), werd het systeem tijdens de Nationale Dakendag gepresenteerd. Vanaf de tweede week van november is het systeem leverbaar en per 1 december 2006 fungeert R. Krijn als commercieel directeur van GéBé Gebiedsbegrenzing BV.

 

Nieuwe documentatie
Morgo Aluminium BV

Morgo Aluminium BV. uit Zutphen heeft haar technische documentatie vernieuwd. Daarin ligt het accent op mogelijke toepassingen van aluminium producten. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de technische detaillering daarvan.

De nieuwe documentatie wordt overzichtelijk gepresenteerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de toepassing van de belangrijkste productgroepen (waterslagen, muurafdekprofielen en zetwerk) geïllustreerd. De gezochte productgroep kan met behulp van een uitklapbare cover direct worden gevonden.

De documentatie is opgenomen op internet en kan kosteloos worden besteld. Ook is een cd-rom verkrijgbaar met de technische tekeningen in DXF of DWG formaat. Daarop is eveneens veel informatie over (de verwerking van) aluminium en magnesium opgenomen.

 

Nieuwe normen NEN

NEN-EN 490:2004/A1:2006- Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking en bekledingselementen; Productspecificaties (en) Prijs € 21,47

NEN-EN 539-2:2006 - Keramische  dakpannen; Bepaling van de fysische eigenschappen; Deel 2 Beproeving van de vorstbestandheid. (en) Prijs € 65,99          

NEN-EN 534:2006 – Golfplaten van bitumen. Productspecificatie en beproevingsmethoden. (en). Prijs € 65,99

NEN-EN 491:2004/C1:2006 – Betonnen dakpannen en hulpstukken voor dakbedekking en bekledingselementen; Beproevingsmethoden (en) Prijs € 0,00

NVN 6050:2006 – Eisen aan ontwerp en detaillering voor brandveilig werken aan daken; Gesloten dakbedekkingsystemen (nl) Prijs € 21,47

NPR 6703:2006 – Wateraccumulatie; Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702 (nl). Prijs € 42,93

NEN 6707:2001/Ontw. A1:2006 – Bevestiging van dakbedekkingen; Eisen en bepalingsmethoden. (nl) Kritiek voor 2007-02-01. Prijs € 14,05

NPR 6708:2006 – Bevestiging van dakbedekkingen; Richtlijnen. (nl) Prijs € 73,14

Einde Faillissementen

(01-11-06) Gommers Dakbedekkingen bv, vestigingsadres: Magazijnweg 7, 5683 CV Best, KvK Eindhoven 17062667

 

Regeling vorstverlet dakenbranche

Deze winter zal men strenger controleren of het melden van vorstverleturen op correcte wijze gebeurt. Voor de dakenbranche geldt dit jaar dezelfde vorstverletregeling als vorig jaar. Als de temperatuur ’s ochtends om 7 uur -0,5 °C. of lager is, meldt men vier uur vorstverlet. Vriest het om 10 uur ‘s ochtends nog steeds een halve graad of meer, dan meldt men opnieuw vier uur vorstverlet. Wel wordt ervan uit gegaan dat men het werk hervat zodra de temperatuur daar aanleiding toe geeft. Dus als het kwik bijvoorbeeld om 12 uur boven het vriespunt uitstijgt, wordt men geacht het personeel weer het dak op te sturen. Hier zal op worden gecontroleerd. Eventueel verlet dient men dezelfde dag te melden.

Verder is belangrijk dat men de verleturen op de juiste manier meldt. Als het bijvoorbeeld sneeuwt, is het foutief te melden dat het werk wegens vorst is gestaakt. Bij minder dan vijf uur verlet per week zal niet worden uitgekeerd. Natuurlijk blijft het wel van belang alle verleturen te melden.

Werken op hoogte wordt veiliger

Werken op hoogte is de afgelopen jaren steeds veiliger geworden. Op een hoogte van tien meter of meer wordt steeds minder gewerkt met lad­ders en trappen. Ook nam het aantal mensen af dat na een val op de werkplek in het ziekenhuis be­landde. Dat staat in het rapport Op de Hoogte, dat staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanleiding voor het onderzoek was de Europese richtlijn Werken op Hoogte die op 15 juli van kracht is geworden.

Uit het onderzoek blijkt dat in 13 procent van de bedrijven regelmatig op hoogte wordt gewerkt. De bouwnijverheid is met 78 procent de sector waarin dat het meest gebeurt.

Werken op hoogte is de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen. 15 procent van de ongevallen en 29 procent van de ernstige ongevallen wordt erdoor veroorzaakt.

Nebiprofa verlaat Probasys

Het Bestuur van Probasys, de vereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen, deelt mede dat Nebiprofa BV te Klundert als gevolg van een verschil van inzicht over de te volgen koers heeft besloten het Probasys lidmaatschap met ingang van 1 januari 2007 te beëindigen.

Lacomet: alternatief voor bladlood/bouwlood

CCL (Coil Coating Laminates) te Heij­ningen heeft een alternatief voor bouw­lood ontwikkeld: Lacomet. Het product ebstaat uit twee gelakte corrosiebestendige aluminium lagen die onderling verbonden zijn met een speciale composiet laag. Deze gepatenteerde opbouw heeft hetzelfde vervormingsgedrag als bouwlood. Het materiaal is gemakkelijk vervorm­baar en toch vormvast. Het product is bovendien duurzaam en scheurt niet na herhaaldelijk buigen. Vanwege het lage eigengewicht en de vormvastheid kan het tenslotte worden toegepast zonder dat het uitscheurt.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.  Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam