Roofs 2009-06-24 Kennis van het groendak

Het afgelopen half jaar heeft de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) in Roofs een reeks artikelen gepubliceerd over het aanleggen van groendaken. In het volgende artikel presenteert het bestuur van de vereniging zich en worden de uitgangspunten en doelstellingen van de vereniging uiteen gezet.

 

De VBB is in 2001 opgericht met als doel de kwaliteit van daktuinen en gevelbeplantingen in de ruimste zin van het woord te bevorderen en te optimaliseren. Momenteel bestaat het bestuur uit voorzitter Ruud van Scheijndel (Nebiprofa), secretaris Stephan Droog (Nophadrain) en penningmeester Gerard Smits (Dow Benelux).

Naast deze technische doelstelling ijvert de vereniging ook voor het uitdragen van kennis en kunde van deze groentoepassingen op het gebouw, o.a. door het organiseren van seminars en cursussen. Dat is met de huidige aandacht voor het groendak geen overbodige luxe: voor een gewaarborgde kwaliteit van een groen dak dienen zowel de systemen als de verwerking van deze systemen optimaal te zijn.

 

Kwaliteitsbewaking
Om de deugdelijkheid van de systemen en de verwerking te bevorderen en te bewaken is de VBB lid van verschillende internationale commissies en verenigingen die zich bezighouden met de kwaliteitsbewaking van de groensystemen. Zo was men lid van de commissie FLL Dak- en Gevelbegroeiing, de commissie die de reeds bestaande Duitse FLL Dachbegrünungsrichtlinie vertaalde naar de Nederlandse situatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de publicatie van de SBR Richtlijn Daken in het Groen (2006).

De VBB is daarnaast lid van de EFB (Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände), een Europese dakbegroeiingsvereniging waarin negen landen uit Europa zijn vertegenwoordigd. Deze vereniging is o.a. de initiator van een Europese dakbegroeiingsrichtlijn. Hiertoe is een aanvraag gedaan bij de CEN (Comité Européen de Normalisation), welke onlangs heeft besloten hiervoor een Technische Commissie in het leven te roepen (CEN TC 390).

 

Vergelijking
Met diverse publicaties en bijeenkomsten communiceren de diverse leden van de VBB vervolgens de huidige stand der techniek van zowel het dakbedekkingsysteem, de isolatie, de drainagelaag, het substraat en de beplanting als de eisen m.b.t. het ontwerp. Smits: “Belangrijk is naar onze mening dat meer aandacht moet worden besteed aan het definiëren van de eisen voor een ontwerp. Omschrijvingen als “uitvoeren als groendak” of “dakopbouw afwerking daktuin” zijn te beperkt. Met de huidige EPC eisen voor energiebesparing is het thermische isoleren een belangrijk onderdeel geworden van begroeide en begaanbare daken.”

“Men dient dus aan minimale eisen te voldoen,” aldus Droog. “Dat is belangrijk om kwalitatief niet af te glijden en ook in verband met de verzekerde garantie is het belangrijk de minimale eisen vast te leggen en controleerbaar te maken. Vraag is alleen: hoe stel je vast dat een systeem voldoet aan de minimale eisen die eraan worden gesteld ? En hoe maak je vervolgens de vergelijking met andere systemen ? Hiervoor is het noodzakelijk dat ieder systeem dat op de markt komt op dezelfde manier wordt getest. Daarom pleiten wij er sterk voor dat de onderdelen van een groendaksysteem die binnen Europa worden verhandeld voorzien zijn van CE-markering volgens de NEN EN 13252.

 

Communicatie
“Bij de aanleg van een daktuin heb je altijd te maken met verschillende onderdelen, dus met verschillende disciplines die op het werk actief zijn,” aldus Van Scheijndel. “In de praktijk zie je vaak dat iedereen met oogkleppen op bezig is aan zijn eigen onderdeel. Men verliest hierdoor het totale plaatje uit het oog. Het aantal partijen dat bezig is met de aanleg van een groendak zou dan ook zo laag mogelijk moeten zijn en de betrokken partijen dienen hoe dan ook onderling beter met elkaar te communiceren dan momenteel het geval is. Ook hiervoor is kennisuitwisseling van essentieel belang. Dat begint al helemaal aan het begin van de keten, bij de architect. Deze dient voldoende op de hoogte te zijn van de actuele regelgeving en de minimale eisen die aan een daktuin worden gesteld. Indien in alle lagen van de bouw de juiste kennis aanwezig is, is het ook mogelijk helder te krijgen wie welke verantwoordelijkheid draagt. Door de juiste kennis op de juiste plaats te krijgen komt er meer balans in de keten.”

Juist nu de groentoepassingen op het dak een vlucht nemen, is het volgens het bestuur van de VBB van groot belang om duidelijkheid te scheppen op elk gebied. “Het begint al met het juist gebruik van de verschillende benamingen,” aldus Smits. “Door de termen onjuist te gebruiken, ontstaat dikwijls verwarring. Wanneer spreken we bijvoorbeeld van een tuindak, en wanneer van een daktuin? Je gebruikt het woord ‘tuindak’ als je het hebt over de opbouw van het dak (het woord ‘dak’ staat achteraan) en ‘daktuin’ als je het hebt over de functie (het woord ‘tuin’ staat achteraan). Als ezelsbruggetje kun je ‘parkeerdak’ gebruiken; als je dat omdraait, krijg je het niet bestaande woord ‘dakparkeer’, waarmee dus ook de functie achteraan komt te staan.”

De VBB stelt zich ten doel haar kennis uit te dragen en te fungeren als vraagbaak voor de Nederlandse dakbegroeningsbranche. De leden van de vereniging zijn allen actief op een ander onderdeel van het groendak en vullen elkaar daarom aan. “Wij zijn ervan overtuigd dat we ons kunnen versterken met het uitwisselen van elkaars kennis en ideeën,” aldus Van Scheijndel. “Door van elk onderdeel de aanwezige kennis te optimaliseren en intern uit te wisselen, versterken we uiteindelijk het geheel.”

 

De volgende bedrijven zijn lid van VBB:
•  Bas van Buuren BV te Maasland
•  Dow Benelux BV te Terneuzen
•  Groendak te Scherpenzeel
•  Gustaaf Geldrop BV te Geldrop
•  Hertalan Nederland te Kampen
•  Nebiprofa BV te Moerdijk
•  Nophadrain BV te  Kerkrade
•  F. Queisen BV te Meerssen
•  Sempervirens BV te Zeist
•  Verband der Begrünungs-System Hersteller e.V. te Unna (D)
•  Wed. J. de Bruyn en Zonen BV te Lopik

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam