Roofs 2007-03-38 Hoe steiler het dak, des te sterker de valbeveiliging

Omdat men van een steilere dakhelling harder valt, zijn volgens de Europese regelgeving voor de verschillende dakhellingen verschillende typen valbeveiliging nodig. Deze typen worden geclassificeerd in de Euroklassen A t/m C, waarbij C staat voor de steilste dakhelling. RSS meldt dat het vanaf heden in Euroklasse C is gecertificeerd door Aboma+Keboma.

 

Een valbeveiliging moet zodra deze wordt toegepast op een steilere dakhelling grotere krachten kunnen weerstaan. In Nederland zijn de controles op dit aspect nog niet zo streng, maar in met name België wordt daar steeds meer op gelet. Het kan daar dan ook voorkomen dat een werk dat volledig met hekwerken is beveiligd wordt stilgelegd, omdat het toegepaste valbeveiligingssysteem niet geschikt is voor de dakhelling ter plaatse.

 

Euroklassen
Volgens de Europese norm EN 13374 worden de hekwerken onderverdeeld in drie klassen. Valbeveiligingen in de klasse A zijn enkel geschikt voor werkplekken onder een hellingshoek van 10º. Valbeveiliging van klasse B is ontworpen om een statische belasting en een beperkte dynamische belasting te kunnen weerstaan. Klasse B kan zonder beperking van de valhoogte gebruikt worden als de helling van het dak minder dan 30° bedraagt. Als de valhoogte beperkt wordt tot 2 m, mag de hoek tot 60° bedragen.

Een valbeveiliging in de klasse C kan sterke dynamische krachten weerstaan. Dit hekwerk kan een val van een steile helling opvangen. Klasse C kan zonder beperking van de valhoogte gebruikt worden als de hellingshoek van het dak 30° tot 45° bedraagt. Als de valhoogte beperkt wordt tot 5 m, mag de helling 45° tot 60° bedragen. Als de valhoogte meer dan 5 m bedraagt, moet een extra beveiliging op het dak worden geplaatst.


Productaanpassing
Het Roof Safety System (RSS) is een hekwerk dat met behulp van staanders in de dakgoot rust en afsteunt tegen de gevel. Bij een eventuele val worden de krachten op de gevel afgedragen. Omdat het bedrijf de valbeveiliging Europees op de markt wil kunnen brengen, was het van belang dat het systeem volgens de Europese normering werd gecertificeerd. In 2004 werd men gecertificeerd in de klassen A en B. Maar men zag zich gedwongen, mede door de strengere Belgische voorschriften, zich ook in klasse C te laten certificeren.

Om in klasse C te kunnen worden gecertificeerd, heeft men enige productaanpassingen aan moeten brengen. De spijlen werden dichter bij elkaar geplaatst (10 cm in plaats van 20 cm) en in het midden van het hek wordt voortaan voor extra stevigheid een haakbeugel geplaatst. Deze beugel wordt in het dakbeschot bevestigd en is alleen noodzakelijk voor situaties die aan de normering van klasse C moeten voldoen. Het valbeveiligingssysteem is vervolgens door Aboma+Keboma getest. Tijdens de test wordt een rol van een meter breed, een doorsnede van 35 cm en een gewicht van 75 kg vanaf een hellend dak van 60°, vanaf een valhoogte van 5 meter, tegen het valbeveiligings­systeem gerold. Door de hellingshoek en de valhoogte van het dak slaat het gewicht met hoge snelheid en zeer grote kracht tegen het systeem aan. De test wordt op verschillende onderdelen van het systeem meerdere malen uitgevoerd. Het valbeveiligingssysteem moet tegen deze belasting bestand zijn.  Hiermee wordt een val van een persoon van een hoogte van 5 meter gesimuleerd.

Het systeem heeft deze test doorstaan en is dus vanaf heden gecertificeerd volgens Euroklasse C.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam