Roofs 2007-02-30 Aluminium daktrimmen het overdenken waard

De daktrim wordt vaak gezien als een eenvoudig dakaccessoir. Weinigen staan er bij stil dat de daktrim essentieel is voor de waterdichte afdichting: lekkages ontstaan doorgaans bij de dakrand. Het loont dan ook de moeite eens wat langer stil te staan bij het ontwerp en de montage van een daktrim. Technisch hoofdredacteur Nic-Jan Bruins licht een en ander toe aan de hand van het daktrim assortiment van marktleider Roval.

 

Ing. J.M. Bruins, DGI Dak & Gevelingenieurs

 

Het merendeel van de Nederlandse dakranden wordt afgewerkt met een aluminium daktrim. Naast het voor Nederland belangrijke criterium ‘de prijs’, blijkt een keuze sterk beïnvloed te worden door de kennis over (en ervaring met) de specifieke producttoepassingen. Hoe standaard is een daktrim en waar moet je bij stilstaan bij toepassing ervan?

Een voorbeeld. In België wordt als inplaktrim vrijwel uitsluitend gewerkt met de Roval Classic, een daktrim met een grote gevelaanslag van 15 mm¹ en een schuin oplopende voorzijde waarbij de opstandstrook uit de waterlijn wordt getild. Het risico op lekkages en  streepvervuiling wordt hierdoor sterk gereduceerd. In Nederland wordt daarentegen voornamelijk de Roval Standaard toegepast met een grotere kans op streepvervuiling ter plaatse van de stuiknaden.

Uit technisch oogpunt prevaleert een enkele daktrim boven een ‘inplak daktrim’. Een goed uitontwikkeld voorbeeld hiervan is de Roval Solotrim. De enkelvoudige daktrim is voorzien van een EPDM-afdichtingsband, waardoor bevestiging op ieder type dakbedekking (zowel bitumen als kunststof) mogelijk is.

De Solotrim is op het weerstaan van alle klimaatsinvloeden doordacht ontworpen. Alhoewel de enkele daktrim geringe foutmarges in een onjuist bouwkundig samengestelde opstand kan opvangen, houdt deze uiteraard geen rekening met voorkomende slechte bouwkwaliteit. Men dient er daarom rekening mee te houden dat:
de opstand aan de bovenzijde is afgewerkt met een houten muurplaat van minimaal 18 mm dik;
het bovenvlak van de opstand afwaterend naar het dakvlak wordt samengesteld;
de bitumen of kunststofstroken zodanig worden verwerkt dat verdikking ter plaatse van de overlappen wordt voorkomen;
de onderliggende gevelvoeg over een breedte van 15 mm wordt afgedekt.

 

Anodiseren of moffelen
Aluminium bouwproducten leveren op zichzelf een bijdrage aan het duurzaam bouwen. Ze zijn recyclebaar. De bouwkwaliteit en levensduur worden verbeterd en tegelijkertijd onderhoudskosten verlaagd. De aluminium daktrimmen hebben zeer goede mechanische eigenschappen, zijn corrosiebestendig en aluminium is uitstekend geschikt voor oppervlaktebehandelingen als anodiseren of moffelen.

Bij anodiseren wordt elektrolytisch een oxidelaag aangebracht. Moffelen van aluminium geschiedt daarentegen, na een voorbehandeling, op basis van poedercoating. De vereiste moffellaagdikte is afhankelijk van de omstandigheden waar de toepassing plaatsvindt. Standaard wordt 60 micron gehanteerd. Bij industriegebieden of aan zee adviseren wij een pré anodisatie toe te passen. Moffelen is nagenoeg in elke gewenste kleur mogelijk, RAL kleuren genieten echter de voorkeur. Indien gemoffeld of geanodiseerd voldoen de producten aan de VMRG-kwaliteitseisen.

Ter vermijding van corrosie van het aluminium dient direct contact met koper, lood, zink, staal e.d. te worden voorkomen. De uitzettingscoëfficiënt van aluminium bedraagt 28,8. 10-6/ºC, hetgeen bij een temperatuurverschil van 50º een lineaire uitzetting van ± 1 mm per meter profiel betekent. Bij montage aan de buitenzijde van een gebouw dient per zijde een speling van minimaal 3 mm in acht te worden genomen i.v.m. een grotere lineaire uitzetting door bezonning of kleur van het aluminium. Aluminium profielen dienen in een droge ruimte opgeslagen en ondersteund te worden, teneinde ongewenste vervormingen en/of uiterlijke onvolkomenheden te voorkomen.

 

Montage van de Solotrim
Een aantal aandachtspunten voor twee bijzondere accessoires uit het assortiment van Roval, de Solotrim en de Afdekkoppeling. Tussen de Solotrimmen moet een dilatatievoeg van minimaal 3 mm in acht genomen worden zodat het aluminium ongehinderd kan uitzetten.  De aluminium verbindingsplaatjes, die in de uiteinden van de Solotrimmen worden geschoven, zijn voorzien van een ingebouwde afstandhouder, zodat na het aanschuiven van twee aansluitende profielen automatisch een voeg van 3 mm resteert. Bovendien bieden de verbindingsplaatjes voldoende uitzettingsruimte. Bij een Solotrim in gemoffelde uitvoering worden de verbindingsplaatjes in dezelfde kleur meegeleverd.

Met de afdekkoppeling wordt de dilatatievoeg tussen twee aluminium profielen aan de bovenzijde waterkerend gemaakt. De afdekkoppeling is gemaakt van een harde, uv-bestendige thermoplastische kunststof. Deze koppeling heeft een verdikte voorrand die in de nok van het aluminium profiel wordt gehaakt. Vervolgens klikt men de afdekkoppeling over het enigszins bol lopende staartstuk van het aluminium profiel vast. Door de geringe ‘bolling’ in het staartstuk, de buigzaamheid van de afdekkoppeling en de opgebouwde spanning, sluiten beide onderdelen goed aan. De kunststof afdekkoppelingen zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart.

Het loont kortom de moeite eens wat langer stil te staan bij het ontwerp en de uitvoering van een daktrim. Dit levert, indien op een juiste manier aangebracht, enkele belangrijke technische en esthetische voordelen op.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam