Roofs 2009-06-26 Nieuw veiligheidsanker dat op de dakbedekking wordt aangebracht

Roof Security uit Moordrecht introduceert het Safeway® valbeveiligingssysteem. Dit nieuwe veiligheidsanker van Zwitserse makelij wordt óp de dakbedekking bevestigd. Het anker voldoet aan alle eisen van EN 795 en kan daarmee dus als volwaardige valbeveiliging worden toegepast.

Koert Veninga is de directeur van Roof Security, het bedrijf  dat de exclusieve verkooprechten van het nieuwe veiligheidsanker in Nederland heeft verworven. Het anker is inmiddels al op diverse grote projecten toegepast. Voordat Veninga dit bedrijf oprichtte, was hij o.a. werkzaam bij Skyworks en tevens is hij mede-eigenaar en oprichter van Gevel Elan, een bedrijf gespecialiseerd in veiligheid en gevelonderhoudsinstallaties. Over de toepassing van veiligheidsankers die op de dakbedekking worden toegepast zijn in de afgelopen jaren veel discussies en rechtszaken gevoerd. Veninga legt uit waarom hij niet verwacht dat dit nieuwe anker eveneens onderwerp van discussie zal worden.

 

Bevestiging op de dakbedekking
“Er is onmiskenbaar een sterke behoefte aan veiligheidsankers die men niet in de ondergrond hoeft te bevestigen,” vertelt hij. “De toepassing van veiligheidsankers is immers dikwijls problematisch wanneer deze in de ondergrond moeten worden bevestigd, omdat het altijd een risico op lekkages inhoudt. Een doorbreking van de isolatie en/of het dakbedekkingssysteem kan bovendien thermische lekken (koudebruggen) opleveren. In veiligheidsopzicht is het grootste bezwaar misschien wel dat de bevestiging onder de dakbedekking niet inzichtelijk is voor de gebruiker.”

Bij systemen die niet in de ondergrond worden bevestigd blijft het de vraag of ze onder alle omstandigheden in staat zijn de krachten die bij een val vrijkomen op te vangen. De krachten moeten immers worden opgevangen door de dakbedekking. Blijft het anker ook op een zomerse dag – als de dakbedekking heet wordt – voldoende vast zitten, en wat doet de bevestiging als de dakbedekking verouderd ? Het is vooral vanwege deze vragen dat de reeds beschikbare ‘verkleefde’ veiligheidsankers nu worden aangeboden als ‘gebiedsbegrenzingssystemen’.

Veninga: “Ook wij zijn het volledig eens met de stelling dat men bij voorkeur niet over de dakrand zou mogen vallen. Maar als dat dan toch gebeurt, moet men te allen tijden er op kunnen vertrouwen dat het systeem belast kan worden zoals de normen dat voorschrijven. Het vage gebied van gebiedsbegrenzing waar geen eenduidige regels voor zijn geeft onduidelijkheden in geval het tot een ongeval komt. Die onduidelijkheden moet een opdrachtgever niet willen accepteren. Want ook bij gebiedsbegrenzing bestaat het risico dat men over de dakrand valt, en als het systeem niet in staat is die val op te vangen, is er naar onze mening sprake van schijnveiligheid.”

Het Safeway® anker is getest door de Engelse certificering-instantie SATRA Technology Centre, een ‘notified body’ op dit gebied. De uitkomst van deze testen was dat het anker voldoet aan EN 795 klasse A bij een ‘stand alone’ toepassing. 

 

Systeem
Het gaat hier om een veiligheidsanker dat op zowel bitumen als kunststof dakbanen is aan te brengen. Voorwaarde is dat de bestaande dakbedekking is voorzien van een wapening of inlage van polyester. Op de bitumen dakbaan wordt het anker gebrand aangebracht, op de kunststof dakbaan met behulp van de föhn of koudgekleefd. Het anker onderscheidt zich van bestaande systemen doordat het oog is bevestigd aan een aluminium profiel dat over de gehele breedte aan de dakbaan is bevestigd. Bij belasting door een val slaat het oog om tot op het dakoppervlak en verdeelt het de kracht over de gehele breedte van de dakbaan. De puntbelasting van de vallijn en het oog wordt hiermee overgezet in een lijnbelasting, waardoor het systeem veel grotere krachten kan verwerken. Bovendien wordt de aanhechting op de dakbedekking met het neerklappen niet op afpelkrachten, belast maar op afschuifkrachten.

Veninga: “Als je een pleister rechtstandig van je hand trekt, krijg je hem er eenvoudig af. Maar als je hem in de richting  van je hand trekt, lukt dat niet  - of je trekt je huid kapot. Omdat er geen afpelkrachten zijn, zorgt het grote oppervlak ervoor dat het anker ook na belasting op zijn plaats blijft zitten.” Om de invloed van warmte op de bevestiging van het anker tot een minimum te beperken, wordt het anker bij bitumineuze toepassingen aangebracht met witte reflecterende dakbedekking, IKO-reflect. De witte dakbedekking fungeert direct als markering van de veilige zone indien de ankers d.m.v. een witte streep met elkaar worden verbonden.”

Veninga: “Bij zonnig weer kan de temperatuur op het dak flink oplopen. Omdat bitumen een thermoplast is en dus vloeibaarder wordt naarmate de temperatuur oploopt zou dat impliceren dat bij zeer hoge belasting het anker over de dakbedekking gaat schuiven. Dit zou betekenen dat het systeem bij warm weer niet kan worden gebruikt. Door gebruik van een reflecterende dakbedekking wordt de temperatuur onder de aanhechting van het anker op de dakbedekking aanmerkelijk gereduceerd. Dit aspect is bij een zwarte bitumineuze dakbedekking van 70 °C getest waarbij het anker zowel de valtest als de statische test conform EN 795 klasse A doorstond. Dat je geen onderhoud kan uitvoeren op een dak van 70 °C staat los van het feit dat het systeem ook dan zijn werk moet kunnen doen. De 70 °C staat overigens in geen enkele norm of eis, maar is gekozen om verdere discussie uit te sluiten: kun je het dak niet op dan kan je er ook niet afvallen, is de redenering. De testen zijn tevens succesvol uitgevoerd bij – 20 °C, eveneens een temperatuur waarbij geen mens zich op een dak waagt. Als gezegd is het belangrijk dat de onderliggende dakbedekking is voorzien van een polyester inlage. Bij veel EPDM dakbanen is de dakbaan te elastisch om een statische kracht van 10 KN te weerstaan.

 

Kabelsysteem
Het ankersysteem kan ook worden gebruikt als tussensteun bij een kabelsysteem. Het kabelsysteem mag echter uitsluitend worden aangebracht door een hierin gespecialiseerd bedrijf (Gevel Elan) omdat er door de fabrikant strenge eisen worden gesteld aan het aanbrengen van een kabelsysteem. In verband met de voorspanning van de kabels is de Safeway® niet geschikt als eindpunt. Continu-spanning veroorzaakt op den duur plooivorming in de dakbedekking, wat natuurlijk ongewenst is. Het is dan ook bij gebruik van deze ankers als steun voor een kabelsysteem noodzakelijk de hoekpunten in de ondergrond te fixeren. Dit betekent dus dat het voordeel van het gebruik van dit anker (het niet doorboren van de ondergrond) verloren gaat bij de hoekpunten.

 

Is Mijn Dak Veilig?
Hoewel het anker volgens Veninga niet moeilijk is aan te brengen, krijgt een verwerker voor hij met het veiligheidsproduct aan de slag gaat een cursus en wordt hij projectmatig begeleid tot hij vertrouwd is met het aanbrengen van het anker. Als extra veiligheid is het bedrijf aangesloten bij IMDV. IMDV staat voor ‘Is Mijn Dak Veilig?’ en is een online register voor veiligheidssystemen. Momenteel zijn daar twee veiligheidssystemen op traceerbaar, namelijk de Safeclick® (voor hellende daken) en de Safeway®. Het houdt in dat ieder anker van de aangesloten systemen dat is aangebracht een uniek nummer heeft. Hiermee is altijd na te gaan wanneer, en door wie, het anker is aangebracht. Gebouweigenaren en beheerders kunnen zich op deze manier middels een postcodecheck ervan vergewissen of hun dak is beveiligd met een getest product, door een bij IMDV geregistreerd bedrijf en door een gediplomeerd persoon.

Tevens is de status te allen tijde af te lezen, waardoor geen onderhoudsadministratie of keuringsregister of iets dergelijks behoeft te worden bijgehouden. Die status is niet alleen inzichtelijk voor de gebouweigenaar, maar voor iedereen. Ieder bedrijf dat op het dak moet zijn, of voor werkzaamheden op dat dak een aanbieding moet maken, is namelijk verplicht na te gaan of, en zo ja, welke voorzieningen er reeds zijn getroffen. Ankers die bij de website zijn aangemeld worden steekproefsgewijs door een onafhankelijk bureau gecontroleerd op een deugdelijke bevestiging. Dit alles heeft gunstige gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering van de gebouweigenaar. IMDV levert dan ook een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering die voor de gebouweigenaar / beheerder het risico afdekt dat het anker niet op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Veninga heeft na een lange periode van voorbereiding het volste vertrouwen in het succesvol vermarkten van de Safeway®. Het enthousiasme van gebruikers en dakdekkers sterkt hem daarin plus het feit dat alle genoemde testen eerst door hemzelf zijn geverifieerd. “Ik ken de scepsis en de discussies als geen ander en daarom vond ik die degelijke voorbereiding zo noodzakelijk om alle afnemers goed te woord te staan.”

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestandDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam