Roofs 2007-11-20 Lekkages detecteren en daken drogen

De plek waar een lekkage zich openbaart is lang niet altijd de plek waar een lekkage zich daadwerkelijk bevindt. Het lokaliseren van een lekkage kan een kostbare onderneming worden. In veel gevallen zal de hele dakopbouw moeten worden verwijderd en, zeker als het dak verzadigd is geraakt door vocht, vernieuwd. Er zijn echter ook methoden waarmee de lekkageproblemen kunnen worden opgelost en het dak kan blijven liggen waar het ligt.

Het van oorsprong Duitse familiebedrijf Von der Lieck is al ruim 100 jaar actief op het gebied van preventief onderhoud, meettechniek, bouwwerkdiagnostiek etc. De Nederlandse vestiging van het bedrijf, Von der Lieck Meettechniek bv,  bevindt zich sinds 15 jaar in Rosmalen en is met 16 medewerkers op diverse gebieden actief. Zo verwijdert het bedrijf bijvoorbeeld graffiti van gevels en andere oppervlakken en geeft men milieuadvies. Inmiddels heeft het bedrijf ook vestigingen in België, Frankrijk, Oostenrijk en Hong Kong.

Met name heeft men zich gespecialiseerd in het non destructief lokaliseren en verhelpen van lekkages. In eerste instantie binnenshuis (o.a. badkamers), hieruit zijn vervolgens de activiteiten op het dak ontstaan. Vocht in en onder de isolatie kan het bedrijf drogen terwijl het dak intact kan blijven. Account manager Pascal Bekker legt uit hoe dit in zijn werk gaat.

 

Lekkage detecteren
“Vóórdat tot het drogen van het dak kan worden overgegaan, moet vanzelfsprekend het lek zijn gedicht,” vertelt Bekker. “Onze activiteiten zijn erop gericht de precieze locatie van het lek te vinden zonder het dak te hoeven verwijderen, zodat de reparatiewerkzaamheden maar plaatselijk hoeven te worden uitgevoerd.”

Om de locatie van de lekkage te detecteren, heeft het bedrijf diverse apparaten en methodieken tot haar beschikking die afwisselend, afhankelijk van de situatie, kunnen worden toegepast. Zo maakt men bijvoorbeeld gebruik van een neutronendetector, kan men lekkages opsporen met behulp van o.a. de impulsstroom-techniek, weerstandsmeting, rookgastechniek of een endoscoop.

Neutronendetector
De neutronendetector is een apparaat dat straling door de dakopbouw stuurt. Deze straling weerkaatst tegen de watermoleculen. De weerkaatsing resulteert in een getal: naarmate het getal hoger wordt, bevindt zich dus meer water onder de dakbedekking. Bekker: “De straling is vergelijkbaar met röntgenstraling, en is dan ook licht radioactief. Om met deze apparatuur te werken dient men te beschikken over speciale vergunningen en voor het vervoer ervan over een speciaal rijbewijs.”

Weerstandsmeting
Deze methode is gebaseerd op het principe van geleidingsvermogen. Het geleidingsvermogen (de weerstand) tussen twee meetpunten wordt gemeten: hoe meer vocht zich tussen de elektroden bevindt, hoe beter het geleidingsvermogen en hoe hoger dus de meetwaarde. De meetelektroden zijn normaal gesproken 200 mm lang en worden tot in de isolatielaag ingebracht. Zogeheten ‘randmetingen’ (met gebruik van platte elektroden) zijn ook mogelijk, maar deze methode is niet altijd betrouwbaar.

Impulsstroom techniek
De impulsstroom techniek is vergelijkbaar met het lekkagedetectiesysteem dat onder sommige groendaken wordt toegepast. Met het verschil dat het systeem van Von der Lieck óp de dakbedekking wordt aangebracht, terwijl het lekkagedetectiesysteem op de ondergrond ligt. Met dit systeem wordt een elektrisch geladen net over het dak gespannen. Op de plek waar de lekkage zich bevindt, zal de elektriciteit ‘kortsluiting’ maken.

Thermografie
D.m.v. infrarood straling wordt de oppervlaktetemperatuur van het isolatiemateriaal gemeten. Waar water zit, is de temperatuur lager. Zo kan een ophoping van water onder de dakbedekking in de meeste gevallen worden gelokaliseerd.

Rookgastechniek
Een meer ingrijpende methode is de rookgastechniek. Hierbij wordt er witte rook onder de dakbedekking geblazen. Waar de rook omhoog komt, bevindt zich het lek. Bij gebruik van deze methode dient het dak wel op diverse plekken te worden doorboord. “Dat is echter eenvoudig weer te repareren,” aldus Bekker. “De kosten daarvan wegen dan nog altijd niet op tegen die van een volledige dakrenovatie.”

Endoscoop
Tenslotte maakt men in voorkomende gevallen ook gebruik van de endoscoop, een camerasysteem dat in de medische wereld dikwijls wordt gebruikt om de binnenkant van het lichaam te kunnen bekijken. Op deze manier kan men dus een kijkje nemen in het dakbedekkingssysteem.

 

Dakopbouw drogen
Als eenmaal het lek is gedetecteerd en vervolgens gerepareerd, is het van belang dat de dakopbouw wordt gedroogd. De meeste isolatiematerialen, hoewel niet alle, behouden ook nadat ze verzadigd zijn geweest met vocht na droging hun isolerende eigenschappen. Het loont dus de moeite om het dak te drogen, i.p.v. de gehele dakopbouw te vervangen.

Von der Lieck heeft hier een in eigen huis ontwikkelde en vervaardigde drooginstallatie voor operationeel, namelijk de Trotec installatie. Met deze installatie wordt warme lucht onder de dakbedekking geblazen. Warme lucht neemt vocht op. De met vocht ‘verrijkte’ lucht wordt vervolgens via de geopende randstroken weggeblazen. Bekker: “Dit is de overdrukmethode. Deze methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor vloeren, maar mag in die sector niet meer worden toegepast, omdat op deze wijze ook stof, schimmels, zwammen en bacteriën de ruimte in worden geblazen. Dit is zeer ongezond en is dan ook terecht verboden.”

Dezelfde installatie wordt gebruikt voor de onderdrukmethode. Met deze methode wordt de lucht niet onder de dakbedekking geblazen, maar wordt de vochtige lucht uit de isolatielaag gezogen. Door de onderdruk die dit veroorzaakt, wordt via de geopende randstroken automatisch schone en droge lucht aangezogen. De vochtige lucht wordt in vier fasen gefilterd (van water en grove stofdeeltjes in de eerste fase tot de zwevende deeltjes < 0,1 micron in fase 4) en vervolgens weer de lucht in geblazen. Bekker: “Op het dak wordt deze methode ook vaak gebruikt, maar mag de overdrukmethode eveneens worden toegepast. De methode mag immers niet worden toegepast in gesloten ruimten, maar in de openlucht is er geen enkel bezwaar de lucht ongefilterd weg te blazen.”

 

Afstandscontrole drogingsinstallaties
Om te kunnen bepalen of de droging volgens plan verloopt, en of de droging voltooid is, zet men de TTSL-afstandscontrole in: een telemetriesysteem waarmee het droogproces volledig gecontroleerd wordt. Het gaat hier om een digitale signaalprocessor voor de detectie van temperatuur, luchtvochtigheid in de ruimte en vocht in de isolatielaag. De software leest deze gegevens met regelmatige intervallen af via GSM en slaat de gegevens op in een database. De grafische voorstelling van de meetgegevens maakt het mogelijk snel overzicht over het gehele drogingsproces te verkrijgen. “Hiermee kan men dus eventuele onregelmatigheden in het droogproces snel opmerken,” legt Bekker uit. “Ook maakt het systeem inzichtelijk wanneer het droogproces is afgerond, en dat het dak droog was, en bleef, op het moment dat de apparatuur werd uitgeschakeld. Dit laatste kan van belang zijn voor verzekeringsbedrijven, in het geval er zich onverhoopt nadien nieuwe vochtproblemen in het dak voordoen.”

“Het detecteren van lekkages en het drogen van daken – dat is niet iets wat je zomaar even tussendoor doet,” aldus Bekker. “Het zijn dikwijls ingrijpende operaties. Toch is dit in veel gevallen voor de opdrachtgever duidelijk te prefereren boven het compleet slopen van een dak en het gehele dak weer te moeten voorzien van een nieuwe dakopbouw. Momenteel zijn wij de enigen in Nederland die de techniek beheersen een groot lekkageprobleem zodanig op te lossen dat het dak verder ongemoeid blijft.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam