Roofs 2007-06-36 Kortere levertijden steenwol door uitbreiding productiecapaciteit

De levertijd van steenwol dakisolatie is momenteel langer dan normaal. In dit artikel geeft Peter Schroyen, commercieel directeur Nederland van Rockwool Benelux B.V., uitleg over de huidige levertijden. Schroyen: “We investeren dit jaar 22 miljoen in uitbreiding van de productiecapaciteit in Roermond. Daarmee zullen de levertijden aanzienlijk worden teruggedrongen, en kunnen we beter voldoen aan de aanhoudend stijgende vraag naar brandveilige isolatieproducten in de bouw.”

In de markt wordt gesproken over negen maanden levertijd. Klopt dat?
Schroyen: “Dat is een fabeltje. De levertijd van dakisolatieplaten bedraagt momenteel ongeveer drie maanden. We vinden het van belang dat de markt hierover goed geïnformeerd wordt, zodat er geen misverstanden over blijven bestaan.”

Waardoor wordt deze levertijd veroorzaakt?
“We benutten momenteel 100 % van onze productiecapaciteit voor dakisolatieplaten. De vraag is echter groter dan het aanbod. We beschikken in de fabriek over vier ‘lijnen’ waarop isolatiemateriaal voor de bouw wordt geproduceerd. Vlakdak producten worden momenteel op twee speciale lijnen geproduceerd, waarbij één lijn grotendeels voor vlakdak benut wordt. Andere producten, zoals spouw-, bouwplaten en dekens kunnen (door lagere densiteit) op meerdere lijnen worden gemaakt, en kennen daardoor meer flexibiliteit en een veel geringere levertijd van drie tot vijf dagen.

De vraag naar onze producten groeit sterk. Dit komt onder meer door nieuwe eisen aan de energieprestatie van gebouwen, en door de groeiende aandacht van de markt voor brandveilige isolatie. Bovendien hebben we door de zachte winter zonder echte verletperiode niet de mogelijkheid gehad extra voorraad te produceren om ook op die manier de levertijden verder terug te dringen.

Ik wil hierbij nadrukkelijk stellen dat de langere levertijden van dakisolatieplaten niet worden veroorzaakt doordat we in Roermond ook voor de Duitse en Franse markt produceren. Gesuggereerd wordt dat Rockwool in die landen een hogere prijs voor de producten kan rekenen, waardoor we minder capaciteit zouden vrijmaken voor de Benelux-markt. Dit is pertinent onjuist.”

Wat wordt eraan gedaan om de levertijdproblemen op te lossen?
“Normaliter kunnen we bij een capaciteitstekort in onze fabriek terugvallen op de fabrieken in Duitsland of Frankrijk. Omdat in die landen de economie ook sterk groeit en men de isolatiematerialen voor de eigen afzetmarkt nodig heeft, is dit nu niet mogelijk. Ook in die landen bestaan vergelijkbare levertijden. We moesten de kwestie dus intern oplossen. Als gevolg van een aantal optimalisatie-investeringen in 2006 realiseren de productielijnen voor vlakdak nu optimale output, zelfs beter dan gebudgetteerd. We zijn nu op zoek naar mogelijkheden om nog meer tonnen te kunnen produceren. Er loopt nog een aantal optimalisatieprogramma’s, waarvan we na de bouwvak de eerste resultaten hopen binnen te hebben. De kwaliteit van het eindproduct blijft voor ons daarbij altijd voorop staan. Concessies doen we niet!

Daarnaast wordt dit jaar 22 miljoen euro geïnvesteerd in het ombouwen van een andere productielijn, zodat ook op die lijn dakplaten kunnen worden gemaakt. Het ombouwen van lijn 2 vergroot onze flexibiliteit, zodat we in de toekomst pieken in de vraag naar dakisolatieplaten beter kunnen opvangen. Na de bouwvakvakantie kunnen we met de ombouw hiervan starten, en vanaf begin 2008 hopen we de revenuen daarvan te kunnen plukken.”

Kan de levertijd daarmee sterk of zelfs tot nul worden teruggedrongen?
“Alle prognoses (van instanties als CBS, EIB e.d.) voorspellen een opgaande lijn in de bouwproductie die nog de komende jaren door zal gaan. Gezien het aantal projecten dat momenteel en in de nabije toekomst wordt uitgevoerd, verwachten we niet dat de levertijden geheel zullen verdwijnen. Ook de nieuwe wetgeving voor energieprestatie van gebouwen en de aandacht voor brandveiligheid zal ervoor zorgen dat de isolatiemarkt voor brandveilige producten sterk blijft groeien. Door de toegenomen capaciteit in onze fabriek zullen de levertijden substantieel teruglopen, maar een exact cijfer kunnen we daar niet aan verbinden. We verwachten echter wel dat de huidige tekorten van tijdelijke aard zijn. In Polen en Frankrijk wordt de bestaande productiecapaciteit verder uitgebouwd, waardoor het in de toekomst weer mogelijk zal zijn om bij een tekort in Nederland de producten uit andere landen te importeren.”

Welke gevolgen hebben de lange levertijden op uw concurrentiepositie in de markt?
“Al met al geloven we niet dat onze concurrentiepositie te lijden heeft onder de langere levertijden. De vraag naar onze producten groeit en onze productie groeit ook. Maar we kunnen momenteel niet maximaal groeien vanwege de beperkte capaciteit van onze fabriek. Dat betekent dat ook onze concurrenten hiervan profiteren. Er zijn nu eenmaal projecten waarbij steenwol weliswaar voorgeschreven is, maar in de praktijk EPS of PIR wordt toegepast. Dit omdat het dak nu eenmaal snel ‘af’ moet, bijvoorbeeld een supermarkt waarvan de openingsdatum reeds vastgesteld is.

We informeren onze opdrachtgevers nauwgezet over leveringstijden en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat men de materialen op de afgesproken tijd krijgt. Voor de afdelingen binnen- en buitendienst verkoop staat het leveren van goede service voorop. We zetten ons met man en macht in en de productie draait op volle toeren, zodat binnen afzienbare tijd de levertijden zullen dalen.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam