Roofs 2007-06-24 Renovatie verhelpt ongewenste plantengroei op het dak

In de wijk Overstegen te Doetin­chem is onlangs een groot renovatiewerk uitgevoerd. Een complex van 33 woonblokken van woningcorporatie Sité Woondiensten Doetinchem, met een dakoppervlak van in totaal 17.712 m², werd voorzien van een geheel nieuwe dakopbouw. Ook werd er een permanent veiligheidssysteem aangebracht. De aard van de werkzaamheden en de omvang van het werk vereiste een uitgekiende logistiek.

De bestaande dakbedekkingconstructie was na zo’n vijfentwintig jaar nodig aan vervanging toe. Het geheel bestond uit:

  • een onderconstructie van gewapende houtwolcementplaten op een houten balklaag;
  • een scheidingslaag van PE-schuim;
  • een losliggend pvc dakbedekkingsysteem;
  • 50 mm XPS isolatieplaten met sponning;
  • een polyestermat scheidingslaag
  • ca. 40 mm grind ballastlaag

De pvc dakbedekking had het einde van de levensduur bereikt. Ernstiger nog was dat het dak tussen de dragende woningscheidende muren doorboog. Hierdoor bleef er voortdurend water op het dak staan zodat het grind en de XPS isolatie verzadigd bleef met water. Mosgroei (en zelfs de groei van kleine boompjes!) was hiervan het gevolg, wat op sommige plekken al leidde tot lekkages. Een vervanging van de volledige dakopbouw vanaf de ondergrond was dus noodzakelijk.

 

Afschot
Het Winterswijkse dakbedekkingbedrijf Kwerreveld Dakbedekkingen BV trad bij dit project op als hoofdaannemer. Projectleider André Blom vertelt over het project dat het voor het dakdekkerbedrijf een behoorlijke klus is geweest. Vooraf is met Sité Woondiensten een planning gemaakt. Deze is mede door het logistieke systeem gehaald conform afspraak. “Dit was geen alledaags project,” vertelt Blom. “Vanwege de werkzaamheden, maar zeker ook vanwege de omvang van het werk. Wij hebben een logistiek uitgedacht waarbij we voortdurend op drie blokken tegelijk bezig waren.”

Op het eerste blok werd de bestaande ballastlaag van grind en de XPS isolatie verwijderd en afgevoerd. Vervolgens werd op het tweede blok de bestaande PVC dakbedekking gesloopt en een waterdichte dampremmende laag c.q. noodlaag aangebracht van gebitumineerd polyestermat. Op het derde blok werd tenslotte de nieuwe HR®-isolatie aangebracht en werden nieuwe hemelwaterafvoeren en dakdoorvoeren geplaatst. Men heeft met name voor dit isolatiemateriaal gekozen vanwege de hoge isolatiewaarde en om het gewicht en het volume op het dak te verminderen. Vervolgens werd de nieuwe dakbedekking aangebracht, een eenlaags mechanisch bevestigd Ecoseal EP dakbedekking van Single Ply Systems BV. Op het derde blok werden tegelijkertijd de ankers t.b.v. een permanent valbeveiligingssysteem aangebracht.

Leverancier van de HR®-isolatie (PIR) EcoTherm b.v. uit Winterswijk leverde een afschotplan die de afschotproblemen op het dak aanzienlijk verbeterde. Omdat vrijwel de gehele lengte van de gevel bestaat uit raampartijen, waar men het hemelwater niet voorlangs kon afvoeren, moest het hemelwater op de bestaande plaatsen worden afgevoerd. Hier werd het afschot op aangepast. De dakbedekking en isolatie is met behulp van zogeheten wokkelschroeven in de ondergrond bevestigd. “Na het uitvoeren van trekproeven op de bouwplaats is vastgesteld dat met deze schroeven een zekere verbinding kon worden bewerkstelligd,” aldus Blom.

 

Valbeveiliging
Tijdens de werkzaamheden is gebruik gemaakt van een in eigen beheer ontwikkeld tijdelijk randbeveiligingssysteem. Blom: “Dit was noodzakelijk, omdat de bestaande systemen ofwel met betonblokken als ballast op het dak afsteunen, ofwel met staanders tegen de gevels. Het eerste was vanwege de aard en snelheid van de werkzaamheden onwenselijk, een veiligheidssysteem dat ruimte op het dak inneemt zou voortdurend in de weg staan. Afsteunen tegen de gevel was niet mogelijk vanwege het vele glas in de gevel. Gebruik is gemaakt van een randbeveiliging die mechanisch op de dakrand is bevestigd en met een korte brede voetplaat aan de voorzijde van de boeidelen afsteunt.”

Hiermee werden drie blokken volledig in de randbeveiliging gezet. Door deze te laten rouleren werd een continu doorlopend uitvoeringsproces bereikt.

Op alle daken is een permanent valbeveiligingssysteem aangebracht. Dit systeem bestaat uit Latchways ankerpunten van Eurosafe Solutions op de as van het dak, met aan de uiteinden vier hoekpunten om pendulewerking tegen te gaan. De ankerpunten zijn verankerd in de houten balklaag, de houtwolcementdakvloer was hiervoor niet geschikt. De ploeg die de  dampremmende laag c.q. noodlaag aanbracht, moest dan ook vastleggen  waar de ankerpunten door de volgende ploeg moesten worden aangebracht. De ankerpunten zijn onderling verbonden door een kabelsysteem waar men zich aan kan aanhaken. Langs de kabel is een looppad van kunststof daktegels aangelegd, de Roofwalker. Op deze tegels bevindt men zich in de veilige zone. Voor het werk aan de doorvoeren of de dakranden moet men vanzelfsprekend aangelijnd het looppad verlaten. Ten slotte zijn bij alle blokken ladderborgingspunten tegen de gevels gemonteerd.

 

Logistiek
“Omdat de werkzaamheden zich op de verschillende daken in hoog tempo opvolgden, moest de logistiek goed worden georganiseerd en de werkzaamheden van de diverse ploegen goed worden gecoördineerd.” aldus Blom. Het was van groot belang dat de juiste materialen op de juiste tijd op de juiste plaats waren. Als het werk op één dak stilstond, stond het op de andere twee daken ook stil. Met de kraan moest bovendien gebruik worden gemaakt van de openbare weg, waardoor deze de straat blokkeerde. Dit moest duidelijk worden gecommuniceerd met de bewoners en overheden, en ook hier was het van belang dat alles op tijd aanwezig was en weer weg was. De samenwerking met onze leveranciers is gelukkig heel prettig verlopen."

Henny Wiegerinck van EcoTherm vult aan: De samenwerking tussen Kwerreveld en de logistieke afdeling van EcoTherm was perfect gedurende het project. Maar liefst 33 zendingen van circa 40 m³ welke telkens op de afgesproken tijd en plaats werden geleverd.” Andere materialen werden door Kwerreveld zelf per blok aangevoerd uit hun eigen magazijn. Blom: “Ondanks de omstandigheid dat we aan het begin van de winter moesten beginnen aan dit omvangrijke project, kunnen we het werk conform de overeengekomen planning opleveren, mede dankzij de betrouwbare partners.”

 

Koopwoningen
Van de in totaal 288 woningen zijn er 52 in particulier bezit. Deze bewoners waren niet verplicht mee te doen met de renovatie en lang niet iedereen wilde zomaar participeren. Veel eigenaren moesten daarom worden overtuigd van het nut van de ingreep. Na deze allen persoonlijk te hebben benaderd bleven er uiteindelijk vier woningen over die niet mee deden. Hun daken, gelukkig allemaal hoekwoningen, werden met behulp van een houten balk gescheiden van de nieuwe daken. “Niet iedereen heeft zomaar het geld liggen om een dergelijke renovatie uit te laten voeren,” aldus Blom. “Ik snap het dus wel, maar je blijft een dief van je eigen portemonnee als je in een dergelijke situatie niet mee doet. Uiteindelijk moet het toch gebeuren, en het is altijd duurder als je later nog eens zelf je dak moet renoveren.”

De daken van de woningen in de wijk Overstegen voldoen weer aan de laatste eisen die aan een geïsoleerd dak worden gesteld. Ongewenste plantengroei zal nu definitief tot het verleden horen.

 

Renovatie 288 woningen te Overstegen, Doetinchem
Opdrachtgever: Sité Woondiensten Doetinchem
Hoofdaannemer: Kwerreveld Dakbedekkingen bv, Winterswijk
Leverancier dampremmende laag c.q. noodlaag: Troelstra & De Vries, IJlst
Leverancier HR-isolatie: EcoTherm bv, Winterswijk
Leverancier dakbedekking: Single Ply Systems, Den Bosch
Leverancier valbeveiliging: Eurosafe Solutions, Vollenhove

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam